Archive for the ‘Riba’ Category

Harta riba walaupun banyak akan jadi sedikit akhirnya

Disember 15, 2006

Al-Baqarah [276] Allah susutkan riba,  dan mengembangkan sedekah.

Advertisements

Allah istihar perang terhadap orang yang makan riba dengan sengaja

Disember 15, 2006

Al-Baqarah [279]Maka jika kamu tidak melakukan (perintah tinggalkan riba itu) maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat,  maka hak kamu ialah pokok asal harta kamu. Kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa.

Tinggal riba = bertaqwa & berjaya

Disember 15, 2006

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. (Surah Aali Imran, Ayat: 130).