Archive for the ‘rumahtangga’ Category

Terima isteri seadanya

Disember 18, 2006

[An-Nisaa 19] bergaullah kamu dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah-lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu).

Advertisements

Contoh Isteri Yang Baik dan Yang Tidak Baik

Disember 18, 2006

Isteri yang Tidak Baik

At-Tahrim [10]Allah mengemukakan satu perbandingan bagi orang kafir iaitu: perihal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut;  mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba kami yang salih; dalam pada itu mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing; maka suami mereka tidak dapat membela mereka dari (azab) Allah,  dan dikatakan kepada keduanya: Masuklah kamu berdua ke dalam Neraka bersama-sama orang yang masuk (ke situ).

Isteri yang Baik – Mashitah
At-Tahrim [11]Dan Allah mengemukakan satu perbandingan kepada orang mukmin iaitu: isteri Firaun, ketika ia berkata:  Wahai Tuhanku!  Binalah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam syurga,  dan selamatkanlah daku dari Firaun dan perbuatannya, serta selamatkanlah daku dari kaum yang zalim.