Archive for the ‘Munafiq’ Category

Perniagaan Munafiq yang rugi

Oktober 11, 2006

Al-Baqarah [16] Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayat.

Advertisements