Hujah-hujah untuk melawan Kristian, org2 yg telah dan ingin masuk Kristian

YUSUF Estes menyifatkan pengislamannya sebagai perkara yang paling berharga dalam hidupnya.


Untuk panduan bila berdakwah atau berdialog kepada orang Kristian, telah murtad atau ingin masuk Kristian,  Berdakwahlah dengan bijaksana, berdiplomasi dan jangan ada sebarang paksaan. Tanya mereka dan gunakan hujah dari bible (injil) untuk meyakinkan mereka bahawa bible itu sebenarnya bukan kitab suci tapi tulisan manusia dan banyak percanggahan. 

 1. Tanya mereka Jesus itu tuhan atau anak tuhan?
 2. Kalau Jesus itu Tuhan,:-
  1. Kalau Jesus dianggap Tuhan kerana boleh menghidupkan orang mati , Elisa (Ilyas) juga boleh menghidupkan orang mati [Raja-Raja 2 13:21] Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Malah Elisa lebih hebat kerana tulang beliau boleh menghidupkan orang mati 
  2. Kalau Jesus dianggap Tuhan kerana boleh menyembuhkan orang buta, Elisa (Ilyas) juga boleh menyembuhkan orang buta [Raja-Raja 2 6:17] Lalu berdoalah Elisa: “Ya TUHAN: Bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat.” Maka TUHAN membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. [Raja-Raja 2  6:20] Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa: “Ya TUHAN, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat.” Lalu TUHAN membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. 
  3. Kenapa Jesus (Tuhan) dibawa Iblis?
   1. [Lukas 4:5] Lalu Iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata Iblis menunjukkan kepada-Nya semua kerajaan di dunia. 
   2. [Matius 4:5] Kemudian daripada itu Iblis itu pun membawa Yesus ke negeri suci, lalu ditaruhnya Dia di atas bubungan Bait Allah,
  4. Kalau Jesus Tuhan, sepatutnya dia tidak berdosa, mengapa dia mintak ampun?[Matius 6:12] Dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. 
  5. Kalau Jesus tuhan kerana dia lahir tanpa bapa, bukan Jesus sahaja lahir tanpa bapa. (Malkisedik juga, malah tidak bersalasilah lagi)
   • [Ibrani 7:1] Adapun Malkisedik itu, yaitu raja di Salem dan imam Allah taala, yang sudah berjumpa dengan Ibrahim tatkala Ibrahim kembali daripada menewaskan raja-raja, lalu diberkatinya Ibrahim,
   • [Ibrani 7:2] kepadanyalah juga Ibrahim sudah memberi bahagian sepuluh esa. Makna Malkisedik itu jikalau diterjemahkan, pertama-tama artinya raja keadilan, kemudian pula raja di Salem, yaitu raja damai:
   • [Ibrani 7:3] Yang tiada berbapa, dan tiada beribu, dan tiada bersilsilah, dan tiada berawal atau berkesudahan hidupnya, melainkan ia diserupakan dengan Anak Allah, maka kekallah ia Imam selama-lamanya. 
  6. Patutkah Manusia merancang membunuh Tuhan? (Jesus) [Matius 27:1] Setelah hari siang, maka segala kepala imam dan orang tua-tua kaum pun berundinglah atas hal Yesus, supaya dibunuhkan Dia.
  7. Patutkan Tuhan (Jesus) berdukacita? [Matius 26:38] Kemudian kata Yesus kepada mereka itu, “Hati-Ku amat sangat berdukacita, hampir mati rasa-Ku; tinggallah kamu di sini dan berjagalah serta-Ku.” 
  8. Wajarkah Tuhan dilahirkan oleh manusia? [Lukas 2:11] Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu yaitu Kristus, Tuhan. 
  9. Wajarkah Tuhan tidak berkuasa?[Yahya (Yohanes) 5:30] Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; 
  10. Mustahil Tuhan menjadi utusan Tuhan[Yahya (Yohanes) 5:30] Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku.
  11. Mustahil Tuhan (Jesus) mengutuk makhluk (pohon) yang diciptakannya sendiri
   • [Matius 21:18] Pada pagi-pagi harinya, apabila Ia kembali ke negeri itu, Ia berasa lapar.
   • [Matius 21:19] Serta dipandang-Nya sepohon ara di sisi jalan, pergilah Ia ke situ, dan didapati-Nya satu apa pun tiada di pohon itu, melainkan daun sahaja. Lalu berkatalah Ia kepadanya, “Janganlah jadi buah daripadamu lagi selama-lamanya.” Maka dengan seketika itu juga layulah pohon ara itu.
  12. Wajarkah Tuhan digoda iblis , merasa lapar?
   • [Lukas 4:1 Yesus] dikuasai oleh Roh Allah pada waktu Ia meninggalkan Sungai Yordan. Roh Allah memimpin Dia ke padang gurun.
   • [Lukas 4:2] Di situ Ia dicobai oleh Iblis empat puluh hari lamanya. Sepanjang waktu itu, Ia tidak makan apa-apa. Jadi pada akhirnya Ia merasa lapar. 
  13. Wajarkah Tuhan diikat oleh manusia?
   • [Matius 27:1] Setelah hari siang, maka segala kepala imam dan orang tua-tua kaum pun berundinglah atas hal Yesus, supaya dibunuhkan Dia.
   • [Matius 27:2] Maka diikatnya Dia serta dibawa pergi, lalu diserahkannya kepada Pilatus, yaitu wakil pemerintah. 
  14. Wajarkah Tuhan disunat? [Lukas 2:21] Sesudah berumur delapan hari, anak itu disunat. Dan mereka menamakannya Yesus, nama yang diberikan malaikat kepada-Nya sebelum Ia dikandung ibu-Nya. 
 3. Kalau Jesus itu anak Tuhan…
  1. Hujah Kristian mengatakan Jesus anak tuhan [Matius 3:17] Maka suatu suara dari langit mengatakan, “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nya pun Aku berkenan.” [Lukas 4:41] Roh-roh jahat pun keluar dari banyak orang, sambil berteriak-teriak, “Engkaulah Anak Allah!” Tetapi Yesus membentak mereka dan tidak mengizinkan mereka berbicara, sebab mereka tahu bahwa Dialah Raja Penyelamat.
  2. TETAPI, kalau Jesus itu anak Tuhan, kenapa Jesus tidak tahu bila qiamat walaupun dia anak tuhan?
   • [Markus 13:31] Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.
   • [Markus 13:32] Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa saja.”
  3. Kalau Jesus itu anak Tuhan, ramai lagi anak Tuhan yang lain
  • [Matius 5:9] Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah.
  • [Matius 5:45] supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga; karena Ia menerbitkan matahari-Nya bagi orang yang jahat dan yang baik, dan Ia menurunkan hujan ke atas orang yang benar dan yang tiada benar.
  • [Matius  7:21] Bukannya tiap-tiap orang yang menyeru Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga; hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 
  • [Keluaran 4:22] Maka engkau harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung; 
 4. Betulkah Jesus itu anak tuhan? 
  1. Hujah Jesus Anak manusia (bukan anak tuhan)
   • [Matius 1:16] dan Yakub memperanakkan Yusuf, yaitu suami Maryam; ialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.
   • [Matius 1:21] Maka ia akan beranakkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan Dia Yesus, karena Ialah yang akan melepaskan kaumnya daripada segala dosanya.” 
   • [Matius 16:27] Karena Anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapa-Nya beserta dengan segala malaekat-Nya; pada masa itu Ia akan membalas kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya.
   • [Matius 26:2] “Kamu memang mengetahui bahwa dua hari lagi akan ada hari raya Pasah, dan Anak manusia akan diserahkan, supaya Ia disalibkan.”
   • [Yohanes (Yahya) 3:13] Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.

 5. Makna sebenar ANAK TUHAN. SUPAYA LEBIH JELAS, MAKNA ANAK ALLAH DALAM BAHASA IBRANI IALAH KEKASIH ALLAH ATAU MEREKA YANG TAATKAN PERINTAH ALLAH SEPERTI PARA NABI DAN RASUL. BAPA ITU DIPAKAI BUAT TUHAN. Sebagai contoh:-
  1. Daud Anak Allah yang sulung [Mazmur 89:27] Iapun akan memanggil akan Daku: Engkau juga Bapaku! Allahku dan gunung batu selamatku! 
  2. Yakub Anak Allah yang sulung. [Keluaran 4:23] Maka firman-Ku kepadamu: Biarkanlah anak-Ku itu pergi, supaya ia berbuat ibadat kepada-Ku; jikalau engganlah engkau memberi akan dia pergi, bahwa sesungguhnya Aku akan membunuh anakmu laki-laki yang sulung. [Keluaran 4:24] Kalakian, maka pada tengah jalan, dalam rumah wakaf, datanglah Tuhan atas Musa, hendak membunuh dia. 
  3. Erayim Anak Allah yang sulung [Yeremia 31:9] Maka mereka itu datang sambil menangis, dan Aku menghantar akan mereka itu sambil membujuk-bujuk; bahwa Allahku memimpin mereka itu menyusur sungai-sungai yang berair pada jalan yang rata, padanya tiada terantuk kakinya, karena Akulah bagi Israel akan bapa, dan Efrayim itulah anak-Ku yang sulung.
  4. [Matius 5:9] Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah.  
 6. Jesus mengakui ALLAH itu tuhan yang esa, dia hanya utusan , anak manusia
  1. Jesus mengakui Allah Tuhan yang Esa, Jesus pesuruh Allah
   1. Perjanjian Lama (Old Testament)
    1. Yahya(Yohanes) 17:3 Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau, Allah yang Esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu 
    2. [Ulangan 4:35] Maka kepadamulah ia itu ditunjuk, supaya diketahui olehmu bahwa Tuhan itulah Allah, dan kecuali Tuhan yang esa tiadalah yang lain lagi. 
   2. Perjanjian Baru (New Testament)
    1. [Markus 12:29] Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
    2. [Ulangan 4:39] Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain.
    3. [Ulangan 6:4] Dengarlah olehmu, hai Israel! sesungguhnya Hua, Allah kita, Hua itu esa adanya
    4. [Ulangan  6:14] Janganlah kamu mengikuti allah lain, dari antara allah bangsa-bangsa sekelilingmu 

  2. Jesus hanya utusan
   1. [Yahya (Yohanes) 17:21] supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. 
   2. [Yahya (Yohanes) 17:23] Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku.
   3. [Yahya (Yohanes)12:45] dan barangsiapa melihat Aku, ia melihat Dia, yang telah mengutus Aku. 
   4. Jesus menerima firman dari ALLAH, jadi Jesus bukan Tuhan, cuma utusan [Yahya (Yohanes) 17:8] Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa Aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. 
   5. Jesus bukan tuhan kerana dia mengatakan “Bapa lebih besar dari pada Aku” [Yahya (Yohanes) 14:28] Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku
   6. Jesus mengakui dia tidak sama dengan Tuhan [Samuel ke 2 7:22] Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan ALLAH, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.
 7. Jesus penembus (pengampun) dosa, disalib untuk menebus dosa warisan?
  1. Hujah Jesus penembus (pengampun) dosa
   1. [Kisah Para Rasul 5:31] ialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. 
   2. [Lukas 2:8] Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu.[Lukas 2:9] Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka, dan mereka sangat ketakutan.[Lukas 2:10] Tetapi malaikat itu berkata, “Jangan takut! Sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian–kabar yang sangat menggembirakan semua orang.
    Lukas 2:11 Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu yaitu Kristus, Tuhan.
  2. Namun Jesus hanya melepaskan dosa kaumnya sahaja
   1. [Matius 1:21] Maka ia akan beranakkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan Dia Yesus, karena Ialah yang akan melepaskan kaumnya daripada segala dosanya.”
   2. [Matius 15:24] Maka jawab Yesus, kata-Nya, “Tiadalah Aku disuruhkan kepada yang lain hanya kepada segala domba yang sesat dari antara bani Israel  
  3. Mengapa Jesus mintak tolong sedangkan dia tahu dia akan disalib?
   • [Matius 26:1] Setelah Yesus menyudahkan segala ucapan itu, maka bertuturlah pula Ia kepada murid-murid-Nya,
   • [Matius 26:2] “Kamu memang mengetahui bahwa dua hari lagi akan ada hari raya Pasah, dan Anak manusia akan diserahkan, supaya Ia disalibkan.” 
   • [Matius 27:46] Maka sekira-kira pukul tiga itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, kata-Nya, “Eli, Eli, lama sabakhtani!” Artinya, “Ya Tuhan-Ku, ya Tuhan-Ku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan Aku?” 
  4. Wajarkah orang yang disalib (yang terkutuk) menjadi pengampun dosa? [Galatia 3:13] Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: “Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!”
  5. Menurut Kristian, setiap manusia memikul dosa sejak dilahirkan.Tetapi bible/injil menjelaskan sebaliknya: – 
   1. Dosa ditanggung sendiri
    1. [Yehezkiel 18:20] Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya.  
    2. [Roma 2 2:5] Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.
    3. [Roma 2 2:6] Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, 
    4. [Matius 16:27] Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 
    5. [Korintus 5:10] Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
    6. Bayi pun masuk syurga, tiada dosa warisan [Matius 19:14] Tetapi kata Yesus, “Biarkanlah kanak-kanak itu, jangan dilarangkan mereka itu datang kepada-Ku, karena orang yang sama seperti inilah yang empunya kerajaan surga.” 
      

9. Kalau 3 dalam 1(Trinity) – Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohhulkudus.

 1. Hujah kristian Jesus bersatu dengan tuhan [Yahya(Yohanes) 10:30] Aku dan Bapa itu Satu adanya.” 
 2. Kalau bersatu kenapa tuhan tinggalkannya:- [Matius 27:46] Maka sekira-kira pukul tiga itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, kata-Nya, “Eli, Eli, lama sabakhtani!” Artinya, “Ya Tuhan-Ku, ya Tuhan-Ku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan Aku?” 
 3. Bukan setakat “3 dalam 1” tapi “12 dalam 1Mereka” (Sahabat Jesus yang 12) juga menjadi satu dengan tuhan. [Yahya (Yohanes) 17:23] Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka itu sempurna di dalam satu persekutuan; supaya isi dunia ini mengetahui bahwa Engkau yang menyuruh Aku serta mengasihi mereka itu sama seperti Engkau mengasihi Aku. 

10. Jikalau bible/injil itu kitab yang suci, mengapa terdapat percanggahan yang ketara, contohnya:-

 1. Kesaksian, benar atau tidak?
  1. [Yohanes (Yahya) 8:14] Jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: “Biarpun Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, namun kesaksian-Ku itu benar, sebab Aku tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi.
  2. [Yohanes (Yahya)  5:31] Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar;
  3. John 8:14Though I bear record of myself, [yet] my record is true:
  4. John 5:31If I bear witness of myself, my witness is not true 
 2. Tuhan dilihat – 1.Hanya Jesus, 2. Ibrahim juga
  • [Yohanes (Yahya) 1:18] Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.
  • [Kejadian 18:1] Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. 
 3. Yoram vs Hadoram
  1. [Samuel 2 8:9] Ketika didengar Tou, raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer,
   [8:10] maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas dan tembaga.
  2. [Tawarikh 1 18:9] Ketika didengar Tou, raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, raja Zoba,[18:10] maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak dan tembaga. 
 4. Betah & Berotai vs Tibhat dan Kun
  1. [Samuel 8:8] Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, raja Daud mengangkut amat banyak tembaga.
  2. [Tawarikh 118:8] Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga; dari padanya Salomo membuat “laut” tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. 
 5. Umur Ahazia – 22 tahun vs 42 tahun
  1. [Raja-Raja 2 8:26] Ia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri raja Israel.
  2. [Tarawikh 2 22:2] Ahazia berumur empat puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri.
 6. Tuhan atau iblis yang mengajak Daud?
  1. [Samuel 2 24:1] Bangkitlah pula murka TUHAN terhadap orang Israel; Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya: “Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda.”  
  2. [Tawarikh 1 21:1] Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. 
Advertisements

67 Respons to “Hujah-hujah untuk melawan Kristian, org2 yg telah dan ingin masuk Kristian”

 1. try Says:

  janganlah baca alkitab atau menyadurnya dengan akalmu karena kamu tak lebih dari titik noda di angkasa. jikalau engkau menyangkal Yesus sebagai Tuhan Allah maka keselamatan tak akan pernah datang kepadamu. Dia datang untuk mengenapi apa yang telah di firman Allah sendiri melalui tulisan nabi musa dan yang lainnya(nubuat). Bahwa akan datang sang juru selamat bagi bangsaKu israel. Israel dalam pengertian iman adalah bangsa Tuhan dimana orang yang percaya kepadaNYA. sehingga hingga sekarang para imam dan ahli taurat yahudi sendiri tak bisa menyangkal kebenaranNya. Yesus adalah Tuhan Allah sendiri jangan pernah kau pisahkan jika ia maka Tuhan tak akan mengenalmu di ahkir zaman. karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan dunia dan akhirat dan ajaranNya membawa kedamaian di dunia dan di sorga. siapa pun yang menyebarkan teror kepada sesamanya (makhluk ciptaan Tuhan) adalah yang paling dibenci Tuhan karena kasih karunia Tuhan tidak hanya diberikan hanya kepada orang yang percaya kepadaNya saja tapi juga orang sesat. karena tuhan akan mengadili kita di akhir zaman bukan di dunia semua yang terjadi di dunia ini adalah hanya tandanya saja.
  dan ajaran

 2. try Says:

  agama tidak pernah ada yang ada adalah ajaran Tuhan, Tuhan mengajari kita melalui jalan yang unik tidak perlu orang pintar untuk selamat tetapi iman yang benar hal ini bertolak belakang denga dunia karena sebenarnya kebenaran hakiki terletak di suatu tempat tertinggi.
  maaf sudah terlalu jauh tapi saudaraku aku doakan agar kamu mau mengerti bahwa keselamatan datang dari Tuhan allah sendiri karena yang diurapi sudah mengenapinya yaitu Allah sendiri.

 3. sulaiman Says:

  Kepercayaan mesti ada asasnya. Tuhan bagi akal untuk kita berfikir, mengkaji kebesarannya untuk menambah keimanan.

  Faith is not blind, but with conviction and knowledge. It comes with a reason… Seharusnya saudara mempunyai asas sebelum mempercayai sesuatu.

  Semua orang mesti berfikir, tidak kira ia pintar atau tidak.. Kalau tidak pintar, bertanyalah pada yang lebih pintar.

 4. ELLY Says:

  Salam Hormat…Sesungguhnya agama itu wujud dan agamalah yang menjadi asas pegangan dan panduan kita hidup di dunia ini. Mati hidup semula saya tidak akan menyesal untuk mengatakan..agama terakhir dan benar yang diperintahkan oleh Allah untuk manusia menganutinya ialah Agama Islam.

 5. Gerald Says:

  Kamulah orang-orang yang tidak mempercayai keAllahan Jesus sebab kamu tidak pernah mengerti dan tidak mahu menerimaNya. Tapi itu terpulanglah kepada kalian. Bukan agama Islam atau Kristian yang menjamin ke syurga. Ia hanyalah pegangan semata-mata tapi hanya YESUSLAH TUHAN. Hanya Dia ( YESUS) lah jalan kebenaran dan hidup. Kalian adalah sama seperti golongan Farisi di zaman YESUS. Tapi apa boleh buat kalian tidak percaya YESUS… Diam sajalah. Tapi saya , adalah pengikutNya iaiatu orang Katolik. Kalian cakaplah apa yang kalian mahu. Ingat , Hanya dalam YESUS sajalah ada CINTAKASIH tapi dalam MUHAMMAD ada dendam dan kekejaman!

 6. Gerald Says:

  Hanya YESUS yakni Nabi Isa yang menurut kamu wahai orang Islam yang kamu akui juga dalam al-Quran yang mengatakan YESUS ( Nabi Isa allaihisalam) satu-satunya manusia yang dilahirkan bukan dari air mani atau debu kotor seperti Adam dan Hawa tetapi dari FIRMANNYA ALLAH BAPA DAN ROHUL QUDUSNYA! Jadi faham fahamlah

 7. sulaiman Says:

  Yesus itu tuhan atau anak tuhan?

  Berikan hujah kenapa Yesus itu tuhan? kepercayaan harus ada asasnya barulah ada kepatuhan.

  Mengapa tuhan perlu ada anak kalau ia tidak mati, kenapa ia perlu pada keturunan?

  Atau 3 dalam 1, umpama kereta, dalam kereta ada enjin, body, tayar. Yang mana satu kita panggil kereta? bodynya atau tayarnya atau enjinnya.
  Ynag mana satu tuhan, Allah , jesus atau rohulkudus.

 8. Sinakagon Says:

  Shalom!

  Bagi umat Kristian, Yesus adalah kedua-duanya anak Tuhan dan juga Tuhan. Umat Kristian percaya bahawa Isa adalah Allah walaupun dia tidak menyatakan ini di mana-mana bahagian Alkitab dengan terus-terang. Cara untuk mengatasi dilema ini bukanlah dengan mencari ayat-ayat tertentu di mana Yesus berkata dia Allah, tetapi dengan MEMBACA KESELURUHAN Alkitab dengan hati terbuka, khasnya Perjanjian Baru, dan merenungkan identitinya yang sebenar. Adalah cukup jelas dalam kata-kata dan perbuatannya, bahawa keilahian Yesus diakui dan tidak dapat dielakkan. Dari kata-kata Yesus sahaja, adalah sangat menghairankan jika kita berfikir bahawa dia adalah insan biasa sahaja. Keseluruhan rekod Injil menyatakan mesej ini: Yesus bukan hanya seorang manusia biasa.

  Mari kita lihat beberapa contoh daripada Kitab Injil yang membuktikan keTuhanan Yesus:

  1. Hazrat Isa mengakui kewujudannya yang kekal
  (Yahya 8:57-58)
  2. Hazrat Isa Maha Tahu
  (Yahya 1:47-48)
  (Yahya 4:16-18)
  3. Hazrat Isa akan menghakimi segala bangsa
  (Yahya 5:22-23b)
  4. Hazrat Isa Maha Kuasa
  (Kisah Para Rasul 3:6).
  5. Hazrat Isa berkuasa mengampuni dosa
  (Markus 2:5,10-11)
  6. Hazrat Isa mengaku datang dari syurga
  (Yahya 6:38a, 51a)
  7. Hazrat Isa akan membangkitkan semua orang yang mati
  (Yahya 6:39b-40)
  (Yahya 11:25)
  8. Kedudukan akhirat semua manusia bergantung kepada tindakbalas mereka kepada identiti Hazrat Isa.
  ‘Akulah Dia yang menyebut diriNya AKU.’ (Yahya 8:24)

  Satu kritikan daripada Islam yang telah muncul menyatakan bahawa Yesus adalah anak Allah sama seperti semua hamba Tuhan lain yang setia kepada Allah. Dengan ini apa yang ingin disampaikan ialah gelaran ‘Anak Allah’ yang diberikan kepada Yesus bukanlah sesuatu yang unik.

  Menurut Ahmad Deedat dalam bukunya ‘Al-Masih di dalam Islam’, perkataan ‘anak daripada Allah’ merujuk kepada setiap orang yang setia yang menggenapi kehendak dan rancangan Allah. Penyataan Yesus sebagai anak Allah mungkin lebih dekat kepada pengertian “telah menjadi anak Allah kerana dia lebih setia kepada Allah berbanding kemampuan setiap daripada kita.”

  Walaupun takrif ‘anak’ yang diberikan oleh Islam (iaitu hamba yang setia dan taat kepada Allah) tidak begitu salah, Islam membuat kesalahan yang besar dalam ilmu Tafsir kerana memberikan maksud ini kepada perkataan ‘anak’ tanpa mengambil kira konteksnya. Penggunaan perkataan ‘anak’ hanya boleh difahami dalam konteks di mana ianya dijumpai. Contohnya:

  * Kaum Israel dipanggil anak Allah bukan kerana mereka menggenapi kehendak Allah tetapi kerana mereka dipilih menjadi umat pilihan Allah (Hosea 11:1).
  * Raja-raja kaum Israel dipanggil anak Allah kerana Allah telah mentahbiskan mereka dan memberi kepada mereka pimpinan dan keselamatan.
  * Adam dipanggil anak Allah kerana dia tidak ada ibubapa dan dicipta oleh Allah (Lukas 3:38).
  * Umat Kristian adalah anak Allah kerana mereka percaya kepada Hazrat Isa Al-Masih (Yahya 1:12). Semua golongan manusia semestinya melakukan kehendak Allah tetapi alasan dasar kenapa mereka dianggap anak Allah adalah kerana perhubungan yang Allah sendiri telah tetapkan dengan mereka.

  Jelaslah dari contoh-contoh di atas bahawa definisi Islam bagi ‘anak’ (seperti yang disyorkan Ahmad Deedat) sangat terhad dan tidak berjaya mencakup sepenuhnya skop penggunaan perkataan ‘anak’ dalam Alkitab.

  Seperti yang telah dikatakan, inilah kesalahan asas Islam apabila ia menterjemah dan mentafsirkan setiap penggunaan perkataan ‘anak’ yang dipasangkan dengan nama Hazrat Isa.

  Yesus memanggil Allah dengan nama yang intim, iaitu ‘Abba’, satu panggilan intim untuk bapa yang dipakai pada zaman Hazrat Isa (Markus 14:36). Adalah sangat penting untuk kita sedar bahawa panggilan ‘Abba’ tidak pernah digunakan oleh orang Yahudi apabila memanggil Allah. Yang menarik, ia hanya digunakan oleh kanak-kanak apabila mereka bercakap dengan bapa kandung mereka. Tambahan pula, apabila merujuk kepada persekutuan dan perhubunganNya dengan Allah dan ketika memanggil Dia, Yesus menggunakan ungkapan intim ‘BapaKu’ dan bukan ungkapan biasa ‘Bapa kami’. Ini menunjukkan kemesraan perhubungan di antara Yesus dan Allah, kemesraan seorang anak dengan bapanya.

  Apabila merujukkan Allah kepada orang Yahudi, Yesus hanya menggunakan ungkapan ‘Bapa kamu’ dan bukan ‘Bapa kita’. Dia menggunakan frasa ‘BapaKu’, BapaKu di syurga’ atau ‘Bapa’ apabila rujukanNya kepada Allah berkaitan dengan diriNya dan ‘Bapa kamu’ apabila bercakap dengan orang Yahudi. Ini tidak bermaksud ada dua Bapa (Allah), tetapi dua perhubungan yang berbeza dengan Allah yang esa.

  Ikatan kemesraan yang tiada bandingnya antara Yesus dan Allah menjelaskan persekutuan yang lengkap bukan sahaja di dalam tujuannya tetapi juga dari segi kepentingannya. Yesus menggalakkan murid-muridNya untuk percaya bahawa Dia di dalam Allah dan Allah di dalam Dia.

  Adalah menghairankan bahawa walaupun orang Islam mengerti dengan betul bahawa adanya ramai watak dalam Alkitab yang dipanggil anak Allah dan tiada satupun di antaranya yang merujuk kepada pengertian biologi, tersandung dengan perkataan yang sama apabila digunakan untuk Yesus kerana mereka menjelaskannya melalui pengertian biologi/jasmani! Kita mesti faham bahawa perkataan ‘anak Allah’ di dalam Alkitab mengambil pelbagai penggunaan dan tidak satupun yang bermaksud ‘anak Allah’ secara jasmani/biologi.

  Bagi umat Kristian, “Yesus anak Tuhan” merujuk kepada Pengutusan Yesus ke dunia iaitu “DIA DATANG atau BERASAL DARI ALLAH” dan bukannya hubungan secara jasmani/biologi seperti yang difahami oleh orang islam.

  Oleh kerana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang maka Allah di dalam Al Quran telah menunjukkan jalan dan petunjuk-petunjuk yang diberi jelas patut diikuti agar manusia dapat mencapai Syurga. Marilah kita renungkan Al Quran dan Hadis seperti yang tersebut dibawah ini.

  Petunjuk-petunjuk Al Quran dan Hadis agar manusia dapat mencapai Syurga

  1. Isa AS ialah jalan yang lurus yang patut diikuti

  “Wa innahu la’ilmu lis saa’ati fa laa tamtarunna bihaa wa tabi’unni haadzaa shiraathum mustaqiim…”

  Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kerana itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus …

  (Az Zukhruf, 43:61)

  2. Isa AS pembawa keterangan dan patut ditaati

  “Wa lammaa jaa-a ‘Isa bil bayyinaati qaala qad ji’tukum bil hikmati wa li ubayina lakum ba’dhal ladzii tathtalifuuna fiihi fat taqullaaha wa athii’u…”

  Dan tatkala Isa datang membawa keterangan. Dia berkata sesungguhnya Aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang apa kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaKu…

  (Az Zukhruf, 43:63)
  3. Isa AS mengatakan perkataan yang benar

  “Dzaalika ‘isabnu Maryama qaulal haqqil ladzil fiihi yamtaruum…”

  Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaranNya…

  (Maryam, 19:34)
  4. Isa AS itu utusan Allah dan FirmanNya

  “Inamal Masihu ‘isabnu Maryama rasullahi wa kalimatuhu …”

  Sesungguhnya Isa Al Masih putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya…

  (An Nisa, 4:171)
  5. Isa AS adalah Roh Allah dan KalimatNya

  “Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu…”

  Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya

  (Hadis Anas bin Malik hal.72)
  6. Isa AS adalah Roh Allah yang menjelma menjadi Manusia yang sempurna

  “… arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa tamatstsala lahaa basyaran sawiyya.”

  …Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi Manusia yang sempurna…

  (Maryam, 19:17)
  7. Isa AS adalah satu-satunya Imam MAHDI

  “Laa mahdia illa isabnu Maryama…”

  Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra Maryam…

  (Hadis Ibnu Majah)
  8. Isa AS dilahirkan bukan dari bapa Insani, tetapi dari Roh Allah

  “Wallatii ahshanat farjahaa fa nafakhnaa fiihaa mir ruuhinaa Wa ja’alnaahaa wabnahaa ayatal lil ‘aalamiin”

  Ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya (Maryam) lalu Kami tiupkan kepadanya Roh Kami (Roh Allah) dan Kami jadikan dia dan Anaknya tanda (kuasa Allah) bagi semesta alam.

  (Al Anbiyaa, 21:91)
  9. Isa AS lahir, mati dan dihidupkan kembali

  “Wa salaamu ‘alayya yauma wulittu, wa yauma amuutu, wa yauma ub’atsu hayaa.”

  Dan sejahtera atasNya pada hari Dia dilahirkan, pada hari Dia wafat, dan pada hari Dia dibangkitkan hidup kembali.”

  (Maryam, 19:33)
  10. Isa AS mati, diangkat dan pengikutNya dipilih atas orang kafir

  “Idz qaalallahu yaa Isa, innii mutawafiika, wa raafi’uka ilayya, wa muthahhiruka minal ladzinaa kafaruu, wa jaa’ilul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaruu ilaa yaumil qiyamati.”

  Ingatlah tatkala Allah berfirman; Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanMu, dan mengangkatMu depadaKu, dan akan menyucikan Engkau dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutiMu diatas mereka yang kafir hingga hari kiamat.”

  (Al Imran, 3:55)
  11. Isa AS menyembuhkan orang buta sejak lahir

  “Wa ubriul akmaha, wal abrasha, wa uhyil mautaa bi idznillah.”

  Dan Aku menyembuhkan orang bita sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan Aku sanggup menghidupkan orang mati dengan seizin Allah.

  (Al Imran, 3:49)
  12. Isa As menghidupkan orang mati

  “… wa idz tuhuriijul mautaa biidzni…”

  … dan diwaktu Kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan izin Ku…

  (Al-Maidah, 5:110)
  13. Isa AS diberi mujizat dan Roh Kudus

  “Wa aatainaa ‘isabna Maryam bayyinaati wa ayyadnaahu bi ruuhil qudusi.”

  Dan Kami berikan kepada Isa putra Maryam, beberapa mujizat serta Kami perkuat Dia dengan Roh Kudus.

  (Al Baqarah, 2:253)
  14. Kafirlah orang yang menolak Isa AS

  “Wa bi kufrihim wa qaulihim ‘alaa Maryama buhtaanan ‘azhiimaa.”

  Dan kerana kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zinah).

  (An Nisa, 4:156)
  15. Isa AS akan diimani oleh semua ahli kitab

  “Wa im min ahlil kitaabi illa la yu’minanna bihi qabla mauthihiiwa yaumal qiyaamati yakunnu ‘alaihim syahiidaa.”

  Dan tidak seorangpun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matiNya, dan pada hari kiamat. Dia menjadi Saksi terhadap mereka.

  (An Nisa, 4:159)
  16. Tidak menurut Taurat dan Injil, maka tidak dipandang beragama

  “Qui yaa ahlal kitaabi lastum ‘alaa syai-in hattaa tukimut tauraata wal injiila wa maa unzila ilaikum mir rabbkum”

  Katakanlah: “Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran ajaran Taurat, Injil dan apa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.

  (Al Maidah, 5:68)
  17. Al Quran induk dari Taurat dan Injil

  “Wa innahu fii ummil kitaabi ladainaa ia ‘aliyyuna hakiim.”

  Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Alkitab, di sisi Kami adalah tinggi dan penuh hikmat.

  (Az Zukhruf, 43:4)
  18. Isa AS berkuasa/terkemuka di dunia dan di akhirat

  “Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu ‘isabnu Maryama wajihan fiddun-yaa wal akhirati wa minal muqarrabiin.”

  Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah.

  (Al Imran, 3:45)

  Hazrat Isa AS yang paling berkuasa dan terkemuka di dunia dan di akhirat. Hasrat Isa AS adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Pengikut-pengikut Hazrat Isa AS dipilih atas orang-orang kafir. Jadi ikutlah Hazrat Isa AS pasti anda akan masuk ke Syurga. Begitu penting Hazrat Isa AS sehingga di dalam Al Quran nama Hazrat Isa AS disebut sebanyak 97 kali.

  Amin.

 9. sulaiman Says:

  waduh waduh semakin bingung hujah2 kamu..
  jesus itu tuhan dan anak tuhan….
  mengapa perlu ada dua entiti?

  adakah tayar(isa) dan enjin(rohulkudus) itu kereta(tuhan)?
  bolehkah tayar di panggil kereta?

  Allah tidak perlu menjelma kedalam tubuh manusia untuk menunjukkan kekuasaannya..cukup dengan ia berkata “jadilah”..

  kami percaya akan Jesus tapi hanya sebagai utusan seperti ditulis dalam al-kitab dan ayat quran di atas. Utusan yang sudah tamat tempoh perkhidmatannya…dan disambung oleh nabi Muhammad sebagai utusan terakhir.

 10. sulaiman Says:

  Ali Imran [102]……”jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam“.

  Ali-Imran [19] Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam

  Ali-Imran [85] Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi

 11. Sinakagon Says:

  Shalom!

  Saya rasa hujah saya cukup jelas (tentang Yesus sebagai Tuhan dan anak Tuhan) tapi saudara yang sengaja membingungkan diri sendiri. Ini tidak menghairankan kerana saudara melihat Yesus dari pandangan Islam. Harus saudara ingat bahawa Kristian mempunyai konsepnya sendiri tehadap keTuhanan. Jadi saudara tak usahlah banding-bandingkan antara islam dan kristian kerana memang banyak perbezaannya. Tapi saya percaya masih ada sedikit persamaannya dalam kedua-dua kepercayaan ini.

  Bagi islam Allah tidak perlu menjelma kedalam tubuh manusia untuk menunjukkan kekuasaannya..cukup dengan ia berkata “jadilah”..tapi bagi Kristian TIADA YANG MUSTAHIL. Kalau Allah hendak melakukan sesuatu yakni menjelma ke dalam tubuh manusia, maka pasti akan berlaku. Ini adalah Allah yang Kristian percaya.

  Kristian hanya percaya kepada Yesus sahaja sebagai satu-satunya utusan Allah (firman menjadi manusia). Yesus sendiri adalah wahyu. Dalam peribadi Yesus ada kekuasaan Ilahi (Tuhan) kerana DIA BERASAL DARI ALLAH (anak Tuhan). Harus diingat anak Tuhan bukannya entiti tetapi hanya sebagai satu panggilan sahaja (faham saudara ya?)

  Saya seorang Kristian secara peribadinya tidak percaya akan Nabi Muhammad kerana ianya tidak dinyatakan dalam Al-Kitab (maaf saudara ya!) Umat Kristian keberatan untuk menerima Muhammad sebagai seorang ‘rasul’ kerana Yesus (Sayyidina Isa) tidak pernah bernubuat tentangnya atau mengajarinya! Jika Baginda ada mengajari tentang Muhammad, orang Nasrani Kristian akan datang beramai-ramai dan mempercayai ajaran Muhammad secara sukarela. Musa dan Kitab Taurat yang sejati juga tidak bernubuat tentang kedatangan Muhammad. Jikalau ada, umat Yahudi akan berpusu-pusu dan berduyun-duyun memeluk ajaran yang dipelopori Muhammad.

  Tidak menghairankan saudara akan memberikan petikan dari Ali Imran. Saya sudah menjangkakannya. Terima kasih tetapi kalau Islam berpendapat bahawa Al kitab sudah tidak asli maka Kristian juga berpendapat bahawa Al Quran juga sudah tidak asli kerana di dalamnya banyak percanggahannya dan mushaf-mushaf yang hilang.

  Semoga TUHAN memberkatimu. Amin

 12. sulaiman Says:

  Memang tidak mustahil Allah menjelma tetapi Allah hanya melakukan sesuatu yang sesuai dengan sifatnya… Dia tidak bertempat, mana sesuai Allah masuk ke dalam tubuh Yesus..

  Baca aja di sini tentang Muhammad didalam alKitab:

  http://menganalisiskristen.blogspot.com/2007/01/nubuat-muhammad-dalam-alkitab.html

  Juga tentang 101 kontadiksi di dalam bible:-
  http://www.answering-christianity.com/101_bible_contradictions.htm

 13. Sinakagon Says:

  Shalom!

  Saudara yang dikasihi…bagi islam sememangnya Allah hanya melakukan sesuatu yang sesuai dengan sifatnya. Karena itu Allah sukar untuk dicapai dan jauh. Tetapi bagi Kristian, tiada istilah “sesuai dengan sifatnya” dalam ALLAH kerana Allah adalah mahakuasa dan boleh melakukan apa sahaja MENURUT KEHENDAKNYA.

  Sememangnya juga bagi islam, Allah dan Yesus adalah dua perkara berbeza. Mana sesuai Allah masuk ke dalam tubuh Yesus. Ini benar dari segi islam tetapi tidak diterima oleh Kristian. Bagi Kristian, Allah dan Yesus adalah satu yakni Yesus adalah Firman Allah Menjadi Manusia. Yesus sudah ada dalam Allah sebelum dunia diciptakan.

  Apakah hasil Firman Allah berdasarkan waktu atau sesuatu yang kekal?
  Firman Allah bukan saja dihasilkan atau datang dari Allah tapi juga senantiasa bersama Allah. Anda mungkin bertanya, ‘Bagaimana?’ Jawabannya bisa didapati dari pemahaman orang-orang Muslim dalam sifat dasar Al-Qur’an itu sendiri. Menurut para akhli kitab, Al-Qur’an adalah:

  “Sesuatu yang dibaca atau dilafazkan dengan lidah, ditulis dalam Masahif, diingat dalam hati, namun adalah sesuatu yang Kekal, yang wujud dalam Allah Sendiri, tidak bisa dipisahkan atau terpisah dari Allah dengan cara memindahkannya ke dalam hati atau menulisnya di atas kertas” (Sabbaki, at-Tabaqat al shafe’eiah al-Kubra, Jilid 6, hal. 235)

  Dalam keadaan yang sama, kodrat Isa dihasilkan atau datang daripada kodrat Allah dan tetap berada dalam kodrat Allah. Waki’ Ibn al-Garrah yang dikutip oleh anak laki-laki Imam Ibn Hanbal sebagai berkata:

  “Mereka yang mengatakan bahwa Firman-Nya bukanlah datang daripada-Nya adalah orang-orang yang ingkar, dan mereka yang mengatakan bahwa apa saja yang datang dari-Nya [yakni, dari kodrat-Nya] adalah sesuatu yang dicipta adalah orang-orang yang ingkar”.(As-Sunnah, Imam ‘Abd Allah Ibn Ahmad Ibni Hanbal, Dar al-Kutub al-‘Elmeyah, Beirut, 1985, hal. 15)

  Ibn Ishaq mengutip satu surat yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad kepada Negus dari Abyssinia, di mana Rasullullah berkata, “Saya bersaksi bahwa Isa anak Maryam, ialah roh Allah dan firman-Nya, yang Dia turunkan kepada perawan Maryam.(A Guillaume, Life of Mohammad, Terjemahan buku Ibn Ishaq yang berjudul SIRAT ARASUL, London, 1955, hal. 657) Inti kesaksian Muhammad tersebut ialah: Isa Al Masih adalah Roh Allah dan Firman Allah. Bahkan, kata-kata ‘yang Dia turunkan kepada perawan Maryam’ membayangkan sebelum penjelmaan Isa sebagai Roh dan Firman Allah.

  Selain itu, Yahya tidak sujud karena Isa adalah Anak Maryam, tapi karena dia adalah Firman Allah. Ibn ‘Abbas, salah seorang dari pengikut awal Nabi Muhammad, mengirimkan/menyebar kepercayaan awal bahwa respon yang sepatutnya diberi kepada Isa sebagai Firman Allah ialah bersujud di depan-Nya, dan Nabi Yahya adalah orang yang pertama berbuat demikian dengan bersujud dan mengakui bahwa Isa adalah Firman Allah: ‘Dia bersujud kepada Isa dalam kandungan ibunya adalah sebagai satu ucapan iman kepercayaan kepada Isa.’( Tabary, mengulas ayat Al-Qur’an 3:39)

  Jadi saudara, kehendak Allah yang terjadi ialah Yesus, Yesus yang kekal itu datang dari Allah hadir dalam masa dan ruang dalam bentuk manusia. Al-Qur’an boleh dikatakan telah datang/turun dan tinggal dalam HURUF-HURUF dan KATA-KATA, ditulis oleh TANGAN MANUSIA atas pelbagai bahan yang berlainan; dan maka dari itu bentuk fisiknya diCIPTA oleh MANUSIA. Tetapi Isa datang/turun dan tinggal dalam TUBUH BADAN MANUSIA yang diCIPTAkan oleh ALLAH. Dia tinggal bersama manusia, dan merupakan yang paling rendah diri di antara manusia. Namun Dia adalah Wewangian Allah, Nur Cahaya Allah dan Kuasa Allah. Dia ialah ungkapan yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan.

  Isa Al Masih adalah Kekal Abadi, Tidak Dicipta, Ilahi, Firman Allah yang Mencipta. Firman Allah yang bukan dari bentuk huruf-huruf dan bunyian sebutan serta makna maksud, tetapi suatu Roh dari Allah. Firman Allah yang senantiasa muncul dan hadir dalam Allah yang kekal, menjadi manusia, seorang Manusia Sempurna, dan tinggal di antara kita. Namanya dalam sejarah ialah Isa.

  Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Hanya Isa Firman Allah yang mempunyai kualiti kehidupan Allah itu, telah membuat Allah boleh diketahui. Melalui Isa Allah akan mengukur setiap manusia, di mana nasib dan takdir manusia akan bergantung kepada respon manusia terhadapnya.

  Saudara yang dikasihi, Kristian MENGHORMATI tetapi TIDAK PERCAYA pandangan islam yang mengatakan bahawa Muhammad dan nubuat-ubuatnya ada dinyatakan dalam Alkitab. Kenapa? Kerana itu hanyalah satu PANDANGAN islam sahaja yang kemudianya menjadi kepercayaan. Jika saudara merasakan bahawa Alkitab ada menyatakan tentang Muhammad…, terpulanglah.

  Tetapi saudara harus ingat.., Muhammad mengajar bahawa kedatangannya telah dinyatakan oleh kitab-kitab yang lebih awal. Dia mengharapkan orang Kristian dan Yahudi untuk menerimanya sebagai nabi baru yang memenuhi kesemua ramalan yang ada dalam kitab-kitab suci mereka. Apabila mereka menolaknya, Muhammad bertindak dengan berkata bahawa mereka telah mengubah tulisan suci mereka:

  Di antara orang-orang Yahudi ada pendengar-pendengar perkataan bohong, pendengar-pendengar untuk kaum lain yang tidak datang kepada engkau (ya Muhammad). Mereka telah mengubah perkataan dari pada tempatnya. (Surah Al-Maa-Idah 5:41)

  Orang islam biasanya mengungkapkan kata-kata Allah kepada Musa dalam Ulangan 18:18-19 sebagai ayat penyokong:

  “Aku akan mengutus seorang nabi kepada mereka, nabi seperti engkau, dan yang daripada bangsa mereka sendiri. Aku akan menyampaikan firman-Ku kepadanya, dan dia akan menyampaikan segala perintah-Ku kepada umat itu”

  Orang Islam percaya bahawa “nabi” yang disebutkan dalam petikan di atas ialah Muhammad. Ahli-ahli tafsir Islam merujuk kepada ayat berikut sebagai ayat penyokong:

  Seorang saksi dari Bani Israil, telah mengakui (kebenaran) yang seumpamanya. (Surah Al-Ahqaaf 46:10)

  Ulangan 18:18-19 telah diberi oleh Allah kepada Musa dalam Taurat dan menurut Injil, janji ini telah dipenuhi dengan kedatangan Isa Al-Masih enam ratus tahun sebelum Al-Quran ditulis. Ini disahkan dalam Kisah Para Rasul 3:18-23 yang berkata:

  “Dahulu kala melalui semua nabi, Allah memberitahu bahawa Penyelamat yang diutus-Nya harus menderita. Demikianlah perkara itu berlaku seperti yang dikehendaki-Nya. . . Tuhan akan menyuruh Isa Al-Masih datang kepada saudara-saudara, kerana dia sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi Penyelamat saudara-saudara. Dia harus tinggal di syurga sehingga tiba masanya bagi Allah menjadikan semuanya baru, seperti yang difirmankan oleh Allah melalui nabi-nabi-Nya yang suci pada zaman dahulu. Musa pernah berkata, ‘Tuhan, Allah kamu akan mengutus seorang nabi kepada kamu seperti Dia mengutus aku. Nabi itu akan datang daripada bangsa kamu sendiri. Kamu harus mendengar semua yang dikatakannya. Sesiapa yang tidak mahu mentaati kata-kata nabi itu, akan disingkirkan daripada umat Allah dan dibinasakan.’

  Di dalam petikan-petikan berikut, Isa Al-Masih berjanji untuk menghantar seorang Penghibur. Orang Muslim mengambil janji-janji ini sebagai ramalan Isa Al-Masih tentang kedatangan Muhammad.

  “Aku akan mohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi Penolong lain, yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. (Yahya 14:16)

  “Aku akan mengutus Penolong yang berasal daripada Bapa kepada kamu. Dia Roh yang akan menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Apabila dia datang, dia akan memberi kesaksian tentang aku. (Yahya 15:26)

  “Tetapi apa yang aku katakan kepada kamu benar: Untuk kebaikan kamu, lebih baik aku pergi. Jika aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. (Yahya 16:7)

  Orang Muslim percaya bahawa “Penolong” itu merujuk kepada Muhammad kerana tafsiran ayat berikut dari Al-Quran:

  Ingatlah, ketika Isa anak Maryam berkata: hai Bani Israil, sesungguhnya aku rasul Allah kepadamu, serta membenarkan apa yang sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan seorang rasul, yang akan datang kemudianku, namanya Ahmad (Muhammad). (Surah Ash-Shaf 61:6)

  Petikan ini mengesahkan bahawa Isa Al-Masih ialah rasul kepada bani Israil yang mengesahkan Taurat Musa. Ini secara tidak langsung juga mengesahkan Isa Al-Masih sebagai nabi yang dijanjikan dalam Ulangan 18:18-19.

  “Rasul”, yang bermaksud “dia yang diutus” dalam surah ini, menurut Injil Yahya bab 14 hingga 16, ialah Roh Allah dan bukan manusia bernama Muhammad. Satu daripada kelemahan Islam ialah ketidakupayaannya menerima penyataan Allah dalam Roh Kudus. Allah dalam Islam hanya boleh menyatakan dirinya melalui orang tengah, sama ada malaikat atau nabi dan rasul. Kebanyakan pakar agama Islam mengajar bahawa Roh Kudus adalah malaikat Jibrail. Dalam kes “Penolong” mereka telah berusaha melarikan diri dari konteks asal dengan tujuan menjadikan ayat-ayat ini satu ramalan tentang kedatangan Muhammad. Apa yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh hazrat Isa Al-Masih sebenarnya sesuatu yang jauh lebih mulia, iaitu kedatangan Roh Allah Sendiri yang suci dan murni.

  Saudara yang dikasihi, satu daripada topik yang sering diajukan orang islam ialah kesahihan Alkitab seperti yang saudara berikan di atas. Mereka memberi amaran kepada orang Islam lain supaya jangan membaca Alkitab, kerana ia akan sesatkan mereka. Kontradiksi dalam Al Kitab memang ada tetapi:

  1) Kebanyakkan perbezaan yang wujud antara berbagai teks-teks yang ada secara kasar disebabkan oleh kesilapan semasa penyalinan, dan tidak ada satu akidah Kristian yang telah berubah oleh kerana kesilapan ini.

  2) Perbezaan dalam banyak terjemahan Alkitab yang ada hanya membayangkan prinsip-prinsip terjemahan yang digunakan oleh penterjemah-penterjemah yang berlainan. Tidak ada kes, di mana pemilihan perkataan yang tertentu semasa penterjemahan mengubah atau mempengaruhi satu-satu akidah Kristian.

  Pada hakikatnya tidak ada tempat dalam Al-Quran yang sebenarnya mengatakan Alkitab telah diubah. Pada tahun-tahun awal agama Islam, apabila Alkitab belum ada dalam bahasa Arab, orang Islam tidak pernah membuat tuduhan ini. Tetapi apabila Alkitab bahasa Arab dimiliki dan diselidiki oleh orang Islam, mereka mendapati banyak perbezaan antara kisah-kisah yang diceritakan dalam Alkitab dan Al-Quran. Pada ketika itulah, orang Islam yang pasti bahawa Al-Quranlah buku yang benar, menenunkan tuduhan bahawa orang Yahudi dan Kristian telah mengubah Alkitab.

  Akan tetapi tuduhan ini tidak selaras dengan kesaksian Nabi Muhammad dan Al-Quran mengenai Alkitab:

  * Kata-kata Allah tidak boleh diubah:

  Tidak adalah yang menukar kalimat Allah. Sesungguhnya telah sampai kepadamu berita rasul-rasul itu. (6.Al-Anaam 34)

  * Kata-kata yang Nabi Muhammad sampaikan sebagai ilham ilahi sebenarnya bertujuan mengesahkan dan melindungi kitab-kitab sebelumnya:

  Quran ini bukanlah diada-adakan oleh yang lain daripada Allah, bahkan ia membenarkan (kitab) yang dihadapannya dan menerangkan kitab itu. (10.Yunus 37)

  Dan sebelum Quran, ada kitab Musa (Taurat), jadi ikutan dan rahmat. (Quran) ini kitab yang membenarkan (kitab-kitab dahulu itu) dalam bahasa Arab. (46.Al-Ahqaaf 12)

  * Nabi Muhammad digalakkan untuk bertanya dengan orang Yahudi dan Kristian:

  Jika engkau syak wasangka, tentang apa yang Kami turunkan kepada engkau (ya Muhammad) hendaklah engkau tanyakan kepada orang-orang yang membaca Kitab sebelum engkau. (10.Yunus 94)

  * Orang Kristian disuruh mengambil pendirian mereka dari Alkitab:

  Hai ahli Kitab, kamu bukan atas suatu (kebenaran), kecuali jika kamu turut Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunan kepadamu daripada Tuhanmu. (5.Al-Maa-Idah 68)

  * Nabi Muhammad diperintahkan untuk mempercayai kitab-kitab yang diberi kepada Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain:

  Katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kami dan apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim, ismail, Ishaq, Yaqub dan anak-anaknya dan apa-apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. (3.Ali �Imran 84)

  Memberi perhatian kepada nas al-Quran pula, kebanyakan orang Muslim hari ini membaca satu nas yang sama. Tetapi ini tidak mengambil kira situasi dan keadaan yang telah wujud pada abad ketujuh tahun Masehi, ataupun memberi apa-apa maklumat langsung bagi zaman itu.

  Hadith-hadith sahih memaklumkan bahawa Abu Bakarlah yang mula-mulanya berusaha mengumpul semua teks/nas al-Quran kepada sebuah mushaf selepas kewafatan Nabi Muhammad. Ini dikatakan telah diberi kepada kalifah Umar dan lepas itu Siti Hafsah.Pada zaman kalifah Uthman pula, kita diberitahu bahawa para Muslim di Syam dan Iraq telah berganding untuk menakluki negeri Armenia dan Azerbaijan. Ketua angkatan perang yang bertugas telah berasa takut akan pertelagahan dan perselisihan di antara Muslim-muslim di Syam yang tidak menyetujui pembacaan al-Quran para Muslim di Iraq. Jadi dia menyeru kepada khalifah Uthman untuk menolongnya. Khalifah Uthman pula telah mengambil masahif yang dimiliki Hafsah dan keluar perintah supaya beberapa catitan-catitan dibuat daripada mushaf ini. Selepas itu kita diberitahu bahawa:

  Uthman menghantar kepada setiap wilayah Muslim di zaman itu satu salinan Quran masing-masing. Dia perintahkan lagi supaya semua masahif dan bahan-bahan al-Quran yang lain dan yang masih wujud, walau dalam bentuk mushaf yang lengkap atau pun sebaliknya, untuk di bakar.

  Maklumat diatas mengesahkan kewujudan mashaf-mashaf yang berbedza-bedza dan berlainan pada masa itu. Kita mungkin tidak dapat menghitung secara tepat jumlah segala masahif yang telah dimusnahkan oleh Uthman, oleh kerana dalil-dalil yang berkenaan sudah pun dihapuskannya!

  Teks al-Quran yang berbeda-beda sudahpun wujud dari mashaf-mashaf yang terawal. Masahif dari Sana’a Yaman yang disebut di atas mungkin adalah manuskrip yang terawal sekali, dan sumber Hadith sahih juga menunjukkan kalifah Uthman bin Affan bertemu dengan banyak sekali koleksi-koleksi Quran yang terpaksa dihapuskan! Hari ini kita mungkin tidak dapat melihat mashaf-mashaf yang telah dihapuskan olehnya. Keadaan ini langsung tidak sama bagi koleksi teks Kitab Suci Injil. Bagi al-Quran pula, perbedaan-perbedaan itu semua telah diselaraskan dalam satu langkah iaitu dengan TANGAN MANUSIA. Sememangnya mashaf-mashaf yang telah muncul di Yaman membuktikan kewujudan nas-nas Quran yang masih berbeda-beda pada masa yang lebih awal lagi!

  Saudara yang dikasihi…, Al Quran hari ini juga sebenarnya amat mencurigakan kerana berdasarkan daripada hujah di atas, Quran yang digunakan hari ini tidak lengkap (tulen) sebab banyak nas-nas Quran awal sebelum ini telah dibakar dan dihapuskan untuk penyelarasan. Harus diingati bahawa:

  “Setiap KALIMAT ALLAH telah teruji; Dia adalah perisai kepada mereka yang berlindung dengan-Nya. Janganlah menambah apa-apa kepada Kalimat-kalimat-Nya, kelak Dia memurkaimu dan engkau terbukti seorang pendusta.” (Amsal 30:5-6)

  “Apa-apa yang Aku perintahkan kepadamu, hendaklah kamu pasti melakukannya; janganlah kamu tambah kepadanya atau buang daripadanya.”(Ulangan 12 ayat 32)

  “Telah tamatlah kalimat Tuhanmu dengan kebenaran dan keadilan. Tiadalah yang mengubah Kalimat-Nya; dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(Surah 6:115)

  “Langit dan Bumi akan lenyap, tetapi Kalimat-kalimat-Ku TIDAK akan lenyap.”(Matius 24 ayat 35 )

  Semoga Tuhan memberkatimu, Amin.

 14. sulaiman Says:

  Memang Allah maha kuasa. Oleh kerana sifatnya yang maha kuasa, mana mungkin Allah mencipta satu batu yang dia tidak boleh mengangkatnya.
  Itulah maksud saya bersesuaian dengan sifatnya.

  Selain mashaf, Alquran diwarisi secara hafazan. Sejak dari zaman nabi al-Quran dibaca didalam solat. Sekiranya ada silap makmum boleh menegur imam. Setiap bulan Ramadhan dihabiskan satu Al-Quran semasa solat Tarawikh.

  Seperti lirik lagu, alQuran dihafaz secara “word by word”..bukan secara bercerita yang mana mungkin akan diringkaskan atau ditokok tambah.

  Adakah Alkitab dibaca dalam apa-apa ibadat?
  Sekiranya ada percanggahan dalam alQuran sila buktikan.

 15. sulaiman Says:

  Mengapa Yesus harus dipandang sebagai Tuhan?”
  Kita mempersoalkan mengapa orang Kristen mau mempercayai hal itu.

  Orang kristen akan menjawab :-
  bahwa Yesus adalah Tuhan karena kematiannya merupakan penebusan bagi dosa-dosa manusia.
  -Dalam pola penyelamatan manusia menurut Kristen, dipercayai bahwa kematian yang suci adalah penting agar umat manusia diselamatkan.
  -Tanyakan kepada mereka, mengapa kematian orang biasa tidak mencukupi ? Orang Kristen akan menjawa karena semua manusia tidak sempurna.
  -Tanyakan mengapa mereka tidak sempurna ? Akan dijawab bahwa orang biasa itu adalah warisan dari ayah kita, sedangkan Yesus tidak memiliki ayah.

  Dengan pola pemahaman tersebut, Yesus tampil sebagai “korban suci” yang tidak bercela.

  Orang Kristen menambahkan, si penebus haruslah Tuhan agar ia dapat diterima oleh orang-orang yang ditebusnya. Kita bertanya, “Apakah Tuhan mati ?” Mereka akan cepat-cepat menjawab, “Tidak, hanya manusia Yesus yang mati.”

  -Yesus dikatakan sebagai manusia Tuhan, dan yang mengalami kematian adalah komponen kemanusiaannya.
  -Dengan demikian, sebenarnya mereka mengakui bahwa kematian manusia itu dapat menebus dosa.

 16. Sinakagon Says:

  Shalom!

  Saudara masih lagi mengatakan “MANA MUNGKIN Allah mencipta suatu batu yang Dia TIDAK BOLEH mengangkatnya….” Saudara masih lagi tidak faham. Sekali lagi ditegaskan disini ya saudara…bagi Kristian, Allah BOLEH melakukan segalanya. Segala-galanya MUNGKIN bagi Allah kerana itu adalah sifat Allah yakni mahakuasa.

  Memang Quran diwarisi secara hafazan tetapi kebanyakan orang Muslim hari ini membaca satu nas yang sama iaitu Quran selepas kewafatan nabi muhamad. Banyak lagi nas Quran lain semasa nabi muhamad hidup tetapi selepas kewafatan beliau, Uthman menghantar kepada setiap wilayah Muslim di zaman itu satu salinan Quran masing-masing. Dia perintahkan lagi supaya semua masahif dan bahan-bahan al-Quran yang lain dan yang masih wujud, walau dalam bentuk mushaf yang lengkap atau pun sebaliknya, untuk di bakar. Ini bermakna ada bahagian dalam Quran yang hilang sehinggalah kini kononnya Quran yang dibaca adalah tulen tanpa cacat cela. Demi untuk mewujudkan satu nas Quran, maka nas-nas Quran yang lain telah dibakar. Ini secara tidak langsung mengubah Kalimat Allah dalam Quran.

  Firman-firman Allah dalam Alkitab memang ada dibacakan dalam setiap ibadat orang Kristian tidak kira ibadat panjang hari minggu mahupun ibadat pendek.

  Bukti-bukti percanggahan dalam Quran adalah seperti berikut:

  1. Tentang zina

  “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. 17 Al Israa -perjalanan malam hari- 32)

  “Perempuan perempuan yang berzina dan laki laki yang berzina deralah masing masing seratus kali. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya….” (QS. 24 An Nuur -cahaya- 2)

  Laki laki yang berzina tidak nikah melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak menikahinya melainkan laki laki yang berzina atau laki laki yang musyrik. Dan demikian diharamkan atas orang orang mukmin. (QS. 24 An Nuur-cahaya- 3)

  Ayat diatas bertentangan dengan:

  (a) “Dan orang orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri isteri mereka atau budak budak yang mereka miliki sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela” (QS. 23 Al Mukminun – orang yang beriman- 5,6)

  (b) “Dan orang orang yang memlihara kemaluannya kecuali terhadap isteri isteri mereka dan budak budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela” (QS. 70 Al Ma’ariij -tempat naik- 29-30)

  (c) ” … Kawinilah wanita wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, jika kemudian kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak budak yang mereka miliki.” (QS. 4 An Nisaa -wanita- 3)

  (d) “Kamu boleh mengganti siapa saja yang kamu kehendaki, juga boleh menggauli perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu.” (QS. 33 Al Ahzaab -golongan yang bersekutu- 51)

  Juga disokong oleh hadits:

  Abu Dzar mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Seseorang datang kepadaku dari Tuhanku membawa berita (mungkin katanya: membawa berita gembira):”Sesungguhnya barang siapa diantara umatku yang mati sedangkan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun orang itu masuk surga.” Aku bertanya: “Sekalipun orang itu berzina dan mencuri?” Jawab nabi: “ya, sekalipun dia berzina dan mencuri.” (Hadits Shohih Bukhori 647)

  2. Kadar hari Tuhan

  Para Malaikat dan ruh-ruh menghadap kepada Tuhan dalam sehari kadarnya 50 ribu tahun. (QS. 70 Al Ma’arij – tempat naik- 4)

  Bertentangan dengan:

  (a) “Dan mereka meminta kepadamu disegerakan azab, dan Allah sekali kali tidak menyalahi janjiNya. Dan sesungguhnya satu hari disisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung.” (QS. 22 Al Hajj – haji- 47)

  (b) Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian naik lagi kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya seribu tahun. (QS. 32 As Sajdah -sujud- 5)

  3. Tentang membunuh

  “. Bunuhlah dirimu!Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu,maka Tuhan akan menerima taubat.” (QS. 2 Al Baqarah -sapi betina- 54)

  Bertentangan dengan:

  “…. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (QS 4 An Nisaa – wanita – 29)

  4. Tidak ada paksaan dalam Islam

  “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)”. (QS. 2 Al Baqarah-sapi betina- 256)

  Bertentangan dengan:

  (a) “Maka hendaklah berperang di jalan Allah orang orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat ….” (QS. 4 An Nisaa -wanita- 74)

  (b) “Orang orang beriman berperanglah di jalan Allah dan orang orang kafir berperanglah di jalan thoghut (setan), Sebab itu perangilah pengikut pengikut setan…..” (QS. 4 An Nisaa -wanita- 76)

  (c) Maka perangilah di jalan Allah, tidaklah engkau dibebani melainkan kewajiban atas dirimu sendiri. (QS. 4 An Nisaa -wanita- 54)

  (d) ” ….. Maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimana saja kamu dapati.: (QS. 4 An Nisaa -wanita- 91)

  5. Tentang pembunuhan Isa

  Isa tidak dibunuh melainkan diangkat (QS. 4 An Nisaa -wanita- 157-158)

  Bertentangan dengan:

  Isa lahir, telah wafat, dan bangkit hidup kembali (QS. 19 Maryam 33)

  6. Orang Kristian kafir

  Orang kristen kafir; karena berkata: “Allah mempunyai anak.”…. (QS. 2 Al Baqarah -sapi betina- 116)

  Bertentangan dengan:

  Orang Kristen di atas orang kafir sampai hari kiamat (QS. 3 Ali Imraan -keluarga Imraan- 55)

  7. Tentang anak Nuh

  Anak Nuh, berenang ke gunung waktu air bah dan tenggelam ….” (QS. 11 Huud 42-43)

  Bertentangan dengan:

  Nuh berdoa, doanya berkenan kepada Allah, maka diselamatkan beserta keluarganya. (QS. 21 Al Anbiyaa -nabi nabi- 76)

  8. Orang dapat diselamatkan dari neraka

  Orang dapat diselamatkan dari neraka…. (QS. 19 Maryam 72)

  Bertentangan dengan:

  Orang kafir penghuni neraka kekal di dalamnya. (QS. 2 Al Baqarah -sapi betina-:39)

  9. Tentang minuman keras

  Minum khamar dan minuman keras atau arak adalah dosa besar (QS. 2Al Baqarah -sapi betina- 219)

  Bertentangan dengan:

  Di syurga akan diberi minum khamar dan arak secukup-cukupnya, (QS. 83 Al Muthafifiin -orang yang curang-: 25)

  Apakah amalan-amalan yang diharamkan di dunia ini adalah halal di akhirat ??? Dimanakah konsisten and kesahihannya Firman Tuhan ini?

  10. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan

  Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk…. (QS. 81 At Takwiir -menggulung- :25)

  Bertentangan dengan:

  Jin jin berkata -di dalam Al-Quran Surah Jin.. (QS 72 Al Jin 14)

  Sebenarnya masih banyak lagi pertentangan di dalam ayat ayat Al-Quran tetapi cukupkan sampai di sini saja. Muhammad sendiri pada saat dia menerima wahyu yang pertama dia merasa ragu, bimbang, gelisah, cemas, khawatir, dan putus asa. Keputusannya terserah kepada saudara.

  Kita sebagai khalifah di dunia ini tentunya harus mengerti apa yang menjadi tugas yang ditugaskan oleh Sang Pencipta. Supaya di dalam melaksanakan kekhalifahan tepat dan sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa. Sebagian orang mempercayai bahwa Al-Quran adalah Wahyu Allah, tetapi ada sebagian orang juga yang tidak mempercayainya, melainkan mempercayai kitab yang lain sebagai Firman Allah. Oleh kerana itu hendaklah kita menguji dan meneliti setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu benar benar wahyu Allah atau bukan, tentunya kita tidak mempunyai hak untuk menentukan apakah Al-Quran itu wahyu Allah atau bukan. Baiklah untuk menjawab pertanyaan ini biarlah Al-Quran yang menjawabnya apakah dia wahyu Allah atau bukan, kerana Al-Quran telah memberikan identitasnya yang tertulis di dalam surat An Nisaa yaitu:

  “Apabila mereka tidak mendalami Al-Quran, kalau sekiranya itu bukan dari sisi Allah tentulah mereka dapati banyak pertentangan di dalamnya” (QS. 4 An Nisaa -wanita- 82)

  Dengan perkataan lain bahwa jika di dalam isi Al-Quran itu banyak terdapat pertentangan maka Al-Quran itu sendri bukan wahyu Allah, oleh kerana itu marilah kita baca beberapa ayat di dalam Al-Quran dengan teliti dan hati hati sehingga dapat menyimpulkan apakah isi Al-Quran itu banyak pertentangan dan percanggahan-percanggahan atau tidak.

  Tuhan memberkati saudara. Amin.

 17. Sinakagon Says:

  Shalom!

  Mengapa Yesus harus dipandang sebagai Tuhan oleh umat Kristian? Jawapan umat kristian kononya yang saudara berikan di atas bukanlah jawapan yang mewakili pendapat majoriti. Umat Kristian percaya bahawa Yesus adalah Tuhan walaupun dia tidak menyatakan ini di mana-mana bahagian Alkitab dengan terus-terang. Cara untuk mengatasi dilema ini bukanlah dengan mencari ayat-ayat tertentu di mana Yesus berkata dia Tuhan, tetapi dengan membaca keseluruhan Alkitab, khasnya Perjanjian Baru, dan merenungkan identitinya yang sebenar. Adalah cukup jelas dalam kata-kata dan perbuatannya, bahawa keilahian Yesus diakui dan tidak dapat dielakkan. Dari kata-kata Yesus sahaja, adalah sangat menghairankan jika kita berfikir bahawa dia adalah insan biasa sahaja.

  Umat Kristian tidak pernah mengakui bahawa kematian manusia Yesus adalah kekal dan dapat menebus dosa. Bagi Kristian, Yesus mati di kayu salib tetapi BANGKIT pada hari ketiga dan menampakan diri kepada orang banyak. Jadi Tuhan Kristian Yesus adalah HIDUP dan sentiasa berserta dengan mereka( Tuhan Berserta Kita) yang percaya. KEBANGKITAN Yesus ini merupakan kemenangan kerana manusia akhirnya bertobat (penebusan dosa) dan percaya kepada kekuasaan Tuhan Allah. Mungkin saudara bertanya “Bagaimana akhirnya manusia bertobat?” Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, maka Yesus samalah dengan manusia biasa yakni berdosa. Manusia tidak akan insaf. Tetapi Yesus yang Kristian percaya mati dan HIDUP kembali dengan penuh kuasa ilahi. Jadi manusia bertobat menyesali dosa kerana Tuhan Yesus yang telah bangkit dan berasal dari Allah ini (firman menjadi manusia) ini mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa.

  Jika tidak ada sebarang alasan untuk penebusan, Tuhan tidak akan merancangkannya. ‘Yesus berkata di dalam Matius 20:28 “Kamu harus berbuat demikian kerana Anak Manusia datang bukan untuk dilayani : Dia datang untuk melayani orang serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang”. Juga di dalam Yahya 3:16 ‘Yesus berkata: “Allah sangat mengasihani orang di dunia ini sehingga Dia memberikan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Anak itu tidak binasa tetapi beroleh kehidupan yang sejati dan kekal.”

  Dalam Galatia 4:14 rasul Paulus berkata: ‘Tetapi pada saat yang tepat, Allah mengutuskan AnakNya sendiri ke dunia ini. Anaknya itu dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah Taurat.”

  Keagungan ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Tuhan mengasihani manusia dengan kasih sayang yang sebenarnya. Kaya dengan pengampunan, kasih ini dilimpahi dengan pengampunan yang telah ditunjukkan oleh Yesus yang memberi pernyataan melalui Korban PenebusanNya dan telah pun menyempurnakannya di atas kayu salib. Dan ini memberitahu bahawa Tuhan bukan sahaja suci dan saksama, tetapi juga maha penyayang.Kesedaran manusia berdosa terhadap penebusan melalui kasih dan kasih adalah ikatan yang menghubungkan Dia kepada kayu salib. Tanpanya Tuhan tidak dapat membuktikan kasihNya. Jadi ‘Yesus telah berkata, “Jika Aku ditinggikan, Aku akan membawa ramai orang kepadaKu”.

  Semoga Tuhan memberkatimu, Amin.

 18. sulaiman Says:

  1. Tentang zina
  Zina hendaklah dijauhi, tetapi kalau terlanjur, bisa bertaubat…

  Dizaman dahulu dimasa perhambaan dibenarkan, dibolehkan mendatangi hamba(budak budak yang mereka miliki). Dan sekiranya hamba itu mengandung hendaklah dibebaskan.

  Namun sekarang sudah tidak timbul isu hamba ini. Seluruh ajaran Islam adalah bertujuan membebaskan manusia keseluruhannya dari perhambaan sesama manusia.

 19. sulaiman Says:

  3. Tentang membunuh

  Syariat yang awal sebelum nabi Muhammad mewajibkan umatnya membunuh diri untuk bertaubat.

  Ini dibatalkan oleh syariat nabi Muhammad yang hanya menyuruh umatnya beristigfar dan bertaubat dengan menyesali dan tidak mengulangi kesalahan lampau.

  -sebenarnya tiada percanggahan, cuma perubahan hukum.

 20. sulaiman Says:

  4. Tidak ada paksaan dalam Islam, tentang perang

  Islam tidak menyuruh berperang, cuma apabila diserang wajib mempertahankan diri dan membalas serangan. Musuh tidak dicari, namun bila musuh datang menyerang, tidak lari.

 21. sulaiman Says:

  5. Tentang pembunuhan Isa

  Wafat disini bukan bermaksud mati tetai bermaksud “ditamatkan perkhidmatannya” sebagai Nabi. Tugasnya sebagai Nabi telah disempurnakan. Retired/pencen/bersara.

  Isa diangkat ke langkit dan akan dibangkitkan kembali sebagai umat Muhammad kerana doanya ingin menjadi umat Muhammad.

 22. sulaiman Says:

  Orang Kristen di atas orang kafir sampai hari kiamat (QS. 3 Ali Imraan -keluarga Imraan- 55)

  Tafsiran yg lebih tepat ialah:-
  Ali Imran [55] (Ingatlah) ketika Allah berfirman: Wahai Isa! Sesungguhnya Aku akan mengambilmu dengan sempurna dan akan mengangkatmu ke sisiKu dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir dan juga akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir (yang tidak beriman kepadamu), hingga ke hari kiamat. Kemudian kepada Akulah tempat kembalinya kamu, lalu Aku menghukum (memberi keputusan) tentang apa yang kamu perselisihkan.

  – Isa dan pengikutnya (bukan Kristian tapi 12 orang Hawariyyun)..Kristian muncul selepas kewafatan Isa. Kristian adalah agama rekaan paderi.

 23. sulaiman Says:

  7. Tentang anak Nuh
  Nuh berdoa, doanya berkenan kepada Allah, maka diselamatkan beserta keluarganya. (QS. 21 Al Anbiyaa -nabi nabi- 76)

  Tafsiran yg lebih tepat:-
  [76] Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Nuh, ketika dia menyeru (berdoa kepada Kami) sebelum (Nabi-nabi yang tersebut) itu, lalu Kami perkenankan doanya serta Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar.

  Anak nabi Nuh tidak mengikutnya, jadi tidak diselamatkan.

 24. sulaiman Says:

  Orang dapat diselamatkan dari neraka…. (QS. 19 Maryam 72)

  tafsiran yg lebih tepat:-
  [72] Kemudian Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim (dengan kekufurannya dan maksiatnya) tinggal berlutut di dalam Neraka itu.

  -Hanya org bertakwa(takut kepada Allah) diselamatkan. Org kafir tidak selamat.

 25. sulaiman Says:

  Jin jin berkata -di dalam Al-Quran Surah Jin..

  sebenarnya alquran adalah perkataan Allah. disini Allah menceritakan apa yang dikatakan oleh Jin.

  Dalam ayat2 yang lain juga terdapat ayat-ayat yang Allah menceritakan kembali kata-kata syaitan, Malaikat, nabi, manusia.

 26. sulaiman Says:

  kesimpulannya bukan percanggahan dalam Al-Quran tapi sebenarnya :-
  -kurang pemahaman
  -perubahan hukum
  -tafsiran yang kurang tepat

 27. Sinakagon Says:

  Shalom!

  Saudara…janganlah cuba memutarbelitkan penjelasannya atau bermain kata-kata. Kami tahu sering kali dalih ‘mansuh wa’l masikh’ akan digunakan sebagai satu cara menjelaskan percanggahan-percanggahan ini (percanggahan dalam Quran), tetapi ia tak berguna. Kaedah itu hanyalah satu dalih dan satu ‘excuse’ yang amat mudah dipergunakan untuk menutupi semua pertentangan dan percanggahan yang amat ketara dalam al-Quran. Yang pasti sejarah telah membuktikan bahawa al-Quran memang telah diubah dan diselaraskan melalui usaha manusia (Uthman) itu sendiri. Tidak diketahui kandungan Quran yang sebenarnya tanpa nas-nas lain yang telah dibakar. Mungkin jika nas-nas yang lain itu tidak dibakar, Quran yang umat islam baca hari ini adalah berbeza dan lengkap.

  Sebaliknya, cubaan saudara untuk membuktikan kononnya berlaku kontradiksi dalam Al-Kitab adalah sia-sia saja dan adalah satu usaha cuba menegakkan benang basah dalam tiupan angin. Lagi pun 101 kontradiksi Al-Kitab yang saudara berikan tidak mengubah mesej dan ajaran-ajaran yang Yesus telah sampaikan.

  Tokoh Pemikir Islam iaitu Tuan Sayyid Ahmad Khan, Pengasas Kolej Aligarh, Pakistan, telah tulis bahawa:

  “Pada pendapat kami para Muslim, tidak ada apa-apa bukti bahawa korupsi teks Kitab-kitab Suci (‘tahrif-i-lafzi’) telah berlaku.”

  Tuan Sayyid ini telah memetik daripada dua tokoh Islam sebagai mendukung pernyataan beliau ini : Imam Bukhari dan juga Fakharuddin Razi . Fakharuddin Razi mengutip daripada Ibni Abbas, seorang anak saudara Nabi Muhammad.

  Semoga Tuhan memberkatimu, Amin.

 28. Sinakagon Says:

  Shalom!

  Saudara yang dikasihi…saya tertarik hati dengan pernyataan yang saudara berikan ini:

  (1) Isa diangkat ke langkit dan akan dibangkitkan kembali sebagai umat Muhammad kerana doanya ingin menjadi umat Muhammad.

  (2) Isa dan pengikutnya (bukan Kristian tapi 12 orang Hawariyyun)..Kristian muncul selepas kewafatan Isa. Kristian adalah agama rekaan paderi.

  Kita lihat yang (1)
  Pernyataan ini adalah kepercayaan islam sahaja dan bukannya Kristian kerana tidak ada dinyatakan mahupun tanda-tanda dalam Al-Kitab bahawa Isa akan menjadi pengikut kepada seseorang.

  Isa yang Kristian percaya adalah berkuasa mengampuni dosa, datang dari syurga, membangkitkan semua orang yang mati dan akan menentukan kedudukan akhirat semua manusia. Isa bersabda dalam Al-Kitab: Ya Bapa, muliakanlah Aku sekarang dengan kemuliaan yang Aku miliki bersama-sama-Mu sebelum dunia ini dijadikan. (Yahya 17:5). Maka, jelaslah Hazrat Isa adalah Allah, kekal bersama Allah, diutus oleh Allah. Isa tidak akan menjadi umat Muhammad. Dalam al-Quran juga ada manyatakan berikut: “Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu ‘isabnu Maryama wajihan fiddun-yaa wal akhirati wa minal muqarrabiin.”

  Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah. (Al Imran, 3:45)

  Jadi ternyata Isa itu dekat dengan Allah. Tidak perlu Dia berdoa untuk menjadi pengikut Muhammad kerana Dia hanyalah milik Allah.

  Selain itu, Nabi Muhammad, saw.,berdoa memohon perlindungan dari Allah dari godaan si Dajjal. Isa Al Masih datang untuk menghancurkan si Dajjal hanya dengan sekali pandang. Dari seluruh Hadis, tidak ada satu ceritera pun yang membicarakan Nabi Muhammad, saw., atau orang lainnya yang dibangkitkan kembali untuk memerangi Al Masih yang Palsu untuk memenuhi maksud-maksud Allah, atau bahkan tidak ada siapa yang boleh berperan serta. Isa Al Masih lah yang akan menjalankan peranan yang berserjarah ini tanpa bantuan siapa pun. Jadi adalah tidak masuk akal Isa yang penuh kuasa ingin menjadi umat muhammad.

  Seterusnya kita lihat (2)
  Kristian bermaksud agama yang mengikuti ajaran-ajaran dan kerja-kerja Yesus. Oleh itu, umat Kristian ialah pengikut Yesus. AGAMA KRISTIAN memang wujud selepas kewafatan Yesus tetapi UMAT KRISTIAN sudah pun wujud sebelum Yesus wafat. UMAT KRISTIAN tidak direka tetapi wujud kerana Yesus. Jadi ‘Isa dan pengikutNya’ beerti ‘Isa dan umat Kristian’. Walaupun 12 Hawariyun (rasul) tidak dinyatakan sebagai Kristian dalam Al-Kitab tetapi pada zahirnya mereka adalah umat kristian kerana mereka pengikut Yesus.

  Perkataan ‘rekaan’ adalah tidak tepat. Lebih tepat adalah ‘diasaskan’. Jadi agama Kristian diasaskan oleh Rasul Petrus (salah seorang 12 Hawariyun). Oleh itu, agama kristian bukanlah rekaan. Agama Kristian adalah agama yang mempunyai dasar dan punca/sumber iaitu Yesus (Isa).

  Semoga Tuhan memberkatimu, Amin.

 29. army of jesus Says:

  “bukan dengan gagah dan perkasamu km mengerti melainkan karena rohku”.bimbingan roh kudus…!! sekalipun saat ini hatimu menjerit untuk mengasihi yesus sebagai tuhan mu tapi kamu tetap berusaha memutarbalikkan injil kristus.

 30. Azman Says:

  Add “quran.noble” dalam YM kemudian taip “help”

  quran.noble:

  Type Quran Help for complete help on Quran Command. Examples:-
  Quran 1:1-7
  Quran 2 255 AR Shows Ayat-Al-Kursi in Arabic.
  Quran Al-Ikhlas:1-4 Malay Surah Ikhlas in Malaysian.

 31. Azman Says:

  quran.noble: Translation of Qur’an in Malaysian Language. Surah:4.An-Nisa’.

  quran.noble: 156. Demikian juga (Kami laknatkan mereka) dengan sebab kekufuran mereka dan tuduhan mereka terhadap Mariam (dengan tuduhan) yang amat besar dustanya.

  quran.noble: 157. Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan: “Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibni Mariam, Rasul Allah”. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang iaitu salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa) dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada
  quran.noble: dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin.

  quran.noble: 158. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadaNya dan adalah Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

  quran.noble: 159. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli Kitab melainkan dia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka.

 32. Azman Says:

  quran.noble: Translation of Qur’an in Malaysian Language. Surah:19.Maryam.

  quran.noble: 16. Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab Al-Quran ini perihal Mariam, ketika dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur.

  quran.noble: 17. Kemudian Mariam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka maka Kami hantarkan kepadanya: Roh dari kami lalu dia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya.

  quran.noble: 18. Mariam berkata: Sesungguhnya aku berlindung kepada (Allah) Ar-Rahman daripada (gangguan) mu kalaulah engkau seorang yang bertakwa.

  quran.noble: 19. Dia berkata: Sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu, untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci.

  quran.noble: 20. Mariam bertanya (dengan cemas): Bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun dan aku pula bukan perempuan jahat?

  quran.noble: 21. Dia menjawab: Demikianlah keadaannya tak usahlah dihairankan; Tuhanmu berfirman: Hal itu mudah bagiKu dan Kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Kami) untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari Kami dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya.

 33. Azman Says:

  quran.noble: Translation of Qur’an in Malaysian Language. Surah:43.Az-Zukhruf.

  quran.noble: 60. Dan kalaulah kami kehendaki, kami berkuasa melahirkan daripada kamu (wahai kaum lelaki): Malaikat mengganti kamu (menjalankan urusan) di muka bumi.

  quran.noble: 61. Dan sesungguhnya Nabi Isa menjadi tanda kedatangan hari kiamat, maka janganlah kamu ragu-ragu tentang (hari kiamat) itu dan turutlah (petunjukKu); inilah jalan yang lurus.

  quran.noble: 62. Dan janganlah Syaitan menghalang kamu (daripada menurut jalan yang benar); sesungguhnya Syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.

  quran.noble: 63. Dan ketika Nabi Isa datang (kepada kaumnya) dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah ia: Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa hikmat (ajaran Tuhan) dan untuk menerangkan kepada kamu: Sebahagian dari (perkara-perkara agama) yang kamu berselisihan padanya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

  quran.noble: 64. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan Dia; inilah jalan yang lurus.

  quran.noble: 65. Kemudian, golongan-golongan (dari kaumnya) itu berselisihan sesama sendiri. Maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu, dari (paluan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya, pada hari pembalasan.

 34. Azman Says:

  quran.noble: Translation of Qur’an in Malaysian Language. Surah:109.Al-Kafirun.

  quran.noble: 1. Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir!

  quran.noble: 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

  quran.noble: 3. Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah.

  quran.noble: 4. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.

  quran.noble: 5. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.

  quran.noble: 6. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.

 35. Sinakagon Says:

  Shalom!

  Ya benar saudara Azman….saya setuju dengan quran.noble: 6. “Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.”

  Marilah kita bersama-sama mengimani agama masing-masing. Tak kira jika kita beragama Hindu, Buddha, Sikh, Islam atau pun Kristian maka kita bertanggungjawab menghormati agama orang lain.

  “….yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi (Yohanes 13:34)

  Tuhan memberkati Kita, Amen.

 36. CHRISTALONE Says:

  Mengapa kita harus mempertikaikan kepercayaan seseorang atau satu agama yang lain? Seseorang bebas memilih apa yang dia ingin percaya..kerana kepercayaan itu datang dari hati kita. Kita tidak boleh memaksa seseorang itu untuk mempercayai agama atau kepercayaan kita. Kita tidak boleh mengubah hati seseorang terhadap kepercayaannya. Kenapa kita harus marah dengan orang yang menukar agama kepada agama lain……? Kita hanya boleh mendoakan mereka….dan Tuhan yang melakukan kehendakNya. Mengapa kita harus takut kalau seseorng itu murtad? Itu pilihannya. Tak ada agama atau pengajaran dari Tuhan yang benar mengajar kita memusuhi orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

 37. sulaiman Says:

  1. Jesus bukan tuhan..he’s just a man…lihat bible:-

  Acts 2:22 (New International Version)

  22″Men of Israel, listen to this: Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders and signs, which God did among you through him, as you yourselves know

  2. Tuhan kepenatan:-
  Genesis 2:3 (New International Version)
  3 And God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done.

  3 Tiada dosa warisan:-
  Ezekiel 18:20 (New International Version)
  20 The soul who sins is the one who will die. The son will not share the guilt of the father, nor will the father share the guilt of the son. The righteousness of the righteous man will be credited to him, and the wickedness of the wicked will be charged against him.

 38. sulaiman Says:

  bukan marah atau menghina agama lain..sekadar berbahas mengikut ilmu dan hujah dari bible

 39. Ujie Says:

  Kita semua dari anak adam, jangan lupa bahawa semua anak adam
  diperangi oleh syaitan yang sentiasa merosakkan manusia.
  Pada saya mana-mana pertelagahan berlaku maka syaitan berjaya
  memainkan peranannya.

 40. didik Says:

  Saya tertarik dengan ayat sinakagon tentang hujah Nabi Isa AS adalah anak Tuhan dalam Islam.
  Sinakagon, mengertilah yang anda memang tak baca keseluruhan ayat Al-Quran dan hanya berpandukan nafsu sahaja. Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan dengan menggunakan terjemahannya, tetapi mestilah ditafsir dengan bahasa yang diturunkannya.. kalau ada menggunakan hujah roh seperti dalam point ini:

  4. Isa AS itu utusan Allah dan FirmanNya

  “Inamal Masihu ‘isabnu Maryama rasullahi wa kalimatuhu …”

  Sesungguhnya Isa Al Masih putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya…

  (An Nisa, 4:171)
  5. Isa AS adalah Roh Allah dan KalimatNya

  “Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu…”

  Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya

  (Hadis Anas bin Malik hal.72)

  Ruh didalam Al-Quran diguna pakai dalam beberapa maksud iaitu nyawa, pesuruh,dan juga ciptaan Allah yang Esa.

  Kalau anda katakan Isa itu Roh Allah dan Automatik adalah anak tuhan anda juga perlu mengakui Malaikat Jibrail itu Tuhan seperti dalam ayat:

  17. maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami[901] kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.

  [901]. Maksudnya: Jibril a.s.

  Surah Maryam.

  Sebab apa adalah Jibrail bukan Isa AS?
  kena tengok ayat sebelumnya:

  16. Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur,

  dan selepasnya:

  18. Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa.”

  19. Ia (jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.”

  Kalau ayat 17 surah Maryam tadi adalh Isa AS.
  Kenapa pula Maryam nak minta lindungan Allah daripada ‘ROH’ itu?
  Baca sampai habislah…Jangan senang dan quote satu dan tafsirkan sendiri.
  JANGAN PANDAI2 NAK PUTAR BELIT SURAH MARYAM NI. KALAU ANDA ORANG YANG BERAKAL JADIKANLAH IA SEBAGAI HADIAH DARIPADA ALLAH KEPADA ORANG KRISTIAN SEBAGAI MENUNJUKKAN KASIH SAYANGNYA UNTUK MENARIK HAMBA-HAMBANYA KEPADA KEBENARAN.

 41. Brian Says:

  Yang lahir duluan itu nabi isa atau nabi muhammad? Just want to know the history. Coz history can only be changed by the mouth who came later. Tidak mungkin sejarah dirubah oleh orang sebelumnya….is that right? Just give me the true history, when did jesus came, and when did muhammad came? answers needed a.s.a.p. Thanks.

 42. Azman Says:

  Brian, kamu sendiri mengaku Nabi Isa A.S itu Nabi.

  Nabi Isa A.S lahir dahulu sebelum Nabi Muhammad S.A.W tetapi TIDAK menjadikan Isa A.S sebagai tuhan. Kamu sudah terpesong jauh. Kembalilah kepada Islam.

 43. Azman Says:

  Soalan mudah untuk penganut Kristian.
  Siapa yang mencipta Nabi Adam dan dicipta daripada apa. Adalah tidak munasabah makhluk diciptakan dahulu daripada Tuhan.

 44. Siew Says:

  Jawapan yang mudah juga untuk penganut islam …

  Sudah tentunya Allah yang menciptakan manusia (Adam & Hawa) serta diciptakan dgn menggunakan debu tanah. Apahal Azman bertanya soalan ini pula, nak menyangkal kebenarankah? Sila baca buku Bible, iaitu dalam kitab kejadian … maklumat terperinci ada tertulis di dalamnya.

  Memanglah tidak munasabah jika makhluk diciptakan dahulu daripada Tuhan, sebab yang jelasnya ialah Tuhan Allah itu “Maha Pencipta dan Maha Berkuasa” bukannya makhluk lain atau binatang atau pokok-pokok atau gunung-ganang … saya berasa amat lucu sekali apabila ada sesetengah orang (bukan kristian) yang beranggapan bahawa dengan membela binatang (cth: kucing) dapat menghapuskan dosa … jika kucing itu dpt menghapuskan dosa, itu bermakna kucing itu adalah allah mereka! … tapi yang sebenarnya mana2 binatang pun tidak akan mampu menghapuskan dosa … walaupun orang kristian percaya “tiada yang mustahil bagi Tuhan Allah”, namun dlm bab binatang menghapuskan dosa pasti tidak akan Allah benarkan perkara itu terjadi … sebab Allah itu begitu mulia dan kemuliaan hanyalah milik Allah dan bukan milik binatang seperti kucing.

  Pujilah Tuhan, kerana kasih karuniaNya, kita pasti selamat.

 45. sulaiman Says:

  Siew,
  Bukan kucing atau Nabi Isa yg menghapuskan dosa. Allah yg menghapuskan dosa. Mungkin maksud mereka berbuat baik kepada binatang seperti kucing dihapuskan dosa oleh Allah.

  Bagi Kristian, tiada yg mustahil bagi Allah.

  Bagi Islam, mustahil Allah melakukan sesuatu yg bertentangan dengan sifatnya. Mustahil Allah mencipta batu yg tidak boleh diangkatnya, kerana Allah maha berkuasa dan gagah perkasa.

 46. Sinakagon Says:

  Shalom semua!

  Saya tertarik dengan jawapan daripada DIDIK yang terakhir sekali iaitu…”JANGAN PANDAI2 NAK PUTAR BELIT SURAH MARYAM NI. KALAU ANDA ORANG YANG BERAKAL JADIKANLAH IA SEBAGAI HADIAH DARIPADA ALLAH KEPADA ORANG KRISTIAN SEBAGAI MENUNJUKKAN KASIH SAYANGNYA UNTUK MENARIK HAMBA-HAMBANYA KEPADA KEBENARAN”

  Saya putar-belitkan surah maryam? Bukankah umat islam pun memutar belitkan Injil apabila berhujah dengan non-muslim? Baca la keseluruhan Kitab Injil (Perjanjian Baru) terlebih dahulu dan cuba memahaminya dari pandangan Kristian. Jangan tafsir sendiri. KALAU ANDA BERAKAL, JANGANLAH LIHAT SATU PIHAK SAJA. Saya tidak perlu menghadiahkan SURAH MARYAM kepada umat Kristian kerana kami sudah pun mempunyai hadiah yang jauh lebih berharga iaitu ISA dan Kitab Suci Injil. Ini lah tanda kasih sayang dan kebenaran Allah kepada hamba-hambanya yang percaya.

  Tuhan memberkatimu Didik, Amin.

 47. ahmad Says:

  cuba gunakan terjemahan yang betul dan lengkap semasa berhujah tak kira dari bible atau al quran tak perlu mengurangi atau menambah semata mata untuk menjadikan sesuatu ayat itu membawa maksud berlainan.

  Kenapa perlu menukar maksud perkataan yang sama kepada maksud yang berlainan semata-mata hendak membenarkan sesuatu kenyataan.

  saya nampak ketidakadilan banyak berlaku.

  segala penerangan dan terjemahan yang dilakukan sendiri tk boleh dijadikan bukti dan sandaran.

  Kepada Sinakagon sila kaji sejarah penulisan Bible dan Al Quran dengan detail lagi. Buat perbandingan kitab yang mana mempunyai kelebihan dari segi keaslianya.

  Siapa penulisnya?
  Berdasarkan sumber dari mana?
  Diperiksa oleh siapa?
  Dipersetujui oleh siapa?
  Kebolehpercayaan terhadap penulis dan penerbit?
  Kenapa perlu dikumpul dan ditulis dan tidak dihafal seperti yang dilakukan oleh kebanyakkan pengikut setia nabi2 tersebut?
  Dan lain-lain lagi.

  Jangan ikut suka hati buat perbandingan secara adil.
  Kalau boleh buat kaedah pemarkahan.

 48. sasa Says:

  ya ampun, ternyata masih blom tahu apa” tentang alkitab mala uda berkomentar banyak
  uda jelas kan YESUS itu TUHAN dan JUGA ANAK TUHAN..
  ALLAH Punya anak YESUS,.
  kalau MANUSIA PUNYA ANAK MANUSIA, mana ada MANUSIA PUNYA ANAK ayam//
  ALLAH PUNYA ANAK dan DIA ITU TUHAN yaitu YESUS.
  SIAPA YANG TIDAK PERCAYA DIA TIDAK AKAN SELAMAT DAN MASUK SURGA!!
  KARNA HANYA DIA SATU”Nya JALAN LOH!!
  RUGI GAK PERCAYA!
  MASUK NERAKA DEH!
  TUHAN PASTI MARAHLAH KALAU GAK DIPERCAYA BAHWA DIA TUHAN, KARNA DIALAH YANG MAHA TAHU!!

  MAU TAU ALKITAB DARI MANA????
  ALKITAB DITULIS OLEH PARA NABI YANG MENDAPAT ROH KUDUS DARI ALLAH!!DAN HARUS DITULIS OLEH NABI TENTANG KESELAMATAN YANG TELAH DIBAWA OLEH YESUS!!

  MANGKANYA KALAU BACA ALKITAB JANGAN SETENGAH” AJA!! SEMUANYA DONK BIAR JELAS….

  BARANGSIAPA YANG MENAMBAH” ISI ALKITAB DAN MENGURANGINYA AKAN CELAKALAH DIA!!!!
  ITU SABDA ALLAH PADA PARA NABI…

  BACA DULU SEMUANYA JANGAN CUMA SETENGAH” AJA

 49. sasa Says:

  NAH SKARANG SAYA MAU TANYA balik nih..
  DARIMANAKAH AL-QURAN kalau memang wahyu dari ALLAH,.
  Berdasarkan sumber dari mana?
  Diperiksa oleh siapa?
  Dipersetujui oleh siapa?
  MANAKAH BUKTI”Nya

  kalau ALKITAB KAN UDA JELAS, karna imanlah kita percaya sabda ALLAH pada para NABI YANG telah MENULIS dengan penuh ROH KUDUS DARI ALLAH SENDIRI…

 50. sasa Says:

  emangnya ada orang yang lihat ya???kalau AL-QURAN LANGSUNG WAHYU DARI ALLAH???

  Sedangkan yang menerima saja harus benar” sangat Suci..

  padahal HANYA YESUSLAH TUHAN yang sangat mengasihi manusia, dan berkorban untuk keselamatan manusia dan menjadi anak manusialah yang paling dan tersangat suci.HANYA DIA

 51. sasa Says:

  JADI GINI AJA…DARIPADA berDIALOG terus dan MUTER”
  kita LIHAT BAGAIMANAKAH ORANG KRISTEN MENJAWAB PERTANYAAN” dari MUSLIMIN???

  KITA BUKA AJA
  http://answering-islam.org/Bahasa/main.html

  BACA LAH SAMPAI AKHIR… KALAU PERLU BACA SEMUA
  BIAR JELAS!! OK!
  SEMOGA MENGERTI dan SELAMAT MEMBACA!

 52. sulaiman Says:

  JADI GINI AJA…DARIPADA berDIALOG terus dan MUTER”
  kita LIHAT BAGAIMANAKAH ORANG ISLAM MENJAWAB PERTANYAAN” dari KRISTEN???

  KITA BUKA AJA:

  http://www.answering-christianity.com/quransearch.htm

  BACA LAH SAMPAI AKHIR… KALAU PERLU BACA SEMUA
  BIAR JELAS!! OK!
  SEMOGA MENGERTI dan SELAMAT MEMBACA!

 53. sulaiman Says:

  BISA juga baca:
  http://menganalisiskristen.blogspot.com/

 54. Erusi Says:

  Rujukan orang-orang kristian adalah berdasarkan bible mereka. Kepercayaan mereka adalah berdasarkan bible mereka. Tetapi yang nyata adalah bible itu telah mengandungi kesalahan di dalamnya. Justeru dimanakah jaminan bahawa rujukan mereka itu benar?

  Satu contoh kesalahan bible adalah

  Kesalahan dalam silsilah Jesus yang dicatatkan oleh dua orang penulis bible iaitu Matius dan Lukas. Ambil silsilah yang bermula daripada Abraham.

  anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, (Lukas 3:32)

  anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, (Lukas 3:33)

  anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham (Lukas 3:34)

  Maka menurut Lukas adalah
  1. Abraham
  2. Ishak
  3. Yakub
  4. Yehuda
  5. Peres
  6. Hezron
  7. Arni
  8. Admin
  9. Aminabad
  10. Nahason

  Menurut Matius pula adalah

  Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, (Matius 1:2)

  Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, (Matius 1:3)

  Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, (Matius 1:4)

  1. Abraham
  2. Ishak
  3. Yakub
  4. Yehuda
  5. Peres
  6. Hezron
  7. Ram
  8. Aminabad
  9. Nahason
  10. Salmon

  Lihat antara Hezron dengan Aminabad. Lukas menceritakan terdapatnya dua generasi antaranya iaitu Arni dan Admin. Matius pula menceritakan antaranya hanya terdapat satu generasi iaitu Ram. Ini merupakan kesalahan yang fatal kerana jika Matius menceritakan bilangan generasi yang sama dengan bilangan generasi dalam Lukas, walaupun namanya adalah berlainan, maka bolehlah dibuat andaian bahawa ianya tetap orang yang sama. Tetapi bilangan generasi yang berlainan ini menceritakan bahawa sememangnya ia adalah orang yang berlainan.
  Ini menyebabkan jika menurut Lukas, Aminabad adalah generasi ke 9, Nahason adalah generasi ke 10 dan Salmon adalah generasi ke 11.
  Manakala jika menurut Matius, Aminabad adalah generasi ke 8, Nahason adalah generasi ke 9 dan Salmon adalah generasi ke 10.

  Bagaimana ini boleh berlaku?

  Ada lagi kesalahan bible yang lain.

  Erusi

 55. Pengikut Kristus Says:

  Percayalah kepada Yesus Kristus kerana Ia adalah PINTU keselamatan utk masuk Syurga

 56. Abdullah Says:

  Kedua silsilah itu benar dan keduanya saling melengkapi

 57. Angky Anggoro Says:

  Salam hormat,

  Sebenarnya kita tidak perlu berpolemik tentang siapa yang paling benar di dunia ini. Saudara perlu tahu bahwa Bumi dan isinya ini diciptakan oleh Firman Allah. Ini dasarnya dulu. Nah, menurut iman Kristen, Firman Allah ini telah menjadi manusia, yaitu Yesus, atau Isa AS, melalui kelahirannya yang ajaib via Maria atau Mariam. Nah, karena dia sudah menjadi manusia, maka dia dapat merasakan kehidupan seperti kita, bisa lapar dan haus, marah, sedih dan sebagainya. Tetapi di dalam diri-Nya ada Roh Allah yang selalu membimbing Dia. Nempel terus. Karena itu tidak heran kalau Dia dapat menanggung segala penderitaan di dunia ini. Bahkan sewaktu di salib Dia dapat menanggung penderitaan-Nya. Tidak heran saudara, mengapa Dia tidak berdosa, karena Roh Kudus atau Roh Allah selalu menyertai Dia. Kita pun bisa seperti Dia, saudara. Jauh dari dosa, hanya kalau kita mau menyalibkan kedagingan kita dengan segala keinginannya. Kita bisa dijauhkan dari dosa, hanya jika kita rela dan bersedia dibimbing oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Agama , apapun bentuknya tidak dapat menyelamatkan diri kita di masa depan. Saudara boleh rajin ke gereja atau ke tempat ibadah lainnya, namun itu tidak dapat menyelamatkan saudara. Itu hanya ibadah Badan Kasar kita. Yang penting adalah Iman kepada Sang Khalik, yaitu Dia yang menciptakan bumi dan segala isinya ini. Apakah kalau Yesus datang atau Nabi Isa datang kembali ke bumi ini , masih ada orang yang beriman kepada Allah Sang Pencipta? Apakah saudara lebih mementingkan diri saudara atau mengandalkan kekuatan saudara atau kehebatan saudara atau kerajinan saudara dalam beribadah dan karena itu saudara merasa lebih hebat dari orang lain atau merasa lebih suci atau lebih kudus atau lebih terhormat di hadapan Sang Khalik. Kalau saudara memang beriman kepada Allah Sang Pencipta, pasti keberadaan saudara akan membawa damai sejahtera kepada lingkungan di sekitar saudara tinggal , entah di rumah, atau di kantor atau di mana saja. Ada saudara, pasti ada damai atau ketenangan. Tapi kalau keberadaan saudara di tempat kerja atau di kampung atau di rumah membawa keributan atau perpecahan atau keresahan atau keonaran, nah, saudara harus introspeksi diri. Sebab semakin kita mengatakan sebagai orang beriman, maka buah-buah kebaikan harus dapat semakin banyak membawa kesejahteraan dan kebahagiaan dan ketenangan kepada alam sekitar kita. Saudara boleh sekolah agama sampai S-3, tapi kalau karakter atau tingkah laku saudara tidak mencerminkan kehidupan orang beriman yang harus jauh dari dosa, percuma deh. Dekat sama Allah kok masih senang berbuat dosa, masih suka main perempuan, masih suka judi, masih ngiler lihat nona montok, masih suka korupsi, atau menipu atau sombong, atau memandang rendah orang lain atau tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan atau masih suka nginjek orang lain, atau maunya dipuji karena sudah SUCIII deh, malluuu dooong, atuh. Ingat, lho, yang masuk sorga hanya orang yang BERIMAN kepada Allah, Sang Pencipta. Siapa pun DIA, terserah lu deh. Name ajeh diributin. Tapi satu hal ingin saya ingatkan. Kalau engkau mengasihi dunia , maka engkau akan menjadi musuh Allah.

 58. Aku Says:

  Isa tetap nabi dan rasul sama seperti nabi2 dan rasul2 yang diutuskan sebelumnya…

  Kalo kata Isa itu Tuhan sebab dilahirkan tanpa ayah maka Adam lagi hebat dijadikan tanpa ibu dan ayah…bahkan Hawa dijadikan daripada rusuk Adam..lagi hebat..

  Nabi dan rasul yang terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W. sesiapa yang yang menyembah Allah tetapi tidak mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad S.A.W maka dia kafir(engkar) dan sesiapa yang mati kafir, masuk neraka selama-lamanya…

  Engkar sebagaimana Iblis laknatullah…fikirkanlah bagaimana Iblis bleh engkar sedangkan Iblis pernah berada dekat dengan Allah bahkan melihat kekuasaan Allah dengan mata kepalanya sendiri…

 59. Matisyahu Says:

  yesus lahir kerana roh kudus
  adam pun lahir dari roh kudus yg ditiup allah
  adam dilahirkan tanpa ibu bapa

  yesus dilahirkan melalui maria
  siapa lebih besar kejadian adam atau yesus?

  jikalau yesus tuhan,orang pertama kali mengikuti yesus ialah ibunya maria
  tetapi maria tidak pernah memberitahu bahawa anaknya itu tuhan

  orang kristian selalu mengatakan yesus itu setaraf tuhan
  tetapi saya sendiri kristian dan mengikuti sembahyang hari minggu

  kadang setiap ahkir sembahyang akan mengatakan(dalam bahasa iban)
  dalam nama anak nuan jesus kristus(dalam nama anakmu,yesus kristus)

  kadang2 kristian melebihi jesus daripada allah dan rohkudus
  buat apa nak bezakan allah,anak dan rohkudus?
  apha taknak sebut saja allah sedangkan kristian mengatakan mereka 3 dalam 1
  mengapa mesti dibahagikan kepada tiga kalau mereka satu?

  apakah agama ibrahim?moses?david?solomon?dan nabi yang lain?
  adakah mereka kristian?
  apakah yang mereka ajar?
  adakah mereka megajar yesus tuhan?
  tidak! mereka megajarkan allah itu satu
  mengapa di perjanjian baru tidak pernah disebut kristian?
  mengapa mesti dalam perjanjian baru?
  adakah kitab itu diubah?

  mengapa perlu banyak versi bible?
  mengapa bible katolik dan bible kristian yang lainnya berbeza?
  bukankah alkitab memberitahu jangan mengubah alkitab?
  tambahkan pula ayat2 didalam bible diubah2 mengikut pembaruan.
  hingga menyebabkan bertentangan dengan ayat2 bible yang lain.

 60. Matisyahu Says:

  angky anggoro,

  wahai teman
  aku memetik dari ayat kamu ini

  “Karena itu tidak heran kalau Dia dapat menanggung segala penderitaan di dunia ini. Bahkan sewaktu di salib Dia dapat menanggung penderitaan-Nya.”

  adakah itu pandangan saudara?ataupun tertulis dalam bible?
  kalau benar sdia sanggup menderita
  mengapa dia mengatakan

  “eli,eli lama sabakthani?”(allahku,allahku,mengapa kau meninggalkan aku?”

  apa motif yesus menyebut hal demikian?
  apakah itu lakonan sahaja?
  sedangkan saudara mengatakan dia dapat menanggung penderitaan kerana kuasa roh kudus…

 61. hamba Says:

  assalamualaikum,

  saya tertarik dengan persoalan MATISYAHU diatas tentang mengapa perlu dibahagikan tuhan yang SATU kepada TIGA…

  disini perlu dilihat dengan jelas.. menampakkan seperti tuhan itu wujud berbilang… perlu ada anak.. apakah tuhan itu mempunyai sifat seperti manusia?? perlu ada anak?? siapa mengatakan yesus itu tuhan? klu ada di dalam bible skali pon mana ayat yg mengatakan yesus itu tuhan?? saya membaca tulisan SINAKAGON yang mengatakan perlu membaca keseluruhan bible baru anda tahu yesus itu anak tuhan… klu baca keseluruhan pon untuk kata yesus itu anak Tuhan… tapi tetap andaian…. xder ayat yg jelas yesus tu anak Tuhan…

  “eli,eli lama sabakthani?”(allahku,allahku,mengapa kau meninggalkan aku?”

  jika yesus itu tuhan… mengapa tuhan meminta kepada tuhan? apakah tuhan itu berlainan?? klu yesus anak dan Allah itu bapa, adakah seperti anak meminta kepada bapa?? ataupon anak dan bapa (Yesus dan Allah) itu ada lah satu???? klu (yesus dan Allah) itu satu.. mengapa tuhan yang satu itu meminta pada dirinya yang satu??

  bagaimana??

  jika dilihat didalam al-quran itu sendiri terang2 skali mnatakan tentang ketuhanan… ada surah yg jelas mengatakan tuhan itu hanya 1. rujuk pada surah al-ikhlas…

  Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah yang Maha Esa (satu),
  Allah tempat meminta segala sesuatu,
  (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan,
  dan tidak ada sesuatu yang setara denganNya.

  dalam Al-Quran begitu bnyak ayat-ayat yang berfirman : la tusyrik billah… ertinya: jangan kamu mempersekutukan tuhan… kerana tuhan itu tidak 2 atau 3 atau 4… tuhan itu hanya 1.. dia yg awal dan dia yg akhir…

  saudara SINAKAGON,

  jika ingin melihat ayat2 yang bertentangan didalam alquran, sila baca dengan menkaji, bukan hanya membaca dengar sepintas lalu.. belajar kaedah-kaedahnya bagaimana hendak mengkaji sesuatu ayat.. kerana umat islam berjuata-juta orang belajar tentang hukum-hakam dari ayat-ayat Al-Quran sehingga keperingkat PHD untuk kesahihan sesuatu ayat.. dengan mengkaji kaedah2nya… ternyata tiada percanggahan bah kan ayat2 itu diturankan berserta penyelesaian kehidupan manusia…

  untuk pengetahuan SINAKOGUN,
  dari sebuah kitab Al-Quran yang kecil itu terbitnya bermacam2 ilmu-ilmu ataupon subjek-subjek dalam pengajian agama islam… jika anda tidak percaya pergi ke sekolah2 atau universiti2 pengajian agama islam… tnya berapa subjek yg mereka belajar… malah jika anda hendak belajar pon tidak menjadi masalah… walaupon anda penganut kristian.. tiada paksaan dalam agama… islam tidak melarang anda untuk mengkaji islam walaupon anda penganut kristian… cari kebenaran untuk diri anda sendiri…

  sekadar suggestion sahaja..

 62. hamba Says:

  saudara Angky Anggoro.

  sila lihat pada ayat saudara ini :

  [Saudara perlu tahu bahwa Bumi dan isinya ini diciptakan oleh Firman Allah. Ini dasarnya dulu. Nah, menurut iman Kristen, Firman Allah ini telah menjadi manusia, yaitu Yesus, atau Isa AS, melalui kelahirannya yang ajaib via Maria atau Mariam. Nah, karena dia sudah menjadi manusia, maka dia dapat merasakan kehidupan seperti kita, bisa lapar dan haus, marah, sedih dan sebagainya. Tetapi di dalam diri-Nya ada Roh Allah yang selalu membimbing Dia.]

  baik,
  (1) islam bersetuju 100% tentang terciptanya bumi dan isi ada lah dari ciptaan Allah s.w.t yang Esa….
  (2) tentang iman kristen Allah menciptakan Isa AS, kelahiran yang ajaib, kerana sudah menjadi manusia maka dapat merasakan kehidupan seperti kita, bisa lapar dan haus, marah, sedih, dan sebagainya.. ada pertanyaan..

  -apakah Allah sebelum ini tidak berkuasa mengetahui tentang perihal kehidupan manusia? sehingga perlu mencipta anak dari Rohnya bg merasai perihal manusia di muka bumi????

  -kalau begitu adakah tuhan itu tidak berupaya (lemah) untuk mengetahui perihal manusia????

  -kerana dosa manusia lain yesus sanggup menanggung dosa manusia lain?

  -tuhan menanggung sendiri dosa manusia ciptaannya??

  -bukankah ini bertentangan dengan sifat tuhan yang Maha Pengampun??

  didalam soal keimanan kristen pon masih mempunyai keraguan dan persaolan yg tidak jelas tentang ketuhanan…. bagaimana anda beriman (yakin) pada sesuatu yang tidak jelas dan meragukan???

  apakah anda ada penyelesaian bg jawapan untuk diri anda??
  apakah ia???

  ataupon anda beriman dengan keimanan orang lain tanpa ada jawapan yg tepat bg diri anda????

 63. mazlanov Says:

  ISLAM AGAMA YANG BENAR DAN TERBUKTI KETULENANNYA

  1. ALLAH MENJAGA ISI KANDUNGANNYA SEJAK 1400 TAHUN DIMANA
  TIADA SIAPA PUN DAPAT MENGUBAH ISINYA MESKIPUN SATU HURUF
  ATAU BARISNYA, PASTI TERBONGKAR JUGA AKHIRNYA, SEDANGKAN
  ALKITAB TERDAPAT BANYAK VERSINYA.

  2. TIADA SEBUAH BUKU ATAU KITAB DIDUNIA INI DIMANA MANUSIA
  SANGGUP MENGHAFAL SEMUANYA DAN PARA HAFIZ DAN
  PENGHAFALNYA PULA BOLEH MENGHAFAL MESKIPUN ADA
  DIANTARANYA TIADA MEMAHAMI BAHASA ARAB. JUMLAHNYA
  BERJUTA ORANG DISELURUH DUNIA.

  3. MANA ADA UMAT DI DUNIA INI BISA MENGUMPULKAN LEBIH 4 JUTA
  MANUSIA SETIAP TAHUN DARI SELURUH PELOSOK DUNIA
  SEPERTIMANA UMAT ISLAM BERKUMPUL DI MEKAH UNTUK
  MENUNAIKAN IBADAH HAJI.

  4. ORANG KAFIR TIDAK BERANI BERDEBAT SECARA ILMIAH DAN
  SECARA LIFE UNTUK MEMBAHASKAN KEBENARAN AGAMA ISLAM
  KERANA AKHIRNYA KEBENARAN AKAN MEMIHAK KEPADA ISLAM
  YANG DAPAT DINILAI SENDIRI OLEH PARA PENDENGAR DAN
  PENONTONNYA. KEBANYAKAN NEGARA BARAT TELAH MULA
  MENGHARAMKAN SESI DEBAT INI.

 64. edho Says:

  orang kafir adalah yang tidak mengimani Isa Almasih (sepenggal kalimat dalam Alquran).
  terlebih jika ia menghinanya…..

 65. merchant cash advance Says:

  Hi there, I discovered your website by way of Google even as searching for a similar subject, your site
  came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply become aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m
  gonna watch out for brussels. I will appreciate for those who continue this in future.
  A lot of folks will be benefited from your writing.
  Cheers!

 66. http://my.opera.com Says:

  Hi there to all, it’s in fact a fastidious for me to pay a quick visit this web page, it includes priceless Information.

 67. Business Loans Says:

  I love reading a post that can make men and women think.
  Also, many thanks for permitting me to comment!

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s


%d bloggers like this: