Kisah nabi Khaidir – Al Kahfi 65-82

[65] Lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba Kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari Kami dan Kami telah mengajarnya sejenis ilmu; dari sisi Kami. [66] Nabi Musa berkata kepadanya: Bolehkah aku mengikutmu, dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku? [67] Dia menjawab: Sesungguhnya engkau (wahai Musa), tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. [68] Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi? [69] Nabi Musa berkata: Engkau akan dapati aku, Insya Allah: Orang yang sabar; dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu.[70] Dia menjawab: Sekiranya engkau mengikutku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatupun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu.

[71] Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah perahu, dia membocorkannya. Nabi Musa berkata: Patutkah engkau membocorkannya sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar.

[72] Dia menjawab: Bukankah aku telah katakan, bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?

[73] Nabi Musa berkata: Janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa (akan syaratmu) dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku (menuntut ilmu).

[74] Kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka bertemu dengan seorang pemuda lalu dia membunuhnya. Nabi Musa berkata Patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar!

75] Dia menjawab: Bukankah, aku telah katakan kepadamu, bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?

[76] Nabi Musa berkata: Jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi; sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku.

[77] Kemudian keduanya berjalan lagi, sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makan kepada orang-orang di situ, lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh, lalu dia membinanya. Nabi Musa berkata: Jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya!

[78] Dia menjawab: Inilah masanya perpisahan antaraku denganmu, aku akan terangkan kepadamu maksud (kejadian-kejadian yang dimusykilkan) yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya.

[79] Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut; oleh itu, aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat.

[80] Adapun pemuda itu, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman, maka kami bimbang bahawa dia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur.

[81] Oleh itu, kami ingin dan berharap, supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa dan lebih mesra kasih sayangnya.

[82] Adapun tembok itu pula, adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu dan di bawahnya ada harta terpendam kepuyaan mereka dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu, sebagai satu rahmat dari Tuhanmu (kepada mereka) dan (ingatlah) aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya.

Advertisements

131 Respons to “Kisah nabi Khaidir – Al Kahfi 65-82”

 1. sardi sumadi Says:

  Saya pernah mendengar dari seorang teman bahwa Nabi Khaidir sampai saat ini masih hidup, betulkah itu?

 2. ganda Says:

  aripada buku “NABI KHIDIR a.s.- NABI ATAU WALI? MASIH HIDUP ATAU MATI? Kajian Terperinci Menurut Al Quran, Sunnah & Sejarah”, mereka yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup ialah seperti Imam An Nawawi, Abu Talib Al Makkiy, At Turmizi, Ibnu Hajar Al Haitamy, Ibrahim bin Adham, Bisyru Al Hafi, Maaruf Al Karkhi, Sari As Saqty. Umar Abdul Aziz, Imam Al Ghazali, Hassan Al Basri, Imam As Sayuti dan lain-lain. Semuanya tokoh-tokoh ulama yang bertaraf wali Allah dan ada yang bertaraf Mujaddid.
  Sementara ulama yang mengatakan Nabi Khidir telah wafat ialah Imam Bukhari, Al Jauzi, Ibnu Taimiyyah dan lain-lain.
  Saya secara peribadi lebih menyokong pendapat golongan pertama berdasarkan mutawatirnya khabar mereka yang terdiri drpd para wali Allah yang dianugerahkan karamah dan kasyaf. Hampir semua mendirikan malam dengan ibadah dan tidak mustahil mereka mendapat petunjuk terus drpd Allah SWT tentang hidupnya Nabi Khidir.
  Apabila ada seorang ingin berkahwin, maka orang tua-tua menyuruhnya solat istikharah agar mendapat petunjuk. Solat istikharah orang biasa saja pun dipercayai akan diberi petunjuk Allah tentang jalan kahwinnya, apatah lagi solat istikharah dan pelbagai ibadah luarbiasa para wali Allah. Mereka semuanya meminta petunjuk terus drpd Allah secara laduni, maka pendapat mereka bukan sebarang pendapat.
  Imam Bukhari, Al Jauzi dan Ibnu Taimiyyah hanyalah genius dalam agama dan tidak nampak sebarang petunjuk daripada orang-orang alim yang mereka adalah para wali.
  Namun begitu perlulah diingat, berpegang dengan mana-mana pendapat tidaklah menjadikan keimanan kita rosak kerana ia bukanlah persolan pokok dalam agama Islam. Boleh saja percaya atau tidak percaya Nabi Khidir masih hidup. Yang menjadi masalahnya ialah apabila ada pihak yang mengkafirkan atau menyesatkan pandangan pihak yang satu lagi.
  Sebagai renungan, syair Imam Sayuti darpd buku yang sama:
  Nabi Khidir dan Ilyas berada di bumi, sebagimana Nabi Isa dan Idris kekal hidup di langit.
  Wallahualam.

  —————–
  PANDANG GLOBAL, BERGERAK SEBAGAI SATU UMAT

  BETULKAH NABI KHAIDIR MASIH HIDUP?

  Kepercayaan tentang Nabi Khaidir termasuk pembahasan Ilmu Akidah. Dan akidah Islamiyah yang benar dan diakui oleh Rasulullah s.a.w hanya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Rujukan utama ahlus sunnah wal jamaah adalah Al-Quran dan al-hadis yang sahih serta ijma’ ulama dan akal yang sejahtera.

  Seringkali kita mendengar kisah Nabi Khaidir diperkatakan oleh umat Islam dirantau ini, lebih-lebih lagi jika tiba musim haji. Bermacam-macam dakwaan dibuat oleh jemaah haji tentangnya dan mendapat liputan pula secara meluas oleh media cetak sehingga menimbulkan kebingungan para pembaca dan terjadi perbalahan yang berpanjangan.

  Oleh itu saya kira jalan yang paling baik dalam hal ini marilah kita sama-sama berhakim kepada Kalam Allah subhanahu wa ta’aala (Al-Quran) dan hadis Nabi s.a.w sebagaimana arahan Allah subhanahu wa ta’aala dalam firmanNya didalam surat an-Nisa’ ayat 59:

  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah subhanahu wa ta’aala dan taatilah RasulNya dan ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah subhanahu wa ta’aala (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah)”

  SIAPAKAH KHAIDIR?

  Nama Khaidir sebenarnya ialah Balya bin Malkan. Dan gelarannya pula adalah Abu Al’Abbas. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Khaidir kerana dua sebab:-

  1. Rasulullah s.a.w bersabda: &#8220ia dinamakan Khaidir kerana ketika ia duduk diatas rumput tiba-tiba memancar cahaya hijau dari arah belakangnya: (hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari)

  2. Al-Khattaby berkata: Dia dinamakan Khaidir kerana wajahnya cantik dan berseri-seri (lihat al-Bidayah Wal Nihayah-Ibnu Katsir 1/327)

  Khaidir yang dimaksudkan diatas adalah sahabat Nabi Musa a.s sebagaimana kisahnya tertera didalam surah Al-Kahfi antara ayat 60-82. Demikianlah menurut jumhur ulama. Hanya saja ulama berbeza pendapat tentang betulkah Khaidir tersebut masih hidup hingga ke hari ini? Untuk mendapat jawapan yang tepat dan jitu, maka perhatikanlah firman Allah subhanahu wa ta’aala dan hadis Nabi s.a.w dibawah ini:-

  Firman Allah subhanahu wa ta’aala dalam surah al-Anbiya ayat 34:-

  “Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka jikalau kamu mati apakah mereka akan kekal?”

  Pengajaran ayat:- Imam Ibnu Khathir r.a. berkata didalam tafsirnya: “Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah mengambil ayat ini sebagai dalil bahawa Nabi Khaidir sudah wafat dan beliau tidak hidup lagi pada hari ini kerana dia adalah manusia, samada beliau seorang wali atau Nabi ataupun Rasul” (lihat Tafsir Ibnu Kathir III/225)

  Hadis sahih riwayat Bukhari & Muslim, Rasulullah s.a.w bersabda menjelang kewafatannya:

  “Sesungguhnya setiap seratus tahun tidak ada seorang pun pada hari ini yang masih hidup lagi, diatas muka bumi”

  Pengajaran hadis:- Berdasarkan hadis ini, umur manusia biasanya tidak melebihi seratus tahun. Berdasarkan kisah didalam Al-Quran, Nabi Khaidir a.s hidup seumur dengan Nabi Musa a.s. Menurut Prof. Wahbah Al-Zuhaili didalam tafsirnya, jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa bin Maryam adalah 1800 tahun. Dan jarak antara Nabi Isa a.s dengan Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam s.a.w pula ialah 600 tahun. Ini bererti jarak antara Nabi Khaidir dengan Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam s.a.w adalah 1800 tahun + 600 tahun = 2400 tahun. (lihat Tafsir Al-Munir III/213)

  Didalam hadis diatas Nabi s.a.w menafikan orang yang masih hidup pada masanya yang pernah hidup 100 tahun sebelumnya. Jadi kalaulah kita pada hari ini berada pada tahun 1423H atau tahun 2002M, bererti sudah 1413 tahun kita telah ditinggalkan oleh Baginda s.a.w kerana Baginda wafat pada tahun 10H. Lalu mengapa masih ada yang mendakwa Nabi Khaidir masih hidup? Bukankah dakwaan itu bermakna umur Nabi Khaidir sekarang sudah mencapai 3813 tahun? Apakah kepercayaan ini sesuai dengan kehedak Al-Quran, Al-Haids dan akal yang sihat?

  Rasulullah s.a.w bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

  &#8220emi diriku ditanganNya, jikalau Musa masih hidup maka ia pasti akan mengikuti (ajaran atau syariat) ku”

  Pengajaran hadis:- Darjat Nabi Musa a.s lebih tinggi daripada darjay Nabi Khaidir a.s kerana nabi Khaidir hanya bertaraf nabi, malahan ada yang berpendapat bahawa beliau hanyalah seorang wali Allah subhanahu wa ta’aala. Namun para ulama sependapat bahawa beliau bukan seorang Rasul. Tetapi bukannya hanya nabi tetapi seorang rasul, malahan beliau termasuk salah seorang daripada 5 rasul yang paling istomewa yang mendapat gelaran Ulul Azmi.

  Hadis diatas membuat andaian, jika Nabi Musa a.s. masih hidup nescaya beliau akan mengikuti ajaran atau syariat Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam s.a.w. Oleh itu jika Nabi Khaidir masih hidup hingga ke zaman Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam s.a.w., mengapa tidak ada riwayat yang mengisahkan dialog antara beliau dengan Nabi s.a.w?

  Ucapan Rasulullah s.a.w dalam Perang Badar al-Kubra:-

  “Ya Allah subhanahu wa ta’aala, sekiranya Engkau binasakan golongan kecil (umatku) ini, nescaya tidak akan ada lagi orang yang akan menyembahMu dimuka bumi”

  Pengajaran hadis:- Perang Badar adalah peperangan pertama yang terjadi didalam Islam, iaitu antara umat Islam pengikut setia Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam s.a.w dengan orang-orang kafir musyrikin Mekah. Jumlah umat Islam ketika itu hanya 300 orang sedangkan musyrikin Mekah lebih 1000 orang. Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam s.a.w ketika itu memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta’aala agar diberi kemenangan sebab jika umatnya kalah nescaya tidak ada lagi manusia yang akan menyembahNya.

  Jika manusia yang bernama Nabi Khaidir masih hidup ketika itu, maka beliau tidak ada pilihan lain melainkan mesti membantu perjuangan Nabi s.a.w. Tapi mengapa tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan tentang penyertaan Nabi Khaidir didalam Perang Badar dan peperangan lainnya.

  KESIMPULANNYA

  1. Allah subhanahu wa ta’aala s.w.t menafikan didalam surah Al-Anbiya ayat 34 akan adanya manusia masih hidup kekal sebelum Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam s.a.w

  2. Rasulullah s.a.w juga menafikan berdasarkan hadis diatas akan adanya manusia yang hidup melebihi 100 tahun.

  3. Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam s.a.w diutus untuk seluruh manusia. Semua manusia hidup setelah beliau diutus mestilah mengikut syariatnya walaupun mereka itu bertaraf Rasul seperti Nabi Musa a.s. Tetapi mengapa tidak ada satu riwayat pun yang pernah menyatakan bahawa Nabi Khaidir menemui Rasulullah s.a.w dan selanjutnya mengikuti syriatnya.

  4. Manusia beriman kepada Allah subhanahu wa ta’aala dan Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam s.a.w berserta para malaikat bekerjasama melawan orang kafir musyrikin dalam Perang Badar. Jika Nabi Khaidir masih hidup mengapa beliau tidak muncul untuk membantu barisan Rasulullah s.a.w

  Cukuplah hujah-hujah Al-Quran serta hadis yang sahih diatas sebagai bukti bahawa Nabi Khaidir sebenarnya sudah wafat dan sudah tidak wujud lagi diatas muka bumi ini. Marilah kita sesuaikan akidah kita dengan kehendak Al-Quran dan Al-Hadis.

  Rujukan :
  Buletin Seruan An-Nida’
  Edisi 8 : Syawal 1423 / Disember 2002
  Muka surat 1-3, Oleh : Ustaz Dr. Abdullah Yasin

  • Mujahid R S Says:

   Bagi Allah, Tidak ada yang tidak mungkin. Allah dapat berbuat dengan sekejab saja. Maka bila benar Nabi Khaidir a.s masih hidup, bagi Allah itu mungkin terjadi. Karena Khaidir adalah nabi yang diutus Allah.

   • Luthfi Khalil Alfath Says:

    Subehanallah……
    Perbedaan pendapat bukanlah untuk diperdebatkan…..
    mari kita yakini dan pertanggungjawabkan pengetahuan lahir dan bathin kita diharibaan “Allah” kita “masing-masing”…
    jika kita masih mempertentangkan keyakinan, maka perpecahanlah yg muncul…
    semoga kita bisa menjadi ahli hikmah sebagaimana Nabi Khaidir as. sehingga kita tidak tertipu dgn penglihatan kita seperti Nabi Musa as. (sebagaimana kisah dalam surah Al-Kahfi 60-82)….. Amin…..

   • alfian Says:

    Allahu Akbar serahkan smua pada DIA sesungguhnya semua Mahluk didunia ini Hidup dalam ketiadaan. Janganlah saling bertengkar marilah bicarakan baik2 secara akal sehat sebab jika kita bertengkar sesama muslim sesungguh setan lagi bertengger dihati kita. cobalah dipahami kata2 ini didunia ada tersirat dan ada yg tersurat maksudx yg tersurat adalah AL-quran sedangkan yg tersirat adalah Rahasia. didunia ini kita smua aktor tp sudradarax adalah Dia, jadi klo sy bs sarankan ga usah berdebat kita lakukan apa yg diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya saja.

 3. ruby Says:

  dalam memahami agama jangan pakai akal pikiran yang ada di otak saja.
  Dalil dalil yang digunakan terkesan harus sesuai logika anak kecil yaitu 1 + 1 = 2. itu seperti halnya isro mi’roj, orang mekah saat itu berusaha memahami dengan akal pikiranya yang sederhana.

  1. kata tulisan tadi, sepeninggal rosul saw orang tidak akan lebih umurnya dari 100 tahun. coba cek lagi umur para wali di indonesia rata-rata 112 tahun. berarti di atas seratus.

  2. Memahami masalah nabi khaidir as jangan dipaksakan dengan logika sederhana. Pahamilah seperti kita memahami nabi Muhammad saw melakukan isro mi’roj.
  3. Intinya ilmu penulis ini masih TK jadi belajar saja dulu ya.

 4. Picanto Says:

  Seorang yang pandai dan bijaksana tidak akan pernah mengatakan orang lain bodoh. Hanya orang bodoh yang bilang orang lain bodoh. Orang seperti itu perlu membuat orang lain lebih rendah supaya dirinya terlihat lebih tinggi.
  Apalagi sampai keluar pernyataan ‘Intinya ilmu penulis ini masih TK jadi belajar saja dulu ya’. Sebuah ucapan yang rasanya kurang patut diucapkan…

  Salam

 5. muhammad idrus Says:

  apa yang sudah dijelaskan dalam Alqur’an surah Kahfi 65-82 sudah sangat jelas apa yang bisa kita ambil manfaat dan hikmah ajarannya. marilah kita lebih bijaksana untuk melihat manfaatnya saja dari surat tersebut.
  kebetulan nama putra-putra saya adalah : Muhammad Kahfi dan Muhammad Khaidir al Arsy. yang saya kasih sebagai do’a untuk mereka agar menjadi Hamba Allah dan Pengikut Rasul Muhammad SAW untuk menyinari Agamanya yang indah yaitu Islam….Amin ya Allah

 6. Jingga Says:

  Ass.para hamba Allah,ijinkan aku ikut membahas sdikit tentang omongan tingkat tinggi ini dimana nabi khidir dan nabi musa,bila mreka masi hidup hingga saat ini knapa kt tdk sederhanakan sbgai Proses mengajar dan cara belajar antara guru dan murid saja?

  • enda Says:

   SEGALA KEBAIKAN ITU ADALAH MILIK KHAIDIR AS, KARENA ALLAH TIDAK AKAN MENCIPTAKAN NABI KHAIDIR APA BILA TAK ADA KEBAIKAN DIDALAMNYA.
   JADI YAKINLAH SUATU KEBAIKAN ITU ADALAH AJARAN NABI KHAIDIR, AGAR KITA SEBAGAI MANUSIA TETAP TERUS BERTAKWA KEPADA ALLAH SWT.
   DAN SUATU KESESATAN ITU YAKINLAH DATANGNYA DARI SYETAN…

 7. Nana Says:

  Ass Wr Wb,..
  Saya berkeyakinan nabi khaidir masih hidup, dan bagi mereka yang mengatakan nabi khaidir sudah mati ya terserah merekalah,emangnya gua pikirin,,
  Tapi perlu anda ketahui bahwa hakikatnya para wali wali Allah tidak pernah mati mereka hidup kekal.. ?

 8. syarief_makassar Says:

  Assalamu Alaikum,
  sebelumnya saya minta maaf karena ikut dalam perbincangan ini. Saya cuma mengingatkan bahwa apasih yang tidak mungkin buat Allah dan apakah kita umat islam tidak mengetahui bahwa ada rahasia yang Allah selalu simpan dan cuma Allah dan malaikat serta Rasul-rasulnya serta waliya yang tau akan hal itu. bukankah Iblis dan Jin juga bisa hidup sampai ratusan bahkan ribuan tahun terus kenapa manusia tidak kalau semua itu Allah yang inginkan. Sekian Wassalam

  • Mujahid R S Says:

   Setiap Manusia pasti akan mati! Dalil mana yang berkata bahwa manusia ada yang hidup selamanya selain Nabi Isa A.s? Bahkan pada saat kiamat pun, seluruh makhluk dan Alam semesta ini akan HANCUR tak berbekas

 9. larva Says:

  saya sependapat dengan syarief makassar.

  • mohd hafzani Says:

   Assalamualaikum…saya sependapat dengan syarief makassar’yasin dan bagi mereka yang bersependapat yang sama.Ilmu keagamaan saya tidak tinggi jadi memohon maaf jika ada dan salah silap. Nabi Khaidir adalah hamba Allah dan Allah Maha Berkuasa kepada setiap hambanNya dan Alam Semesta ini. Jadi perdebatan Nabi Khaidir ini untuk kita melihat sejauh mana umat islam bersatu padu dan bukan sekadar perdebatan Nabi Khaidir sahaja tapi merangkumi perkara2 yang lain yg menjadi isu yang perlu diperdebatkan. Jadi sebagai hamba Allah,ilmu yang diberkan kepada kita ibarat setitis air dilautan.Allah Maha mengetahui segalanya.JIka Allah bekehendak sesuatu perkara itu terjadi maka jadilah. Bagi mereka yg berilmu diharap jgn sombong dan angkuh ngan ilmu yg ada. Berilah ajaran yg baik serta menyatu padukan umat islam.Jika umat islam bersatu padu sudah tentu dunia ini akn aman.Kita sesama Islam walaupun berlainan mazhab dan sebagainya yg bersaksikan Allah tuhan kita dan Rasul nabi kita.Jadi perdebatan Nabi Khaidir ini hidup atau mati nabi Khaidir seme itu urusan Allah.jika Allah nak nabi Khaidir hidup sampai sekarang maka hidup lah…dan Jika Allah nak tunjukkan bahawa Nabi khaidir masih hidup maka dapatlah kita melihatnya.Wallahualam.mohon maaf.

 10. yasin Says:

  Asalamualaikum Wr.Wb
  Saya sependapat bahwa apabila ALLAH berkendak semua pasti tidak ada yg tidak mungkin,jadi jgn lah kita terbelah hanya perbedaan pendapat.marilah kita tingkat terus ukhuwah islamiah kita sesama muslim,jgn lah nanti kita di tertawakan oleh orang-orang kafir hanya karna perbeda’an ini.Dan tetap lah kita berpegang pada AL-QUR’AN dan HADIST.Dan ingat lah bahwa ALLAH MAHA SEGALANYA

  Wasalam

 11. Bang Matsum Says:

  Ass..W3,

  melirik kisah Nabi Musa & Khaidir di atas, sebenarnya yang menarik hati & pikiran saya sejak dahulu adalah apa sebenarnya hikmah yang terkandung dari kisah tersebut…..

  mengapa Nabi Musa yang begitu kuat syariatnya dan berpangkat rasul meminta seorang khaidir untuk mengajarinya ilmu Allah???bahkan dia bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan khaidir jika ingin belajar kepadanya???

  Bahkan hingga di akhir dari kisah tersebut nabi Musa tidak dapat menyanggupi/melanggar persyaratan yang telah disetujuinya….

  Apa hikmah di balik kisah tersebut????

 12. ida, cilegon Says:

  Alhamdulillah ada forum agama seperti ini, tapi perbedaan pendapat di antara kita jangan menjadikan kita terpecah-pecah. Nabi Khaidir masih hidup atau tidak bukanlah masalah, yang penting bagaimana kita bisa meneladani beliau yang memiliki kelapangan ilmu. Andaikan saja beliau masih hidup, semoga kita bisa bertemu dan berguru langsung pada beliau. yah kalau sudah wafat, kita cari sumber ilmu yang lain. Jadi ayo kita belajar lagi sama-sama.

 13. 'AINULYAQIN Says:

  Masalahnya bukan NABI KHIDIR AS MASIH HIDUP APA TIDAK, tapi hikmah dan hakekat kisahnya itu sendiri…ya to ?

 14. chairul anwar Says:

  nabi khidir is live…, hanya allah yang tahu di mana keberadaannya…jika ingin mencari keberadaanya…harus dengan ilmu, nur ala nurin.

 15. ototo Says:

  sy percya nabi khaidir itu maseh hidup.sesiapa yg enggak percya,jgn diperkotak-katikkan semuanya.wassalam!!

 16. ototo Says:

  sy jugak spndapat dgn syarief makassar..

 17. daneil tomo Says:

  Pemasalahan ujud atau tidak itu tidak penting tetapi harus di cari punca kenapa nabi musa di pertemukan dengan khaidir.Musa adalah nabi yang paling pintar sewaktu itu .Dan terlintas di hatinya bahwa dia yang paling pintar dan qarun pun belajar dengan musa untuk menukarkan besi jadi emas.
  Perkara ini di ketahui allah dan ia memperingati musa ada orang tua yang lebih pintar dari nabi musa dia ialah nabi khaidar.

  Pengajaran dari ayat ini adalah kita tidak bolih berbesar hati atau takbur dengan anugerah illahi.

 18. Apni Says:

  Assalamualaikum
  Saya nggak ngerti, apakah Nabi Khaidir mendapat petunjuk berupa ramalan yang akan terjadi di masa yang akan datang??
  Mengapa sebagian orang memperingatkan akan pengecualian tindakan Nabi Khaidir yang diluar batas sabar kita??
  Kalau ada yang bisa membantu saya….
  Wassalam

 19. faisal dan nirwan Says:

  Assalamualaikum , keselamatan, kesejahteraan bagimu dan rahmat Allah dan berkah-Nya

  Disini saya tidak berpendapat, tapi hanya menyampaikan peringatan semoga anda mendapat petunjuk-Nya, Amien… Izinkanlah ya Rabb..

  *sesungguhnya iblis berjanji “aku akan menyesatkan seluruh manusia”.

  *menjelang rasulullah wafat, Rasulullah s.a.w. berkata:
  “Dengarlah para sahabatku, aku tinggalkan kepada kamu semua jalan yang benar dan jalan yang terang, dan telah aku tinggalkan kepada kamu semua dua penasihat yang satu daripadanya pandai bicara dan yang satu lagi diam sahaja. Yang pandai bicara itu ialah AI-Quran dan Hadis dan yang diam itu ialah maut. Apabila ada sesuatu persoalan yang rumit di antara kamu, maka hendaklah kamu semua kembali kepada AI-Quran dan Hadis-ku dan sekiranya hati kamu itu berkeras maka lembutkan dia dengan mengambil pelajaran dari mati.”

 20. faisal dan nirwan Says:

  Topik: Wali adalah….?

  kalau nabi / rasul mengetahui bahwa dirinya adalah nabi&rasul!!

  dalam qur’an ada kata seperti “aku adalah nabi”

  contoh: pada surat HUUD ayat 25, Nuh berkata : “Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu”

  pertanyaan dan pembahasan :

  1.) kalau wali gimana..?

  apakah dia diberi tahu (wahyu) oleh Allah bahwa dia adalah wali Allah?
  saya tidak menemukan di Qur’an dan Sunah. karena di dalam Qur’an dan Sunah tidak ada kata “Aku adalah wali Allah.
  dalam Qur’an hanya menemukan bahwa yang mendapatkan rahmat adalah Rasul, nabi, dan wali-Ku.

  2.) Kenapa Islam di Indonesia selalu menjunjung wali dengan kekuatan supranatural yang biasa disebut karomah? bahkan ayat2 Allah dijadikan jampi2 dengan maksud mendapatkan karomah tsb.
  yang jelas tidak ada di Qur’an. Sedangkan para nabi pun tidak memiliki kesaktian.

  contoh:
  nabi Musa membelah lautan bukan atas kesaktian dirinya tapi karena diperintah Allah untuk mengetuk batu dengan tongkatnya dan tidak tahu apa yang akan terjadi ( tidak tahu kalau lautan akan membelah).

  Al-Qur’an bukanlah jampi2, tapi Qur’an adalah pedoman, petunjuk, pelajaran, peringatan. jadi bukan dijadikan bacaan seperti jampi2. Tapi haruslah dimengerti untuk bisa diimani. karena Al-Qur’an termasuk rukun iman.

  maka kembalilah pada Al-Quran dan As-Sunnah..

  • Imannuntungi dg. situju Says:

   ini orang kebanyakan nonton filem, jadi ndak bisa bedakan pencitraan dengan kenyataan…

 21. Nurdin Says:

  Masih hidup tdk nya nabi khaidir itu semua hak allah swt. Tp kita waji

 22. Ale Says:

  Ada syari’at & ada hakekat, syari’at adlh sprti yg di ajarkan oleh baginda rasul, contoh ringannya, kalo lapar ya kita hrs makan spy kenyang (mslh pekerjaan sehari2), sedangkn hakekat adlh, mereka sdh tdk sempat merasakan lapar apalg sampai berpikiran utk makan krn semuanya tlh diserahkan kpd Allah (hal ini mslh hati)

 23. datra Says:

  ALLAHUAKBAR
  ALLAHUAKBAR
  ALLAHUAKBAR,
  Astaghfirul Lah- al-‘adzîm
  Astaghfirul Lah- al-‘adzîm
  Astaghfirul Lah- al-‘adzîm
  Al-hamdulillah rabbil ‘alamin
  Al-hamdulillah rabbil ‘alamin
  Al-hamdulillah rabbil ‘alamin
  SUBHANALLAH
  SUBHANALLAH
  SUBHANALLAH,
  Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan ALLAH SUBHANAHUWATAALA dan selalu di rhidoi ALLAH amin…
  Saya berpikir bahwasanya, hanya setelah kita kembalikan kepada ALLAH sajalah maka semuanya akan terjawab, bahkan jawaban yang dianugrahkan ALLAH kepada kitapun tidak dapat kita keluarkan dalam bentuk susunan kata-kata, karena maknanya terlalu besar, sedangkan bahasa manusia sangat terbatas untuk menyatakan makna tersebut. Apabila kita masih berusaha untuk mencoba menyatakan dalam bentuk bahasa kita, maka justru akan terjadi kesalahan pemahaman. Jadi cukuplah ALLAH yang memberikan jawaban (Hidayah) kedalam hati kita.
  Marilah kita menyerahkan diri segenap akal dan pikiran, hati, jiwa, raga, keyakinan kepada ALLAH semata, karena adalah suatu hal yang pasti bahwa kita ini adalah hamba yang buta, bodoh, lemah, hina, penuh dosa, merugi dihadapan ALLAH. Hanya rahmat, belas kasihan dan ridho ALLAH lah yang dapat menyelamatkan kita, Astaghfirul Lah- al-‘adzîm
  Astaghfirul Lah- al-‘adzîm, Astaghfirul Lah- al-‘adzîm, ALLAHUAKBAR……..

 24. hairul Says:

  setiap jiwa muslim itu terdapat khaidir…jika kita sering ingat mengingati, mengamalkan perkara yang baik menghindari kemungkaran…..berilmu…bijaksana…amanah dan menyampaikan perkara yang baik dan benar……….itulah dia khaidir didalam jiwa…..ia sentiasa ada dan subur….sehingga terbitnya matahari dari barat…….

 25. ais Says:

  Asslamualaikum warahmatullah wabarakatuh

  Alhamdulillah, ada wadah yang memungkinkan kita untuk sharing ilmu
  alangkah baiknya bagi kita untuk menghormati setiap pendapat orang lain,
  bolehlah ada perbedaan pendapat, karena itu akan memperkaya ilmu kita
  tetapi kalau selalu merasa diri kita yang paling baik, maka kita tak akan belajar apapun.

  Wassalammualaikum

 26. Indah Parmalia Says:

  Assalamualaikum..
  Surat Al Kahfi ayat 60-82 ini bnar2 mengandung filosofi..
  Mengajarkan bahwa Allah memang memberikan kita yang terbaik dalam hidup ini agar kita berpikir dan memahami serta meningkatkan keimanan kita pada-Nya..dengan cara bersabar..
  Subhanallah..

  Wassalamualaikum..

  • haris Says:

   Mereka semua para ambiya….hidup kekal di surganya ALLAH…Nach bagaimana dengan kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW…tidak menjalani syariatnya…. terutama shalat 5 waktu……dan Jangan marah kl orang bilang islam kita …..islam KTP doang….masalah yang diatas..jgn diperdebatkan ….ambil Hikmahnya atas kejadian Nabi Musa dgn Nabi Khaidir…..

 27. Reza Says:

  Assalamuallaikum Wr Wb

  Wahai para saudara hendaknya kita jangan mempersoalkan masalah ini, masalah hidup atau sudah matinya nabi khaidir hanya allah SWT saja yang tahu. kita boleh2 saja memperdebatkan namun diingat pengetahuan kita adalah setitik debu ditengah lautan ilmu allah yang luas. memahami kalimat alquran dan hadits janganlah dengan kaku dan mata telanjang, namun pahami maknanya dengan benar oleh sebab itu ayat pertama dalam al quran yang turun memerintahkaan IQRA (bacalah belajarlah pahamilah dan cari jalan yang benar dan terang sebagaimana rasulullah SAW mengajarkan) jika kita berdebat dan memahami dengan sempat maka tidak beda dengan yahudi (semoga allah mengutuk mereka) yang menganggap merekalah yang paling pintar dan hatinya telah dikunci allah, otak berpikir secara logika namun kita punya hati sebagai pengimbang disanalah kita disebut sebagai mahkluk yang maha sempurna. sekali lagi mohon maaf bukan bermaksud mengajari yang merasa nabi khaidir masih hidup percayalah allahlah pemilik segala rahasia di dunia ini yang terlihat maupun tidak, dan bagi yang tidak semua hak anda namun pajhami perkalimat dari firman allah secara luas dan hadits nabi secara lebih mendalam disana tersirat suatu tanda yang sangat rahasia, buka mata hati lafadzkan namanya dan junjunglah kekasihnya insyaallah kita akan diberi petunjuk, namun ingat bukan untuk diperdebatkan , bukan untuk disombongkan , semuanya hanya milik allah kita hanya “dipinjamkan saja” dana bagaimana cara kita merawatnya sampai semua yang dipinjamkan itu kita “kembalikan” pahami kalimat sya dengan makna luas dan begitu juga cara membaca firman allah dan hadits nabi secara meluas, insyaallah kita diberi pencerahan (ps :orang yahudi mengerti cara membaca dan melihatnya namun hati mereka dibutakan allah dan mereka sangat ketakutan untuk itu dengan hawa napsu mereka mereka mengubahnya sesuai kehendak mereka sesuai firman allah dalan al-isra), dan janganlah kita mengikuti hal ini, abdurahman rumi pernah bersyair dengan sangat indah dan penuh makna (bagi yang berpikir luas), “aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu, dengan tanganmu aku memegang, dengan kakimu aku berjalan dengan matamu aku melihat dan dengan telingamu aku mendengar….. pahami baik2 (walau syair ini dikutip mentah oleh salah satu grup musik di indonesia.

  sekali lagi pahami dengan makna luas insyaallah semua jalan akan dibukakan, rahasia hanya miliknya , terima kasih Assalamuallaikum Wr Wb

 28. huda Says:

  tdk logis kalo khidir sekarang masih hidup,palestina,irak,dll negara islam dibantai orang2 kafir n khidir kok tdk muncul padahal derajat nabi,yg mengnggap masih hidup karena taklid buta,saya juga dulu gitu anggap n khidir masih hidup,bukankah islam agama yg logika

 29. huda Says:

  nabi khidir mana???palestina di bantai israel…yg mo jihad kok para mujahidin tingkatan manusia biasa???sewaktu perang uhud islam kocar kacir dimana nabi khidir kok g muncul… yg menganggap nabi khidir masih hidup hanya berdasarkan dari kata2 kyai,wali,ustad(yg gak berilmu taqlid buta) setelah diminta bukti2 mereka berkata itu hanya katanya….1000x….bukankah islam agama yg logika,dapat dipertanggung jawabkan bukan asal kata kyai ini,itu

  • enda Says:

   ada yang kurang.. bukan hanya logika Saja….
   tapi gunakan RASA.

  • john js Says:

   ‘Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.
   “..MAHA BESAR OLLOH SUBHANAHU WA TA’ALA” yang telah mengutus nabi dan rasulNYA, demi ciptaanNYA yang paling SEMPURNA…yakni;”
   ROSULULLOH SOLLOLLOHU ALAIHI WASSALLAM”

   mangnya lo prnah ke palestina,pst cman liat berita!!!,ga smua berita mengutamakan kebenaran…..,
   mangnya lo ga prnah belajar agama”tentang knp? perang itu islam kalah?”
   surah al patihah aja lo pasti sekedar hapal., klo disuruh nulis apalagi
   terjemahin lengkap dengan tafsirnya,lo ga bisa phan???????
   sory gue agak kasar!!!,soalnya gue cuman seorang preman yang
   masih belajar tentang “”islam yang KATANYA;punya aliran lebih dari 70’an.

  • ujang Says:

   ni orang kaya sok tau banget ya

 30. EFRI Says:

  memang sulit untuk mejawab pertanyaan apakah nabi khaidir masih hidup atau tidak?, kalau dilihat dari sisi logika memang tidak mungkin tp kalau dilihat dari kekuasaan allah dan seluruh rahasia yang dimiliki-Nya sangat mungkin (ALLAHUAKBAR) saya juga jd bingung mau ambil jalan yang mana. tapi saya lebih mengambil hikmah dar kisah khaidir dan musa. yaitu , bahwa semua kejadian yang terjadi pada diri manusia adalah atas kehendak Allah SWT, terkadang saat kita senang , di kabulkan do’a nya kita mungkin lupa bersukur, tapi padaa saat sesuatu terjadi yang membuat kita sulit atau susah kita sering menyalahkan AllaH SWT, seperti itulah yang terjadi pada nabi Musa AS, saat di suruh untuk bersabar tapi di tidak bisa , yang ternyata semua kejadian yang terjadi selama perjalanan slalu ada hikmah yang terbaik untuk hambanya. memang Allah menuntun hambanya dengan cara yang sangat sulit untuk di fikir oleh akal manusia..

 31. Rudi widodo Says:

  Nabi Khaidir a.s adalah bagian dari Rahasia Allah sedangkan 25 Nabi dan Rassul adalah bagian dari ketentuan Allah buat ummat. biarkanlah masing2 ummat berfikir dan berkeyakinan akan hal yg menjadi bagian dari pembahasan dari saudara seiman diatas. apa yg tersirat dan tersurat di Al-qur’an adalah bagian nyata bagaimana Allah memberikan batasan2 aturan yg sangat lengkap bagi ummat, dan Rahasia Allah adalah apa yg tersirat dan tersurat diluar ketentuan Al’qur’an yg diberikan ALLAH hanya kepada ummat yg diberi hak dan kepahaman akan kedalaman rahasia ALLAH itu sendiri, semoga ALLAH meneguhkan keyakinan dan keimanan kita semua.

 32. dadan Says:

  amin..yg pnting keimanan kta kpd allah swt dan nabi akhir jaman,muhammad saw ,kta jgn smpe pudar amin.

 33. Nur Al Anwar Says:

  Ass,.. wr.. wb.
  Diskusi yang menarik..
  Cuma yang membingungkan, mengapa kita mempermasalahkan Nabi Khaidir masih Hidup atau telah meninggal dunia ? Sementara secara leksikal pesan pada surat al-kahfi 65-82 itu tidak mempermasalahkan hal tersebut.
  Yang menarik dari surat tersebut sebenarnya adalah pesan tentang :
  1. Tidak ada tempat bagi “KESOMBONGAN” mahluk di sisi Allah, terdapat beberapa penjelasan dari para ulama bahwa surat al kahfi 65-82 ini diturunkan atas beberapa latar belakang historis Nabi Musa, dikatakan bahwa Nabi Musa sempat berfikir bahwa hanya dirinyalah yang memiliki Ilmu yang tertinggi didunia. (lihat cerita tentang Nabi Musa).
  2. Peristiwa yang diceritakan dalam surat tersebut menjelaskan sebuah peristiwa yang membongkar pemahaman kita tentang “kebenaran”. Bagaimana mungkin “merusak kapal” dan “membunuh manusia” adalah perbuatan yang baik menurut Nabi Musa, semua ajaran agama akan menolak hal tersebut. Nabi Khaidir ternyata melakukan itu dengan “niat” yang jauh berbeda dari pemahaman kita tentang kebenaran. Ada sesuatu yang lebih dahsyat yang diketahui oleh nabi khaidir, mengapa hal-hal aneh tersebut dilakukan oleh nabi khaidir tidak lepas dari “pengetahuaan” nya tentang masa depan. Coba kita lihat alasan peristiwa perusakan kapal, karena “AKAN” ada peristiwa lain yang lebih dahsyat bila kapal tidak dirusak. Pembunuhan seorang anak karena “DIMASA DEPAN” anak tersebut mempunyai potensi untuk “KAFIR” dan lainnya.
  3. Dalam Ilmu Fisika terdapat teori tentang “ketidakpastian”. Teori tersebut menjelaskan tentang gerak partikel elementer yang tidak dapat diprediksi, intinya bahwa sebuah gerak partikel elementer tidak akan pernah diketahui pada waktu t+1, jika gerak partikel elementer yang sedang terjadi adalah t maka apa yang akan terjadi pada waktu t+1 detik adalah gerak partikel elementer yang tidak akan pernah diketahui “siapapun”. Peristiwa-peristiwa yang diceritakan pada Surat Al Kahfi 56-82 tersebut telah menjelaskan ‘KEKELIRUAN” mendasar tersebut, sekaligus menjelaskan dengan sangat nyata bahwa “pengetahuan” Allah akan segala hal bebas dari sekat Waktu dan Ruang. Kesimpulannya Allah adalah MAHA KUASA.
  4. Salah satu penjelasan mengapa Iblis sangat dilaknat Allah adalah bukan karena Iblis tidak percaya Kemahakuasaan Allah namun karena sifat “SOMBONG” yang nyata. Iblis pernah berpesan kepada Nabi Muhammad bahwa hanya hamba-hamba nya yang “IKHLAS” yang tidak akan pernah dapat dipengaruhi dan digoda oleh bala tentara Iblis.

  Wassala,. wr,… wb.

 34. Hamba Allah Says:

  Mengenai Nabi Khidir

  http://www.almanhaj.or.id/content/1573/slash/0
  http://www.almanhaj.or.id/content/318/slash/0

  Jauhi bid’ah dan jalankan sunah

  Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.

 35. Nasrun Says:

  Assalamualaikum.

  Saya hanya ingin menyampaikan pendapat bahwa sanya nabi khaidir ini adalah seorang nabi yang masih hidup sampai sekarang.
  Contohnya ketika akan adanya suatu bencana nabi khaidir ini pasti akan datang memberitahukan kabar tersebut.
  ALLOHUAKLAM
  hanya Allah Swt yang tahu secara pasti apakah nabi ini masih hidup/mati.

  Salam

 36. Hamba Allah Says:

  Assalamualaikum.
  Alhamdulillah dengan rahmat, nikmat, dan karunia dari Allah kita masih diberi kesempatan untuk berdiskusi seperti ini.

  Sebagaimana kita ketahui nabi khidir itu ada di zaman nabi Musa As. Mungkin kalau kita kaji dengan akal atau waktu dunia nabi khaidir itu sudah berusia 3813 thn. Jadi kalau kita kaji menggunakan waktu akhirat usia nabi khaidir itu baru 2hari 1malam.(1 hari akhirat=1000thn bumi).

  Allohu aklam.
  Maha suci engkau ya Allah. Hal ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah.
  Merujuk tentang nabi khaidir ini coba kita bandingkan dengan nabi Isa As. Yang mana beliau akan di turunkan menjelang hari kiamat.

  Intinya kita tidak boleh hancur n runtuh didalam mengkaji sebuah masalah.
  Seperti kata pepatah “apabila suatu golongan t hancur maka akan mudah dipecahbelahkan oleh orang lain”
  Ayo.. Kita gunakan pikiran yang sehat didalam menanggapi masalah.

  Wassalam

  Hamba Allah

 37. Ysus Says:

  Mantap ya. Hari ini membahas ini hancur de. Mending tidur.

 38. firman Says:

  nabi haidir memmang masih ada di alam mukasafah yaitu alam para aulia dan para nabi dan rasul…..para aulia bukannya mati ,,,,tapi masih ada di alam para laduni yang akan mengajari di lain alam yaitu mukasafah…..

 39. Muhamad Muliadi Says:

  asslmualaikum.wr.wb.
  Menurut saya sich, beliu digaibkn j…..mkn kt tayakn j kepada ilmunya…….kt sholat syukur baru sholat taubat…..disitu lh kita meminta petunjuk dgn allah…….krn klu kt pakai akal pikir kt semua blm sampai. klu allah ridho kepada kt pasti bs meliht apa yg orng lain tdk bs lihat. semuanya kita serahkan j kepada allah robbul jalil.
  robbhana atina fidhunya hasanah wafil akhiroti hasanah wa kina ajabanar.
  ilahi anta ma’sudi wa ridho kamat lubi aktaini wahabataka wa ma’rifatika, ya robbal alamin……………………….

 40. dealerwin Says:

  asslmllkum.wr.wb,
  maaf saya ikut mengomentari ini,kalau kurang berkenan jangan dimasukan kehati,menurut saya persoalan nabi Khaidir masih atau tidak coba aja kita minta petunjuk kepada Allah SWT,apa yang tidak kalau Allah menginginkan sesuatu ,terimakasih.

 41. Yusuf Fahrurizal al-Atsariy Says:

  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Tidak ada seorang Nabi pun antara aku dan (turunnya) Isa putra Maryam.”. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah) yaitu masa setelah wafatnya beliau dan turunnya Isa di akhir zaman.

 42. Yusuf Fahrurizal al-Atsariy Says:

  Imam Ibnu Katsir berkata : “Mengenai kisah Khidir ini, kami telah sampaikan perkataan orang2 tentang perjalanan hidupnya. Dan telah kami buktikan bahwa dia telah wafat, dengan dalil-dalil yang semuanya telah kami kemukakan di sana.”. [An Nihayah h. 115]

 43. quick Says:

  menarik banget kita boleh beda tapi yang jelas hakikat kita cuma 1 yaitu ALLAH SWT

 44. chandra Says:

  Assalamu alaikum wr wb,

  Ada orang baru nikh mau ikutan nimbrung, cuma cerita saya kebetulan beda dan tanpa dalil, jadi maaf2 aja, kalo kurang sreg. khaidir itu sebenarnya adalah GELAR bagi orang yang sudah sampai ketahap kasyaf mukasyaf, atau terbuka yang sangat terbuka, kenal banget ke Gusti Allah. ada yang bilang juga sebagai agen rahasia Allah. kalau kata Al Ghazali, khaidir itu pemimpinnya para ahli tareqat, sedang orang2 yang bertareqat pada masa sekarang ini masih banyak, jadi sebagai agen rahasia, khaidir ini memeriksa hatinya para ahli tareqat, mana yang benar2 tulus hatinya menuju kepada Allah, Dan Nabi kita yang mulia Muhammad saw, adalah khaidir pada masa itu. Ada ga khaidir pada masa2 sekarang ini, yah adalah, tapi siapa ???. Wassalam

 45. mike_dino Says:

  Radhitu biLlahi Rabba
  Wabil Islaami dina
  Wabi Muhammadin nabiyyaw warasuula

  Rabbi zidni ‘ilma
  War zuqni fahma

  Amin ya Rabbal ‘alamiin.

 46. hendra Says:

  saya berkeyakinan nabi khaidir sdh meninggal, sama seperti nabi sulaiman yg jg ber ilmu tinggi beliau jg meninggal.

 47. Khalid Says:

  Bismillah.
  Allah menurunkan Al-quran adalh sebagai ajaran untuk ummatnya.
  sebagai pilihan hidup khair atu tsar.
  jd kita hidup di Bumi untuk mengikuti apa yang Allah ajarkan buaknlh untuk mempertanyakan/memperdebatkan segala sesuatu yg mengarah pada DZat ALlLah ataupun ciptaanNYA karn Allah Maha Berkehendak.

  masalh Allah menghidupkan atau memtikan Mahkluk sesunggunhnya itu jd rahsianNYA…
  Alquran adalah ilmu yg sngat luas maknanya bagi kehidupan ummat manusia.
  tetapi ilmu yg trdpt di Al-quran itu hanya bagai setets air di Lautan Samudra ilmu Allah.

  Jd kita cukup menmbatkannya dalam hati..berikrar …dan melakukannya dalm laku perbuatan semua yg Allah ajarkan dalam Al-quran

  Maha benar Allah dengan segala ajaraNNYa

 48. CHAIRUL AMIN Says:

  Assalamu’alaikum wr.wb.
  saya sangat yakin bahwa nabi khaidir masih hidup. itu semua pernah terbukti ketika Aceh dilanda Tsunami. Beliau pernah memperingati orang Aceh tentang akan timbulnya bencana besar. hal itu terjadi di Aceh Barat.
  demikian semoga pemirsa bisa memahami ilmu dan kekuasaan Allah itu diluar akal manusia. kita hanya diberikan ilmu sangat-sangat sedikit. perbandingannya bagaikan jarum yang dilempar ke laut.
  Yaa.. Allah….
  Ampunilah mereka yang khilaf dan belum mengetahui.
  aamiiii….

 49. uan Says:

  assalammu’alaikum wr. wb.
  sy adalah orang yang masih sedikit ilmu terlebih persoalan agama islam, saya sgt tertarik pada pembahasan ini.
  karena saya masih belajar jadi saya hanya ingin ada yang menuliskan surat-surat atau hadis atau adakah segelintir perbincangan sahabat dengan nabi muhammad saw tentang nabi khaidir.
  buku yang pernah saya baca menuliskan hubungan nabi khaidir dengan ALLAH SWT hanyalah ALLAH SWT dengan khaidir sehaya yang tahu dan buku itu menuliskan kisah sejak perintah ALLAH kepada musa untuk berguru pada khaidir hingga dalam kisahnya dengan nabi musa bahwa khaidir mengatakan bahwa musa disuruh bersabar dan tidak bertanya hingga khaidir menjelaskan hingga diujung penjelasannya khaidir mengatakan tidak dibenarkan musa bertanya tentang ilmu yang khaidir miliki dan hanya dia dan ALLAH yang tahu.
  jadi saat itu saya menyimpulkan yang ditulis buku ini bahwa ;keberadaan nabi khaidir itu adalah rahasia ALLAH, masalah ilmunya nabi musa saja tidak dibenarkan mencari tahu apalagi manusia biasa seperti saya, saya hanya diperkenankan mengetahui kisah ini;.
  dari kesimpulan saya terhadap buku diatas dengan perdebatan saat ini membuat saya ingin tahu lebih banyak lagi pernyataan-pernyataan tentang nabi khaidir, jadi saya berharap mendapatkannya dalam forum ini.

  • enda Says:

   kenali hari harimu dan pelajarilah apa yang kamu kerjakan. saringlah dengan rasa,tembuskan kepikiran dan jalanilah dalam keseharianmu.

 50. Raden Says:

  semua mahluk hidup itu pastilah mempunyai batasan umur….seperti yang tertuang dalam kitab suci kita Al quran, Kullu Nafsin Dzaikotul Maut…semua yang bernafas pastilah akan mengalami yang namanya kematian…

  Allah maha berkuasa dan maha berkehendak, tidak ada yang mustahil baginya…

  kembali pada pembahasan tentang apakah Nabi Khaidir masih hidup atau sudah meninggal?pendapat yang menyatakan Nabi Khaidir masih hidup mungkin saja ada benarnya…tetapi mungkin saja Nabi Khaidir itu sudah meninggal dunia pun itu juga bisa di benarkan…

  oleh karena itu kita kembalikan ini semua kepada Allah yang maha mengetahui segala Ia ciptakan…..

  Wallahu A’lam Bissawab..

 51. pencari ilmi Says:

  assalamualaikum….buat sharief makassar…bukan kah ketika mana Allah s .w.t meminta semua hadirin malaikat dan termasuk lah iblis…sujud kepada nabi Allah…nabi Adam a.s…maka iblis ingkar akan kehendak Allah…disebabkn sifat angkuh yg ade pada dirinya…di saat itu lah…iblis berjanji kepada Allah bahawa dia akan sedaya upaya merosakkan anak cicit adam….dan meminta kpd Allah supaya hidupnya berpanjangan…dgn itu..Allah kabulkan permintaan nya…

  jadi di sini menunjukkan ini adalah bertepatan dengan pnyataan makassar….tentan persoalan nabi musa…
  hikmah nye disini…pengajaran kepada kita…sedangkan nabi yang diketahui memiliki ilmu yang banyak pun menuntut ilmu….apatah lagi kita sebagai manusia biasa…mengikut logik akal pula…sekiranya peristiwa sebegini tidak berlaku….adakah anda pasti bahawa tidak akan adenya golongan2 yang angkuh….sedangkan ilmu Allah itu tidak pernah habis…

  kajian tentang nabi khidir ini masih boleh dibincangkan asal kan kita tidak terkeluar dari landasan syariat Allah…tapi wat la pandangan melalui kata hati al-qura’n dan sunnah…bukan mata hati diri…banyak rujukan yang boleh digunakan antaranya tafsir ibnu katsir….bidayah mujtahid wa nihayah…

  maaf yer…untuk mempercayai itu boleh…tapi jangan terlalu taksub…waalhu a’lam…moga perbincangan ilmiah mendapat keberkatan dari Allah….amiin

 52. jihad Says:

  assalamualikum warahmatullahiwabarakaruh…
  semoga Alloh SWT merahmati kita semua….
  hey kawan2..ayo bangun…landasan islam sebenarnya..ada di Al-QUR’AN dan HADIST nabi Muhammad SAW.
  untuk masalah nabi Khidir as, ada baiknya kita bicarakan saja dan tak lebih dari sekedar keyakinan…Alloh maha tahu..apa kita tidak takut nanti di akhirat kita ditanya:untuk apa kau pergunakan tanganmu itu…?lha nanti kalo kita gontok2an masalah hidup matinya makhluk Alloh yaitu nabi Khidir as..bagaimana tangan kita menjawabnya..
  lebih baik kita tunggu saja Imam Mahdi…beliau kan akan segera datang(israel sudah merajalela), dan semoga kita masih sempat bertanya kepada beliau..jadi sabar saja..tunggu Imam Mahdi saja..oke?? daripada gontok2 sana sini..ntar diketawain orang kafir lho..
  bener kagak??..mari kita isi forum ini tanpa ada yang merasa kecewa..buat admin..maju terus..selamat berpuasa..semoga amal ibadah kita diterima Alloh SWT..amin2 ya robbal alamin
  wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh…

 53. sufiNET Says:

  Khaidir dapat bermakna seorang yang alim tetapi tidak dikenal… Khaidir yang hidup di masa Nabi Musa telah wafat, sebagaimana pendapat Imam Bukhari, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan lain-lain… Namun bukan suatu yang mustahil bagi ALLAH mengangkat Khaidir yang lain di masa sesudahnya, mungkin Khaidir inilah yang bertemu dengan ahli-ahli yang shalih… Pembahasan lebih terinci, bisa dilihat pada Tafsir Al Azhar juzu XV halaman 249…

 54. AzMa Says:

  Salam.
  Perbahasan tentang perkara ini sangat menarik.

  Cuma kalau ada sesiapa yang boleh bagi pendapat yang lebih terperinci lagi tentang pandangan yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup adalah sangat dialu-alukan.

  Ini kerana pendapat yang mengatakan Nabi Khaidir sudah wafat sangat jelas dan sangat relevan kerana disokong oleh huraian Hadis sahih dan ayat al-quran itu sendiri.

  tetapi pandangan yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup adalah dengan hanya pandangan yang tidak disertakan dengan bukti.

  kalau sesiapa yang ada bukti tentang Nabi Khidir masih hidup tolong utarakannya di sini untuk pengetahuan kita semua. Syukran.

 55. molly Says:

  assalamualaikum

  walaupun saya tidak berilmu tetapi saya amat meminati kisah-kisah sebegini, pada pendapat saya nabi khaidir amatlah mysterious, amat sedikit pengetahuan yang Allah berikan kepada kita dan amatlah jelas nabi khaidir dijadikan Allah untuk menjalankan misi yang lain dari nabi dan rasul-rasul yang lain. Beliau tidak memimpin orang lain dan menyebarkan agama tetapi membuat suruhan Allah secara bersendirian. Tidak pernah pula kita mendengar umat Nabi khaidir kerana bukan itu mission beliau tetapi Allah memberi beliau ilmu yang tinggi dan lain dari nabi dan rasul yang lain kerana tugasan yang berbeza.

  Mungkinkah kerana itu beliau tidak mengexposekan diri beliau di dalam apa-apa acara tanpa izin Allah [ perang uhud contohnya , jika beliau masih hidup] .Wallahualam, maafkan saya jika saya tersilap , ini hanyalah pandangan peribadi saya melalui pembacaan ..

 56. Pungky Prakoso Says:

  aaAss wr wb
  SSdr2 Muslim…semua yang berjiwa akan mati. yang dimaksud mati adalah jasad/raganya, sedang jiwa/rohnya sampai kapanpun tidak akan mati, kecuali Allah berkehendak. Hanya alam yang didiami lain dengan alam jasad. Para ahli menyebut alam barzah. Makhluk selain manusia termasuk jin pun kalau dia berjiwa, jasadnyapun walau tidak nampak oleh mata kita, juga akan mati. hanya oleh Allah kebanyakan mereka diberi umur panjang dibanding manusia (bila diukur denga dimensi waktu manusia).
  bilNabi Khaidir termasuk salah satu nabi yang diberi kelebihan oleh Allah dengan misi khusus memberi peringatan kepada umat Nabi Muhammad SAW. semua nabi Allah mengakui penghulunya adalah Nabi Besar Muhammad SAW.
  Beliau diutus Allah untuk memberi peringatan dan mengingatkan ajaran yang telah diberikan Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau dikenal dengan Sang Pengelana. Karena dalam memberikan peringatan ke seluruh jagad. Jadi belum tentu 100 tahun sekali bisa bertemu dengan beliau.
  Saya dan beberapa kawan Alhamdulilah, pernah mendapat wejangan beliau. Yang aneh teman2 pengajian yang seminggu sebelumnya tidak melakukan puasa Senin Kamis saat mendapat wejangan, banyak yang tertidur ngorok, karena tidak kuat kena auroranya. Dan yang banyak dibicarakan kawan2 diatas bila beliau datang, beliau mengingatkan akan keimanan kita, dan ternyata benar..gempa Jogya, gempa Tasik, gempa Padang dll. Maka wahai saudara2 seiman…pegang teguh….dan jangan tinggalkan segala ajaran Nabi Besar Muhammad SAW. DIRIKANLAH SHOLAT.
  Mohon maaf Nabi Khaidir hanya mengingatkan ajaran, mengenai masalah Israel dsb, kalau Allah menghendaki apapun dapat terjadi, namun semua hal tsb adalah Rahasia Allah. Kita hanya diingatkan agar memegang teguh ajaran yang sudah diajarkan penghulu kita.
  Tulisan ini bukan karangan atau asal tulis, namun perjalanan spiritual penulis. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan.
  Wass war Wb

  • Yasifa"i kun Says:

   Asslmkm………..
   Yen bener kowe2 pethok utowo di wejang nabi khidir,ra usah kakean omong……..!!!! berarti ilmumu wes duwur tenan……!!!
   Aku njalok ilmune..? oleh opo ora..? ora usah melok ngurusi,.wong engkel-engkel”an. saiki pikiren, saiki wae. godamu saiki luweh aboot…!!
   menungso sedoyo laire namung medal dalane uyoooh/najiiizzz….!!!!
   eling jaazzzz, ojo pamer. awak”e dewe podo2.

   • Pungky Prakoso Says:

    Ass Wr Wb
    Saudaraku….Dalam forum ini saya tidak berani untuk pamer. Punya apalah awak ini. Saya hanya ingin berbagi perjalanan spiritual buat sdr2 seiman.Semoga bermanfaat. Saya merasa tidak punya apa-apa wong membaca Al Quran aja belum tamat. Hanya sedikit sadar ingin memperdalam agama. Ternyata samudra Islam itu luas sekali ilmunya.
    Dan ternyata selama ini hampir separuh hidup kita belum ada satu tetes yang sudah kita pelajari. apalagi diamalkan.
    Saya sangat apreciate dengan saudara2 yang mau berdiskusi dan bersharing pendapat di forum ini. segala kesimpulan diserahkan ke masin2 individu. Islam sangat menghormati beda pendapat.
    Yuuuk tunjukkan segala laku kita secara Islami.
    Alhamdulilah kami dalam setiap pengajian sering diwejang para ulama yang sering disebut dalam kitab maupun sejarah.
    Intinya hanya satu….melaksanakan dengan baik apa yang sudah diajarkan penghulu kita.
    Dan janganlah bercerai berai hanya karena perbedaan.
    Sangu kita ke akherat lebih utama daripada hidup yang hanya “mampir ngombe”.
    Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi Hidayah kepada kita semua. Ingat mengingatkan adalah hal yang utama.
    Wass wr wb

 57. iwan Says:

  ada nabi yg blum wafat slain nabi isa.as yaitu nabi idris yg saat ini msh di surga.bs jd nabi khaidir jg blum wafat &msh hidup sampai skrg.

 58. abdul haris Says:

  semua kembali kediri masing2. oce

 59. Ziad ACEH Says:

  apapun cerita dalam islam pasti kita akan senang dalam mendiskusikannya, saling menghargai pendapat agar kita tetap bersatu itu yang penting. mengenai kehidupan nabi khaidir hanya Allah saja yang tahu kepastian karena Allah lah yang punya kuasa.tapi kita akan tetap terus belajar tentang ajaran Islam agar kit mengerti sebesar apa kuasaNYA.

 60. Mukhtar Says:

  Apalah perlu dipersoalkan Nabi Khaidir masih hidup atau dah wafat, semuanya itu ada dalam Ilmu Allah swt. Cuba analisakan persoalanan yang dinyatakan dalam Al Quran itu hidupkan ilmunya.

 61. adjie Says:

  as.wr.wb
  Jelas nabi khaidir masih hidup karena itu adalah perkataan Alloh dalam al quran (dengan iman/hati kita yang dekat padaNYA) kita akan punya keyakinan tetang itu. Taat itu manusia pada Alloh bukan Alloh pada manusia. karena itu lakukan segala perintahNYA dengan menta’ati hukumNYA agar kita diberi ilmuNYA.

 62. ahmad Says:

  Aslm.wr.wb wahai saudara-saudaraku janganlah memperdebatkan masalah kebesaran ALLAH SWT karena sering kali akal fikiran manusia tidak akan sampai untuk itu,karena ALLAH SWT mempunyai sifat :
  FA’ALUL LIMAUYURIDU artinya ALLAH berkehendak sesuka hati.
  tolong fikirkan baik-baik.Wassalm

 63. pemerhati Says:

  ojo do tukaran, ora apik mas

 64. sofyan Says:

  huda *)) tolong donk bhs lu diperhalusss…..!!!
  assalammualaikum semuanya………..!!!
  semoga kita ms dilindungi oleh Allah SWT….!!! perdebatan antara ulama tentang nabi khaidir….mari kita jadikan bhn pertimbangan supaya kita semakin deket kpd Allah SWT……!!!
  hidup atau wafatnya Nabi Khaidir Allah lah yang tau……!!!

 65. Balya Kretarta Says:

  ass. sblum ny sya mhon maaf jka ad kslahan dlam brbcara dan brpndapat. sya bru brusia 17 thun jdi jlas ilmu sya tntg agma jauh d bndingkan klian. bkan ny mmbnding2kan tpi sya mnyadari ny. sya brpndpat bhwa bnar d fkirkan dngan logika bhwa nbi khadir itu gk mgkin msh hdup mna ad mnusia yg hidup abdi org Rosulullah aj mati kok. mnrud sya nabi khadir itu jlas sdah mati bkti ny dlam zman Rosulullah ia tdk mncul dlam mmbela islam. tpi bsa jdi roh ny yg msh ad d bumi bkan jsad ny. mka ny bnyak org2 ahli ibdah yg mngaku prnh brtmu dngan ny. sya jga prcaya bhwa gk smua khidupan d zman Rosulullah hrus dan wjib kta ikuti emg bnar Rosulullah brkta bhwa umat islam iktlah jejak ny. tpi knp pra wali atau sunan kok ad yg gk solat gk ssuai prktaan Rosulullah cntoh ny sunan geseng atau snan kli jga mereka brsemedi selama brthun2 nah brartikan mreka gk solat 5 wktu ssuai yg d lkukan Rsulullah. tpi smua org prcayakan pra sunan itu msuk surga ny Allah SWT. itu dia brartikan untuk mnuju k Allah SWT. bnyak brbgai cra dan jlan. tpi emg yg lbih baik kta mngikuti jejak Rosulullah. jdi mnrut sya jngan sling mmbnarkan kprcayaan msing2 dan jngan mnyalahkan atau mnybut org2 yg brpndapat bhwa nbi khadir itu msh hdup itu syetan. mnrut sya mah trserah si org mau prcya nbi khadir itu msh hdup ap gk yg pntingkan semuakan ny msh mnymbah Allah SWT. mgkin cra ny sja yg brbeda2. trima ksh skali lg sya mhon maaf kpda Allah sya mhon ampun. Wass.

 66. f pedoti al mughnie Says:

  asalammualaikum…RUH tdk akan pernah tua or mati…dan jasad hanya didunia…NABI KHIDIR AS…diberikan kelebihan oleh ALLAH SWT…untuk bs memasuki alam jin dan alam manusia yg berbentuk ruh dgn cahaya yg begitu indah putih suci dan bersih sering dijumpai oleh ahli2 ibadah, masuk melalui mimpi hanya beberapa kata yg ia sampaikan ya’lah falah ya’lah…karena itu ALLAH SWT mengutus beliau untuk mengislamkan bangsa jin yg umurnya ribuan tahun membawa berita baik tentang NABI MUHAMMAD SAW dan AL-QURANnya…NABI KHIDIR adalah saksi hidup dr sebagian para nabi dan rosul,NABI KHIDIR guru dr semua para ahli2 ibadah untuk mencapai kesempurnaan dan mereka para sufi untuk mencapai marifat dgn aliran tasawuf,NABI KHIDIR tdk pernah berada di wilayah konflik yg didalangi oleh setan2 israel dan palestina,nanti ALLAH SWT yg akan mengadzab mereka semua dan menggantikannya menjadi satu negeri yaitu negara AQSO yg dipimpin oleh khalifah BANTEN keturunan sunan gunung djati,paksa allah untuk memelihara kita dgn sholat,berdoa dan berdzikir hingga titik rasa masuknya cahaya indah dr ubun2 dan merasakan allah menyayangi kita,bagi orang-orang yg beruntung ALLAH PASTI memberikannya”…”SENTUHLAH ALLAH DGN HATI HINGGA ARSY BERGETAR”.

 67. IKTISAR SALEH Says:

  Assallammuallaikum…WR.WB

  N

 68. IKTISAR SALEH Says:

  Assallammuallaikum…WR.WB
  opini saya:
  Nabi khidir AS adalah sosok seorang manusia dimata kalian semua..termasuk juga nabi Musa pada saat itu yang bertemu dengan nabi Khidir…..ingat….kita semua belum ada pada saat itu…mungkinkah kita bisa yakin dengan suatu hal tanpa kita kita ada pada saat itu, intinya….Allah SWT bisa saja membuat sosok nabi Khaidir sebagai manusia di mata kita semua walaupun sebenarnya adalah utusan tersembunyi bagi Allah SWT….yang mungkin saja sebagai penguji nabi/wali2 Allah…hanya saja yang santer terdengar kisahnya hanya dengan nabi Musa(buat contoh)ada alasan tertentu kenapa tidak ada riwayat yang menceritakan kisahnya dengan nabi2/wali2 allah selain dengan nabi musa.karena ini menyangkut tauhid…ilmu yang bukan sekedar dapat dimengerti oleh logika saja….tetapi oleh penghayatan yang sangat dalam …tidak semua umat bisa menerimanya nanti…..

  hanya Allah Maha tahu atas semuanya…….menurut pendapat saya yang tentunya tidak bisa dipaksakan kepada kalian semua…” saya beranggapan bahwa Nabi khidir adalah utusan Allah yang abadi sampai sekarang…beliau adalah penguji…/ juru kunci bumi ini…..beliau mempunyai anugrah ilmu Allah yaitu…: bisa mengetahui kejadian yang akan datang…beliau bisa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya…beliau adalah pencari wali2 / manusia2 yang akan diuji kadar kemampuannya untuk lebih bertaqwa kepada ALLAH SWT”.
  sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau asumsi saya…karna segala yang benar hanya datang dari pada ALLAH SWT…dan yang salah hanya dari kami….manusia.

  WASSALAMMUALLAIKUM…WR…WB

 69. HERYANTO R BANJARMASIN Says:

  Assallammuallaikum…WR.WB
  Menurut yang saya tau Nabi khidir AS telah mandi dan minum air kehidupan, dan seseorang yang Wafat Dia dapat menemui orang yg di kehendakinya atas ijin ALLAH. Dan ALLAH mejadikan sesuatu kejadian sudah tertulis jauh sebelum manusia di jadikan. Dan berbahagialah orang yang di jadikan ALLAH mampu berbuat kebaikan, dan celakalah orang yg di jadukan oleh ALLAH mampu berbuat kejahatan. Dan ALLAH tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau berubah dgn ijin ALLAh. Tidak berubah QODA dan QADAR kecuali dengan DO’a.

  WASSALAMMUALLAIKUM…WR…WB

 70. UjangBogor Says:

  Assallammuallaikum…Wr,Wb.
  Ada yg bisa share sebab2 ayat dalam surat al kahfi ini diturunkan..?

 71. HambaNYA Says:

  persoalan hidup atau mati tentang nabi khaidir tak perlu dijadikan sebagai masalah….allah maha kuasa boleh melakukan apa saja kehendaknya…hikmah di sebalik pertemuan nabi musa dan nabi khaidir ialah ilmu hakikat ialah ilmu yang ter sembunyi di dalam ilmu syariat..

  syariat ——-> tarekat ——-> hakikat ——-> makrifat

  ertinya:
  syariat(arahan yang diberi oleh Allah Taala) ——-> tarekat(pergerakan/perlaksanaan) ——-> hakikat(mengetahui apa yang dilaksanakan) ——-> makrifat(mengenal……..)

  apa yang ingin saya sampaikan?:
  tanpa syariat,terbatallah yang selepasnya.kerana,ilmu tarekat,ilmu hakikat,dan ilmu makrifat adalah bermula daripada ilmu syariat.
  ilmu syariat tanpa tarekat dan hakikat,tidak akan sempuna kerana seperti kulit yang tiada isinya.
  ilmu tarekat dan hakikat yang tiada syariat,juga tidak sempurna kerana seperti isi yang tiada kulitnya…

  bayangkan..seorang manusia berjalan tetapi tak memakai sebarang pakaian.apa pendapat anda?
  bagaimana pula pakaian yang bergerak atau berterbangan tanpa ada orang yang memakainya?apa pula pendapat anda?bukankah tubuh manusia perlu ditutup dengan pakaian?

  janganlah kita memisahkan isi dan kulit..begitu juga manusia dengan pakaian.
  faham tak?
  jadi,janganlah dipisahkan,dikategorikan,atau apa sahaja lah istilah pun untuk ilmu syariat,ilmu tarekat,ilmu hakikat hingga sampai ke martabat makrifat.semua ini adalah berkaitan.

  ilmu Allah terlalu luas hingga tak tergambar dek kata-kata mahupun tinta,sekalipun air lautan dijadikan dakwat pena untuk menulis ilmu Allah ini.

  belajar,biarlah sampai KENAL,jangan hanya sekadar TAHU tetapi tidak MEMAHAMI apa yang dipelajari dan dilakukan.

  Yang Baik Itu Dari ALLAH,Yang Buruk Itu Juga Datangnya Dari ALLAH.
  TIADA APA PUN DATANG DARI KITA KERANA SESUNGGUHNYA,ALLAH ITU MAHA BERKUASA,MAHA PENCIPTA,MAHA ESA.

  Assalamualaikum

  • bagas Says:

   mas kalu mau menerangkan suatu ilmu atau keterangan menurut hemat saya harus mengerti masalah bab nur apakah mas sudah tahu akan bab nur hati hati mas logika bisa menyesatkan

 72. aya Says:

  assalamualiakim w.b.t
  soalan saya betul ke ade manusia di zaman ni yang boleh bertemu dgn nabi khaidir ini..siapalah manusia yg bertuah ini?apakah amalanya hingga terpilih darjatnya..
  assalamualaikum

 73. asiana Says:

  Assalamu alaikum wr wb. Saudaraku kaum muslimin mari kta jaga persaudaraan kita melalui agama kita dengan saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain yaitu diawali dengan bicara yang santun, karena Allah Swt tidak menyukai kepada umatnya yang sombong, angkuh takabur. Jangan saling menghina dan saling mencerca, kita adalah saudara. Apabila ada perbedaan pendapat hendaknya diterima secara bijaksana karena kebenaran hanya milik Allah semata.

 74. Henri Moesliem Says:

  assalamu’alaikum….
  sy spendapat apbila Nabi Khaidir a.s. telah wafat. Agama memang tidak terlepas dari sesuatu yg non logika. Namun jika melihat kasus ini, sy fikir sudah jelas dlm perhitungan akal ataupun pertimbangan akal., bahwa tdk ada satupun yg kekal kecuali Sang Pencipta…,, sy fikir Tuhan bisa menggugurkan Kemaha esaannya jikalau ada yg kekal selain Dia.

  Wallahul muafiq ila aqwamitthariq…

 75. Imannuntungi dg. situju Says:

  Oieee Henri Moesliem !
  Termasuk surga tdk kekal dan apa yang ada didalamnya kalo kekal yang elo maksud…betuull 100 buat elo
  Eiiiii..yg bilang Nabi Khaidir a.s kekal siapakah…! tidk ada tuh dari atas sampai elo …
  Fenomena pendapat adalah akal dan ilmu kita yang belum nyampe, jadi pertmbangan akal saya dan ello menggelantung jadi ….hahahaha sama begonya kta cuma bedanya gw dikit hati-hati …

 76. Imannuntungi dg. situju Says:

  iyaaa ya …..Jangan saling menghina dan saling mencerca

 77. syahrul Says:

  sudahlah jangan perdebat kan hidup dan mati yang lain….?????????
  perbaiki aj dulu diri kita sendiri….

 78. aspiransyah Says:

  Saya yakin Nabi khaidir msh hidup , saya sudah bertemu walau hanya di dalam mimpi dan suatu saat saya yakin akan bertemu wujudnya langsung, baik berupa pengemis atau apalah, belajarlah sesuatu ilmu yg berasal dari nabi khaidir insyaallh kita akan lebih dekat dgn allah.

 79. taju Says:

  sy pernah bertemu khaidir di bandara syamsuddin noor b.masin kurang lebih setahun lewat… keliatannya masih muda, jd sy yakin khaidir masih hidup!

 80. sang pangeran Says:

  tidak usalah mempermasalahkan masih hidup atau sudah wafat beliau,yang perlu anda lakukan adalah jalanilah ajarannya.sesungguhnya beliau itu masih hidup,karena dimana allah telah menitipkan pertanggung jawaban alam semesta ini semenjak diciptakan hingga akhir zaman.

 81. hamba ALLAH Says:

  nabi kidir sudah mati apa blm ya?mau mati apa mau msh idup emangnya kenapa?kenapa pd bising mempersoalkannya?wong yg kt ikutin kan bukan beliau tapi nabi Muhammad SAW.

 82. Takrin Says:

  Nabi atau Rosulkah khaidir itu? atau khaidir adalah jelmaan imajiner? khaidir tentu bukan sembarang sosok manusia biasa, kiranya ia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. ia dengan mudah dan gampang membunuh orang tanpa alsan yang jelas, apakah dibolehkan dalam islam menghilangkan nyawa orang lain apapun alasanya?siapakah khaidir ini?

 83. vina12345 Says:

  sesungguhnya allah maha tahu akan segala nya.

 84. suhaimi Says:

  Nabi Allah Khidir masih hidup, begitu juga dengan Nabi ilyas. Disebabkan merekalah dunia ini masih belum kiamat. Nabi Khidir boleh dijumpai tetapi oleh hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah sahaja. Nabi Ilyas adalah nabi yang syuhudnya 24 jam tanpa henti. Begitu juga Nabi Isa, Imam Mahadi dan Dajjal, semuanya ada, hanya menunggu masa untuk keluar. Nabi Khidir di Malaysia, itu sebab Malaysia aman dan sejahtera. Imam Mahadi mungkin akan turun di Indonesia. Ini bagi mengelakkan yahudi yang kini sedang mencarinya dan menyangka Mahadi itu mungkin orang Arab. Kiamat tidak jauh lagi dari kita. Bertaubatlah sedulur-sedulur sekalian. Allah tidak pernah sekali-kali menzalimi manusia, tetapi manusia selalu menzalimi dirinya sendiri. Apa yang berlaku kini seperti contoh gunung Merapi adalah disebabkan perbuatan manusia disekitarnya. Nabi Khidir masih hidup dan tidak perlu diperbahaskan. Kalau anda yakin bahawa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Tentu anda yakin Allah membuat dengan sekehendaknya. Wallahhualam

 85. Wilidonaf Says:

  Subhannallah.stlh ku prhtikan byk jg yg tak percaya bhw nb khaidir msh hdp.nb khaidir adlh ciptaan allah swt,bknlah ciptaan manusia.klau tak prcy bhw nb khaidir msh hdp ,prbyklah belajar agama knp sy brni brkt begitu karna ada firman allah swt yg berbunyi KUN FAYAKUN ”JD MAKA JADILAH”.Maaf sy trlalu lancang

 86. Luthfi Khalil Alfath Says:

  Subehanallah……
  Perbedaan pendapat bukanlah untuk diperdebatkan…..
  mari kita yakini dan pertanggungjawabkan pengetahuan lahir dan bathin kita diharibaan “Allah” kita “masing-masing”…
  jika kita masih mempertentangkan keyakinan, maka perpecahanlah yg muncul…
  semoga kita bisa menjadi ahli hikmah sebagaimana Nabi Khaidir as. sehingga kita tidak tertipu dgn penglihatan kita seperti Nabi Musa as. (sebagaimana kisah dalam surah Al-Kahfi 60-82)….. Amin…..

  PEPATAH MENGATAKAN….
  TIDAKLAH SEORANG YG PEMAHAMANNYA TINGGI AKAN MYALAHKAN PEMAHAMAN ORANG LAIN…
  JIKA ADA SESEORANG YG BERANI MENYALAHKAN PEMAHAMAN ORANG LAIN MAKA SESUNGGUHNYA IA BELUM SAMPAI PADA TINGKATAN ITU…..

 87. Khaidir Says:

  alhamdulillah

 88. Muh.Hijrah Says:

  nama sy muh.hijrah n sy ttp yakin klau Nabi KHAIDIR itu msh hidup

 89. yanda Says:

  NgantukK benerr.. liat obralan diatas..aku mau kasi info aja ne… aku masi jomlo… 🙂

 90. husaini Says:

  jika anda tidak percaya pada qur’an dah hadits,apakah anda termasuk orang islam.ingat,.”rukun islam.”.tanyakan dirimu.!

 91. muhammad noor tihul Says:

  ass wr wb, . Wahai saudaraku seiman seagama, . Jgn mempermasalahkan hidup matinya seseorang, yg dpikirkan kita akan mati apa bekal kita nanti,. Khaidir menurt kebykan ulama msh hdp tp ga tau sampae skarang yg jelas pda masa tabi’in,karena org2 tabi’in pernah bertemu,. Kta ga menyangkal pendpt ini kan krna kta ga ada apa2nya dbndng para tabi’in. . Mereka punya hadist shahih dgn sanad yg panjang sampae ke rasullullah.. Yg bilang khaidir mati ada sanadnya sampae pada nabi ga, . Kita harusnya hti 2 dlm menyikapi hal2 yg bgni. , sdh jelas 2 ulama mengatakan khaidir hdp, ko dlawan kualat loe. .

 92. tommyjerry Says:

  sesengguhnya kita tidak pernah tahu kebenarannya tentang nabi khaidir ,karena terlalau banyak ulama berbeda pendapat,bagaimanapun kita wajib mencari tahu sebagai umat islam ,dengan memperkuat iman agar terhindar dari kesesatan ,untuk dari itu marilah kita sama sama belajar yakin kepada allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini dengan seyakin yakinnya, sehingga kita mendapat ridho allah swt,kita kebanyakan menjadi hambanya yang munafik,yang selalu berkata bohong dan ingkar ,lain dimulut lain pula dihati ,antara perbuatan dan kata kata tidak pernah sama,bahkan kita lebih takut pada manusia dari pada allah swt,banyak buktinya seorang pembantu lebih takut pada majikannya dari pada tuhannya ,seorang bandit lebih takut sama polisi dari pada tuhannya ,seorang aparat lebih takut pada atasannya daripada tuhannya ,padahal mereka semua yang mencipkannya allah swt,dimata allah kita semua sama ,marilah mulai sekarang kita intropeksi diri agar menjadi orang yang berguna buat keluarga dan orang lain. amin

 93. Asy-syiffa' Says:

  Assalamu’alaikum..
  Afwan semuanya..
  Sbnlumnya,Menurut saya,mengenai MASIH HIDUP ato SUDAH MATINYA nabi Khaidir itu tdak perlu d’perdebatkan..

  Wallahu ‘alam bishawab…

  Hanya Allah yang tau,mengenai masih hidup atau tidaknya nabi Khaidir tersebut..
  Silahkan semuanya dengan pendapat masing2..
  Tdk perlu d’perdebatkan..

  Karena perdebatan,MELEMAHKAN IMAN..

  Syukron katsiron..
  Wassalam..
  ^^Assalamu’alaikum..
  Afwan semuanya..
  Sbnlumnya,Menurut saya,mengenai MASIH HIDUP ato SUDAH MATINYA nabi Khaidir itu tdak perlu d’perdebatkan..

  Wallahu ‘alam bishawab…

  Hanya Allah yang tau,mengenai masih hidup atau tidaknya nabi Khaidir tersebut..
  Silahkan semuanya dengan pendapat masing2..
  Tdk perlu d’perdebatkan..

  Karena perdebatan,MELEMAHKAN IMAN..

  Syukron katsiron..
  Wassalam..
  ^^

 94. razamontainer Says:

  wss. janganlah terlalu jauberfikir yang jelas lakukan perintahnya dan jauhi larangannya dan ingatlah ke padaNYA yg jelas Nb.Haedir tetap ada selama bumi ini masi ada..HAKKULYAKIN

 95. chelsea Says:

  hai orang orang yang beriman marilah kita bertaubat..karena taubat itu lebih baik dari pada berdawa dawi….marilah kita bertanya masalah ini kepada ulama ulama yang ahli untuk mengupas masalah ini..ingat ulama itu pewaris para ambiya\ nabi..

 96. multatuli Says:

  tak ada yang mustahil bagi Allah

 97. irfanaza Says:

  menurut saya nabi khaidir adalah julukan bagi seorang manusia yang di berikan mukjizat..

 98. deden Says:

  sungguh kekuasaan allah sangatlah nyata,jika allah telah berkehendak smuanya paztilah terjdi.jika allah memberikan hidup kepada nabi khaidir,tdklah mustahil bagi allah untk melakukan it.

 99. Rijal Says:

  Nabi khidir masih hidup,
  klo mau tahu critanya buka kitab tafsir jalalain surat kahfi!?,.

 100. Risma Says:

  sy sepakat sma Henri Moesliem…!!

 101. Firman my retro Says:

  afwan…,,,
  iyya yaa..

  nabi Khidir dah wafat tuch….!!

 102. Tamam Says:

  Allah menciptakan sgl sesuatu selalu berpasangan. Laki perempuan malam siang baik buruk. Terang gelab. Ilmu terang (logika) dan gwelab (tdk logika). Ilmu yg harus dg blajar dan ada tanpa blajar(laduni). Nb Musa rasulullah disertai taoratnya, tp harus berguru kep yg lain ,pdhl ga punya kitab suci yg tersurat. Nb haidir kitabnya yg tersirat atau ada didlm dadanya. Maka jangn mentang2 kitabnya setinggi langit Jangan menyepelekan orang yg kelihatan bodoh. Allah ciptakan manusia tanpa bp ibu. Ciptakan manusia tanpa ayah. Mengangkat manusia seraganya ke surga. Allah mengarunia mu’zizat kep para nabinya. Allah memberikan karunia umur panjang kep nb isa,juga kep nb haidir , nb idris. Meng isrok mikrozkan nb Muhammad dg raganya. Mempelajari ilmu terang sangtlah mudah Tapi mempelajari ilmu gelab lbh sulit. Beruntunglah manusia yg mendapatkah HIKMAH. Wallohu a lam bswb

 103. agoes Says:

  Untuk mencari itu dibutuhkan fakta.

  Fakta tertulis
  fakta terbentuk
  fakta kejadian

  kita dapat mencari kebenaran dari fakta data. Dan fakta yang lebih akurat dan tiada keraguan padanya yakni Alquran ped0man kita. Jadi kita pakai saja Alquran dan Allah telah menetapkan kitab itu sebagai perjanjian yang sah tanpa ada yg batal.

  Jika itu kurang maka dapat lah kita pake sunah rasul.
  Apa yang tertulis dalam Alquran itu lah itu. Meski saya kurang mengetahui. Tapi saya percaya khidir adalah se0rang Nabi yang pernah singgah di Dunia.

  Maaf jika banyak keliru. Saya hanya manusia biasa.

 104. adam Says:

  Belajar lah kita dahulu………..cari guru yg baik…yg mampu dan dapat kita percaya,kunci dari ilmu adalah yakin…teman.saya juga ingin memulai untuk belajar…baru kita bisa melihat dunia dari segala sisi.

 105. Dirgantoro Gunawan Says:

  Bismillah,,, izinkan saya membuka arti kandungan dari beberapa ayat allah mengenai Nabi Khaidir A.S.
  Al Kahfi :
  [65] Lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba Kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari Kami dan Kami telah mengajarnya sejenis ilmu; dari sisi Kami.
  Isi kandungan : sudah jelas sekali dikatakan didalam ayat tersebut bahwa beliau (Nabi Khaidir A.S.) bukanlah seorang manusia biasa karena telah dibekali Ilmu yang sangat dahsyat yang kita sendiri tidak dapat membayangkannya.
  [66] Nabi Musa berkata kepadanya: Bolehkah aku mengikutmu, dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku?
  Isi Kandungan : sudah sangat jelas bahwa Allah Swt. telah mengangkat derajat Nabi Khaidir A.S. diatas taraf/tingkatan Nabi Musa A.S. karena Nabi Musa A.S. menyadari bahwa Nabi Khaidir A.S. diberikan Ilmu oleh Allah Swt. melebihi dirinya (Nabi Musa A.S.)
  [67] Dia menjawab: Sesungguhnya engkau (wahai Musa), tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku.
  Isi Kandungan : sangat jelas dikatakan bahwa Nabi Khaidir A.S. memiliki kemampuan Maha Mengetahui/melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.
  [68] Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi?
  Isi Kandungan : Sesungguhnya apa yang akan terjadi hanya Allah Swt. yang tau, tetapi mari kita bersama – sama mengerti yang terjadi disini Bahwa Nabi Khaidir A.S. bukanlah Nabi untuk umat manusia. Tetapi, Nabi Khaidir A.S. adalah Nabiyullah/ Nabi untuk Allah Swt./ Nabi yang diutus oleh Allah Swt. untuk melakukan sedikit pekerjaan Allah Swt.
  [69] Nabi Musa berkata: Engkau akan dapati aku, Insya Allah: Orang yang sabar; dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu.[70] Dia menjawab: Sekiranya engkau mengikutku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatupun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu.
  [71] Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah perahu, dia membocorkannya. Nabi Musa berkata: Patutkah engkau membocorkannya sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar.

  [72] Dia menjawab: Bukankah aku telah katakan, bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?

  [73] Nabi Musa berkata: Janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa (akan syaratmu) dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku (menuntut ilmu).

  [74] Kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka bertemu dengan seorang pemuda lalu dia membunuhnya. Nabi Musa berkata Patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar!

  75] Dia menjawab: Bukankah, aku telah katakan kepadamu, bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?

  [76] Nabi Musa berkata: Jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi; sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku.

  [77] Kemudian keduanya berjalan lagi, sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makan kepada orang-orang di situ, lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh, lalu dia membinanya. Nabi Musa berkata: Jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya!

  [78] Dia menjawab: Inilah masanya perpisahan antaraku denganmu, aku akan terangkan kepadamu maksud (kejadian-kejadian yang dimusykilkan) yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya.

  [79] Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut; oleh itu, aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat.

  [80] Adapun pemuda itu, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman, maka kami bimbang bahawa dia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur.

  [81] Oleh itu, kami ingin dan berharap, supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa dan lebih mesra kasih sayangnya.

  [82] Adapun tembok itu pula, adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu dan di bawahnya ada harta terpendam kepuyaan mereka dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu, sebagai satu rahmat dari Tuhanmu (kepada mereka) dan (ingatlah) aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya.

  Isi Kandungan : Sesungguhnya Nabi Khaidir A.S. adalah suatu pengecualian karena hanya beliau yang dapat menangkap apa yang Allah Swt. berkehendak dan hubungan beliau/kedekatan beliau kepada Allah Swt. tidak ada 1 makhluk yang mengetahui ketika Allah Swt. menghubungi/berbicara kepada Nabi Khaidir A.S. Sesungguhnya tidak ada manusia yang dapat melihat Allah ketika didunia. Tidaklah engkau berfikir bahwa benar Nabi Khaidir A.S. adalah pengecualian??? Mengapa tidak ada dialog antara Nabi Khaidir A.S. dengan Nabi Muhammad Saw.??? Apakah engkau tidak sadar bahwasanya sesungguhnya sudah sangat jelas dan benar Nabi Muhammad Saw. yang menerima wahyu Allah Swt. dan diantara Surat serta ayat suci Al – Qur’an terdapat penjelasan Nabi Khaidir A.S. dan apakah harus diceritakan setiap kejadian atau pertemuan Nabi Muhammad Saw. dengan utusan Allah Swt.??? Sesungguhnya Rahasia Allah Swt. tidak ada 1 makhlukpun yang mengetahuinya. Mengapa Nabi Khaidir A.S. tidak membantu perang badar Nabi Muhammad Saw.??? Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. selalu mendapatkan ujian keimanan dari Allah Swt. salah 1 nya adalah perang badar. dan Nabiyullah Khaidir A.S. Fikirannya adalah kehendak Allah Swt. Jadi sudah jelas bahwa Allah Swt. tidak berkehendak Nabiyullah Khaidir A.S. membantu Nabi Muhammad Saw.

  Demikian sedikit penjelasan dari isi kandungan mengenai Nabiyullah Khaidir A.S. dari saya yang sesungguhnya sangat lemah dan bodoh ini. Wassalam

  Al Faqir

 106. codet Says:

  ilmu nabi musa kelihatan sama dengan syariat,ilmu nabi khaidir tidak kelihatan sama dangan hakikat.masalah mati hidup nabi khaidir sama dengan gaib sama dengan rahasia Ilahi.masalah gaib tidak bisa di publikasikan dapat membuat sesat.hanya syariat dapat menjaga keimanan manusia stabil.

 107. siwonfitri Says:

  Reblogged this on yaniyanifitrifitri.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: