Archive for the ‘Manusia’ Category

Manusia zalim dan jahil

Julai 16, 2007

“insan …zoluman jahula”

Al-Ahzab [72] (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan

Advertisements

Manusia sememangnya gopoh

Julai 16, 2007

Dikatakan Allah S.W.T meniup roh ke dalam diri Adam melalui kepala dan selepas itu malaikat dengan perintah Allah telah mengajar Adam untuk memuji Allah iaitu dengan menyebut (الحمد لله )(apabila beliau bersin). Apabila roh memasuki bahagian matanya, Adam telah dapat melihat denga jelas buah-buah yang terdapat di dalam syurga. Selepas itu apabila sampai roh ke bahagi kerongkong Adam ingin makan. Dan sebelum roh sampai kebahagian kaki, maka Adam segera ingin menjangkau buah tersebut .

“wa ka nal insa nu ajula” 

Israa [17]……dan sememangnya manusia itu (bertabiat) terburu-buru

Anbiyaa [37] Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru dalam segala halya